Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch sử - Địa lí 6 năm 2021-2022 - KNTT - Trường THCS Trương Quang Trọng

08/07/2022 - Lượt xem: 43
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 232470

Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào ở Việt Nam hiện nay?

 • A. Tây Nguyên
 • B. Nam Bộ
 • C. Nam Trung Bộ
 • D. Tây Nam Bộ
Câu 2
Mã câu hỏi: 232471

Ý nào dưới đây không đúng về các thành tựu văn hoá Chăm- pa?

 • A. Cư dân Chăm- pa có thói quen ở nhà sàn
 • B. Từ thế kỷ IV, cư dân Chăm- pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng gọi là chữ Phạn
 • C. Người Chăm xưa thờ tín ngưỡng đa thần (thần Núi, thần Nước, thần Lúa, thần Biển...)
 • D. Kiến trúc và điêu khắc Chăm- pa được thể hiện qua các công trình tôn giáo như: Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam)
Câu 3
Mã câu hỏi: 232472

Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo?

 • A. Bà Triệu
 • B. Trưng Trắc, Trưng Nhị
 • C. Lý Bí
 • D. Mai Thúc Loan
Câu 4
Mã câu hỏi: 232473

Xã hội Việt Nam dưới thời Bắc thuộc xuất hiện những tầng lớp mới nào?

 • A. Lạc hầu, địa chủ Hán
 • B. Lạc dân, nông dân lệ thuộc
 • C. Lạc tướng, hào trưởng Việt
 • D. Địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc
Câu 5
Mã câu hỏi: 232474

Kinh đô của nước Âu Lạc đóng ở đâu?

 • A. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay)
 • B. Luy Lâu (Bắc Ninh ngày nay)
 • C. Mê Linh (Hà Nội ngày nay)
 • D. Phong Khê (Hà Nội ngày nay)
Câu 6
Mã câu hỏi: 232475

Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỷ?

 • A. V TCN
 • B. VI TCN
 • C. VII TCN
 • D. VIII TCN
Câu 7
Mã câu hỏi: 232476

So với vương quốc Chăm-pa, tổ chức xã hội của Vương quốc Phù Nam có điểm gì khác biệt?

 • A. Vua nắm trong tay quyền lực tối cao và tuyệt đối.
 • B. Vua là người đứng đầu nhà nước, dưới vua là một hệ thống quan lại.
 • C. Nô lệ chiếm phần lớn tỉ lệ cư dân, chủ yếu phục vụ trong các giai đình quý tộc.
 • D. Xã hội gồm các lực lượng: quý tộc, tăng lữ, thương nhân, nông dân, thợ thủ công.
Câu 8
Mã câu hỏi: 232477

Người Phù Nam và người Chăm-pa đều có điểm gì giống nhau?

 • A. có tục ướp xác.
 • B. có tín ngưỡng đa thần.
 • C. chủ động tiếp thu Nho giáo.
 • D. sáng tạo ra chữ viết riêng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 232478

Phong cách xây dựng nhà cửa của người Phù Nam và người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc có điểm gì giống nhau?

 • A. Dựng những ngôi nhà sàn từ gỗ.
 • B. Làm nhà trệt bằng gỗ, tre, nứa.
 • C. Dựng nhà tranh, vách đất.
 • D. Làm nhà trệt bằng gạch.
Câu 10
Mã câu hỏi: 232479

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng về Vương quốc Chăm-pa?

 • A. Ra đời sau thắng lợi của cuộc chiến đấu chống lại ách đô hộ của nhà Hán.
 • B. Hoạt động kinh tế chính của cư dân Chăm-pa là khai thác thủy – hải sản.
 • C. Cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng, gọi là chữ Khơ-me cổ.
 • D. Phật giáo là tôn giáo duy nhất được cư dân Chăm-pa sùng mộ.
Câu 11
Mã câu hỏi: 232480

Nội dung nào dưới đây không phải thành tựu văn hóa của cư dân Chăm-pa?

 • A. Thánh địa Mỹ Sơn.
 • B. Phật viện Đồng Dương.
 • C. Lễ hội Ka-tê.
 • D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở.
Câu 12
Mã câu hỏi: 232481

Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về tổ chức xã hội của cư dân Chăm-pa?

