Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 Trường THCS Hà Huy Tập

15/04/2022 - Lượt xem: 44
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 31394

Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới đã xuất hiện đó là:

 • A. Minh Mạng 
 • B. Thiệu Trị
 • C. Tự Đức 
 • D. Hàm Nghi
Câu 2
Mã câu hỏi: 31395

Từ năm 179 TCN cho đến đầu thế kỉ X, nước ta hầu như liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ, đó là

 • A. Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy, Đường.
 • B. Tần, Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy, Đường.
 • C. Tần, Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy.
 • D. Triệu, Tần, Hán, Ngô, Lương, Đường.
Câu 3
Mã câu hỏi: 31396

Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được tổ chức theo hệ thống nào?

 • A. Đạo - phủ - huyện - châu - xã.
 • B. Đạo - phủ - huyện hoặc châu - xã.
 • C. Đạo - phủ - châu - xã.
 • D. Phủ - huyện - châu.
Câu 4
Mã câu hỏi: 31397

Đâu là danh giới chia cắt đất nước ta thành Đàng Ngoài và Đàng Trong ở thế kỉ XVII?

 • A. Sông Gianh (Quảng Bình).
 • B. Sông La (Hà Tĩnh)
 • C. Sông Bến Hải (Quảng Trị).
 • D. Không phải các vùng trên.
Câu 5
Mã câu hỏi: 31398

Những năm 1831 - 1832, nhà Nguyễn chia đất nước ta thành

 • A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
 • B. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
 • C. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
 • D. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
Câu 6
Mã câu hỏi: 31399

“… là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?

 • A. Lê Ngọc Hân.
 • B. Bà Huyện Thanh Quan.
 • C. Đoàn Thị Điểm.
 • D. Hồ Xuân Hương.
Câu 7
Mã câu hỏi: 31400

Ý nào không phải nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ và phát triển của phong trào nông dân Tây Sơn?

 • A. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc.
 • B. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
 • C. Phong trào nông dân bị đàn áp.
 • D. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái.
Câu 8
Mã câu hỏi: 31401

Nguyên nhân để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là

 • A. Quân Nguyễn nhiều lần quấy nhiều vùng biên giới của Chân Lạp – thuộc quốc gia Xiêm.
 • B. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của quân chúa Nguyễn.
 • C. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sự tấn công của quân Tây Sơn.
 • D. Quân Tây Sơn không cử sứ thần sang giao hảo với Xiêm.
Câu 9
Mã câu hỏi: 31402

Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

 • A. Trận Bạch Đằng.
 • B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút.
 • C. Trận Chi Lăng – Xương Giang.
 • D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
Câu 10
Mã câu hỏi: 31403

Sau khi làm chủ hầu hết các vùng Đàng Trong, lịch sử đặt ra cho phong trào Tây Sơn nhiệm vụ gì?

 • A. Tiến quân ra Bắc hội quân với vua Lê để đánh đổ chúa Trịnh.
 • B. Tiến quân ra Bắc để tiêu diệt quân Thanh.
 • C. Tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê – Trịnh, thực hiện sứ mệnh thống nhất đất nước.  
 • D. Tiêu diệt chúa Trịnh lập nên triều đại mới.
Câu 11
Mã câu hỏi: 31404

Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?

 • A. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
 • B. Hoàn thành việc thống nhất đất nước.
 • C. Thiết lập vương triều Tây Sơn.
 • D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc.
Câu 12
Mã câu hỏi: 31405

Kẻ “rước quân Thanh về giày xéo đất nước” là

 • A. Nguyễn Ánh        
 • B. Lê Chiêu Thống
 • C. Tôn Sĩ Nghị     
 • D. Nguyễn Hữu Chỉnh.
Câu 13
Mã câu hỏi: 31406

Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?

 • A. Sông Như Nguyệt.
 • B. Chi Lăng – Xương Giang.
 • C. Ngọc Hồi – Đống Đa.
 • D. Sông Bạch Đằng.
Câu 14
Mã câu hỏi: 31407

Nhà Nguyễn thực hiện chính sách cấm đạo đối với

 • A. Phật giáo.    
 • B. Kito giáo.
 • C. Hồi giáo.   
 • D. Đạo giáo.
Câu 15
Mã câu hỏi: 31408

Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã tiến hành cuộc cải cách hành chính?

 • A. Gia Long.     
 • B. Minh Mạng.
 • C. Thiệu Trị.           
 • D. Tự Đức.
Câu 16
Mã câu hỏi: 31409

Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không còn nhiều tác dụng?

 • A. Do nhân dân không ủng hộ.
 • B. Do việc chia ruộng đất không công bằng.
 • C. Do ruộng đất công còn quá ít.
 • D. Do sự chống đối của quan lại địa phương.
Câu 17
Mã câu hỏi: 31410

Thời kì Lê Sơ những đối tượng nào trong xã hội không được phép đi học, đi thi?

 • A. Hoàng tử, công chúa.
 • B. Những kẻ làm nghề ca hát.    
 • C. Những người nghèo khổ.
 • D. Địa chủ, nông dân.
Câu 18
Mã câu hỏi: 31411

Ba anh em Tây Sơn khởi nghĩa là do

 • A. Ba anh em Tây Sơn đánh bạc thua chạy trốn vào rừng làm giặc.
 • B. Muốn lưu lại tiếng thơm cho đời sau.
 • C. Căm ghét sự thối nát của chính quyền Nguyễn, nổi dậy đấu tranh vì nhân dân.
 • D. Quân Xiêm, Thanh sang xâm lựợc nước ta.
Câu 19
Mã câu hỏi: 31412

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm ….