 • A. Vua thường được đồng nhất với một vị thần.
 • B. Xã hội bao gồm: tăng lữ, quý tộc, dân tự do và nô lệ.
 • C. Dưới vua là tể tướng và hai quan đại thần: một văn, một võ.
 • D. Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 232482

Kế sách nào của Ngô Quyền đã được quân dân nhà tiền Lê kế thừa, vận dụng để đánh đuổi quân xâm lược Tống (981)?

 • A. Đóng cọc trên sông Bạch Đằng.
 • B. Vườn không nhà trống.
 • C. Tiên phát chế nhân.
 • D. Đánh thành diệt viện.
Câu 14
Mã câu hỏi: 232483

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng Bạch Đằng (938)?

 • A. Quân Nam Hán chủ quan, hiếu chiến, không thông thạo địa hình.
 • B. Nhân dân Việt Nam có tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất.
 • C. Quân Nam Hán lực lượng không đông, khí thế kém cỏi, vũ khí thô sơ.
 • D. Tài thao lược và vai trò chỉ huy của Ngô Quyền và các tướng lĩnh khác.
Câu 15
Mã câu hỏi: 232484

Nội dung nào sau đây không phải là chính sách cải cách của Khúc Hạo?

 • A. Định lại mức thuế cho công bằng.
 • B. Lập sổ hộ khẩu để quản lí cho thống nhất.
 • C. Duy trì chính sách bóc lột của nhà Đường.
 • D. Tha bỏ lực dịch cho dân bớt khổ.
Câu 16
Mã câu hỏi: 232485

Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?

 • A. Tiếng Việt vẫn được người dân truyền dạy cho con cháu.
 • B. Tín ngưỡng thờ các vị thần tự nhiên tiếp tục được duy trì.
 • C. Tục nhuộm răng đen… được truyền từ đời này sang đời khác.
 • D. Tiếp thu tư tưởng gia trưởng, “trọng nam – kinh nữ” trong Nho giáo.
Câu 17
Mã câu hỏi: 232486

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc của người Việt dưới thời Bắc thuộc?

 • A. Học một số phát minh kĩ thuật như: làm giấy, chế tạo đồ thủy tinh.
 • B. Tiếp thu một số lễ tết nhưng đã có sự vận dụng cho phù hợp.
 • C. Tiếp thu tư tưởng, phụ quyền nhưng vẫn tôn trọng phụ nữ.
 • D. Chủ động tiếp thu chữ Hán và tiếng Hán để thay thế ngôn ngữ mẹ đẻ.
Câu 18
Mã câu hỏi: 232487

Khi du nhập vào Việt Nam, tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 âm lịch hằng năm) mang ý nghĩa gì?

 • A. tết diệt sâu bọ.
 • B. tết đoàn viên.
 • C. tết báo hiếu.
 • D. tết thiếu nhi.
Câu 19
Mã câu hỏi: 232488

Cuộc khởi nghĩa Lý Bí (542 – 603) đã ............

 • A. mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
 • B. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.
 • C. giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 60 năm.
 • D. làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.
Câu 20
Mã câu hỏi: 232489

Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 – 722) đã ............

 • A. giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.
 • B. làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.
 • C. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.
 • D. mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Câu 21
Mã câu hỏi: 232490

Ý nào không phải là tác động của thiên nhiên tới sản xuất?

 • A. Tác động tới sản xuất nông nghiệp
 • B. Tác động tới công nghiệp
 • C. Tác động tới dịch vụ.
 • D. Tác động tới con người.
Câu 22
Mã câu hỏi: 232491

Khi nào bùng nổ dân số xảy ra?

 • A. quá trình di dân xảy ra.
 • B. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.
 • C. tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số trung bình năm trên 2.1%
 • D. chất lượng cuộc sống được nâng cao.
Câu 23
Mã câu hỏi: 232492

Châu lục nào có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp nhất?

 • A. Châu Á.
 • B. Châu Âu.
 • C. Châu Phi.
 • D. Châu Đại Dương
Câu 24
Mã câu hỏi: 232493

Trong trường hợp nào sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số?

 • A. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.
 • B. tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ tử giảm.
 • C. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm.
 • D. tỉ lệ tử cao, tỉ lệ sinh giảm
Câu 25
Mã câu hỏi: 232494

Hãy chỉ ra phương hướng giải quyết bùng nổ dân số?

 • A. Kiểm soát tỉ lệ sinh, để đạt được tỉ lệ số dân hợp lý.
 • B. Có các chính sách dân số phù hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao dân trí.
 • C. Thực hiện chính sách dân số hợp lí.
 • D. Phát triển kinh tế tốt để đáp ứng được sự gia tăng dân số
Câu 26
Mã câu hỏi: 232495

Những miền cực có khí hậu lạnh giá, chỉ có các loài thực vật nào sinh trưởng được vào mùa hạ?

 • A. rêu, địa y.
 • B. cây lá kim.
 • C. cây lá cứng.
 • D. sồi, dẻ.
Câu 27
Mã câu hỏi: 232496

Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng của con người đến sự mở rộng phân bố thực, động vật trên Trái Đất?

 • A. Lai tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi.
 • B. Mang cây trồng, vật nuôi từ nơi này đến nơi khác.
 • C. Khai thác rừng bừa bãi thu hẹp nơi sinh sống của sinh vật.
 • D. Trồng và bảo vệ rừng
Câu 28
Mã câu hỏi: 232497

Các loài động vật nào là loài động vật ngủ đông?

 • A. Gấu nâu ở dãy Pyrennees (Pháp)
 • B. Cá tra, cá hồi
 • C. Cá voi xám
 • D. Rùa
Câu 29
Mã câu hỏi: 232498

Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là gì?

 • A. địa hình
 • B. nguồn nước
 • C. khí hậu
 • D. đất đai
Câu 30
Mã câu hỏi: 232499

Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất nào tốt nhất dùng để trồng cây lúa?

 • A. đất cát pha.
 • B. đất phù sa bồi đắp.
 • C. đất xám.
 • D. đất đỏ badan.
Câu 31
Mã câu hỏi: 232500

Theo em, hai thành phần chính của lớp đất là gì?

 • A. Hữu cơ và nước
 • B. Nước và không khí
 • C. Cơ giới và không khí
 • D. Khoáng và hữu cơ
Câu 32
Mã câu hỏi: 232501

Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất từ đâu?

 • A. sinh vật
 • B. đá mẹ
 • C. khoáng
 • D. địa hình
Câu 33
Mã câu hỏi: 232502

Đặc điểm nào sai với thành phần hữu cơ trong đất?

 • A. chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất
 • B. có màu xám thẫm hoặc đen
 • C. tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất
 • D. đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ
Câu 34
Mã câu hỏi: 232503

Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có đặc điểm gì?

 • A. Màu nâu hoặc đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng.
 • B. Màu xám thẫm độ phì cao.
 • C. Màu xám, chua, nhiều cát.
 • D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa.
Câu 35
Mã câu hỏi: 232504

Rừng nhiệt đới được chia thành hai kiểu chính nào sau đây?

 • A. Rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.
 • B. Rừng mưa nhiệt đới và rừng cận nhiệt đới mùa.
 • C. Rừng nhiệt đới ẩm và rừng nhiệt đới xích đạo.
 • D. Rừng nhiệt đới khô và rừng cận nhiệt gió mùa.
Câu 36
Mã câu hỏi: 232505

Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật nào sau đây?

 • A. Rừng lá kim, thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm và cây bụi.
 • B. Rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên.
 • C. Thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm, cây bụi lá cứng cận nhiệt.
 • D. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên, hoang mạc.
Câu 37
Mã câu hỏi: 232506

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

 • A. Châu Âu.
 • B. Châu Á.
 • C. Châu Mĩ.
 • D. Châu Phi.
Câu 38
Mã câu hỏi: 232507

Ở đới nào thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất?

 • A. Nhiệt đới.
 • B. Cận nhiệt đới.
 • C. Ôn đới.
 • D. Hàn đới.
Câu 39
Mã câu hỏi: 232508

Rừng mưa nhiệt đới phân bố chủ yếu ở nơi khí hậu thế nào?

 • A. nóng, khô, lượng mưa nhỏ.
 • B. mưa nhiều, ít nắng, ẩm lớn.
 • C. nóng, ẩm, lượng mưa lớn.
 • D. ít mưa, khô ráo, nhiều nắng.
Câu 40
Mã câu hỏi: 232509

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho diện tích rừng nhiệt đới ngày càng giảm?

 • A. khai thác khoáng sản và nạn di dân.
 • B. chiến tranh, lũ, sạt lở và cháy rừng.
 • C. tác động của con người và cháy rừng.
 • D. cháy rừng, nạn phá rừng và thiên tai.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