Ngày mười tám, trận …. Liễu Thăng thất thế

 • A. Chi Lăng.    
 • B. Cần Trạm. 
 • C. Xương Giang.      
 • D. Ninh Kiều.
Câu 20
Mã câu hỏi: 31413

Nền kinh tế nông nghiệp ở Đàng Trong và Đàng  Ngoài có sự khác biệt lớn là do:

 • A. Chúa Trịnh ở đàng ngoài chăm lo đến thủy lợi và tổ chức khai hoang, còn chúa Nguyễn ở đàng Trong thì không.
 • B. Chúa Nguyễn ở Đàng Trong chăm lo đến thủy lợi và tổ chức khai hoang, còn chúa Trịnh ở Đàng Ngoài thì không.
 • C. Do Chúa Trịnh và chúa Nguyễn có những đường lối ngoại giao khác nhau với nhà Thanh.
 • D. Ý A, C đúng.
Câu 21
Mã câu hỏi: 31414

Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa vì

 • A. Lam Sơn đã từng là căn cứ cho nhiều cuộc khởi nghĩa.
 • B. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu, dễ vận chuyển bằng đường thủy.
 • C. Lam Sơn nối liền giữa đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, đây là nơi giao tiếp của các dân tộc Việt, Mường, Thái.
 • D. Lam Sơn là nơi tập trung đông dân cư.
Câu 22
Mã câu hỏi: 31415

Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bắt nguồn từ

 • A. lòng yêu nước của nhân dân ta được phát huy cao độ.
 • B. nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kỉ luật cao, chiến đấu dũng cảm, được nhân dân ủng hộ.
 • C. có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
 • D. tinh thần căm thù giặc, ý chí quyết tâm giành lại độc lập dân tộc của nhân dân ta.
Câu 23
Mã câu hỏi: 31416

Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật mang tên là

 • A. Hình thư.
 • B. Hình luật. 
 • C. Quốc triều hình luật.
 • D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 24
Mã câu hỏi: 31417

Thời Lê sơ, tôn giáo giữ vị trí độc tôn là

 • A. Nho giáo.     
 • B. Phật giáo.
 • C. Đạo giáo.  
 • D. Thiên Chúa giáo.
Câu 25
Mã câu hỏi: 31418

Thời Lê sơ, tác phẩm sử học gồm 15 quyển là

 • A. Đại Việt sử kí.
 • B. Đại Việt sử kí toàn thư.
 • C. Lam Sơn thực lục.
 • D. Hoàng triều quan chế.
Câu 26
Mã câu hỏi: 31419

Nhà Lê bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng, suy yếu từ

 • A. đầu thế kỉ XVI.    
 • B. giữa thế kỉ XVI.
 • C. cuối thế kỉ XVI.   
 • D. đầu thế kỉ XVII.
Câu 27
Mã câu hỏi: 31420

“Tốt nhất trong khu vực”, “mặt hàng bán rất chạy...” là lời khen của nhiều lái buôn phương Tây dành cho mặt hàng thủ công của nước ta, đó là sản phẩm

 • A. vải.   
 • B. đường.     
 • C. đồ gốm.     
 • D. đồ đồng.
Câu 28
Mã câu hỏi: 31421

Nhà thơ lớn, nhà văn hóa, nhà quân sự có tài ở nước ta thế kỉ XVII là

 • A. Nguyễn Bỉnh Khiêm.  
 • B. Đào Duy Từ.
 • C. Hồ Nguyên Trừng.  
 • D. Lê Quý Đôn.
Câu 29
Mã câu hỏi: 31422

Phong trào nông dân ở Đàng Ngoài bùng lên khắp các trấn đồng bằng và vùng Thanh - Nghệ vào khoảng

 • A. 30 năm giữa thế kỉ XVIII.
 • B. những năm 30 của thế kỉ XVIII.
 • C. những năm 40 của thế kỉ XVIII.
 • D. 40 năm giữa thế kỉ XVIII.
Câu 30
Mã câu hỏi: 31423

Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm vì

 • A. đây là nơi có hai bờ sông có địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.
 • B. đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch.
 • C. đây là một con sông lớn.
 • D. đây là một căn cứ của nghĩa quân.
Câu 31
Mã câu hỏi: 31424

Quân Tây Sơn đã đánh bại 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân năm 1789 bằng các trận đánh theo thứ tự

 • A. Ngọc Hồi - Hà Hồi - Đống Đa.
 • B. Đống Đa - Hà Hồi - Ngọc Hồi.
 • C. Hà Hồi - Ngọc Hồi - Đống Đa.
 • D. Hà Hồi - Đống Đa - Ngọc Hồi.
Câu 32
Mã câu hỏi: 31425

Vua Quang Trung ban hành Chiếu khuyến nông nhằm mục đích

 • A. giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.
 • B. giải quyết việc làm cho nông dân.
 • C. giải quyết tình trạng ruộng đất bị bọn địa chủ, cường hào chiếm đoạt.
 • D. giải quyết tình trạng nông nghiệp lạc hậu.
Câu 33
Mã câu hỏi: 31426

Để khuyến khích học tập, phát triển văn hóa, giáo dục, vua Quang Trung đã

 • A. mở trường học.
 • B. thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc.
 • C. ban bố Chiếu lập học.
 • D. ban sắc lệnh dùng chữ Hán.
Câu 34
Mã câu hỏi: 31427

Nguyên nhân chủ yếu làm cho Vương triều Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh là

 • A. quân của Nguyễn Ánh rất mạnh.
 • B. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Xiêm.
 • C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Pháp.
 • D. nội bộ Tây Sơn bị chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
Câu 35
Mã câu hỏi: 31428

Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn vào năm nào? Lấy niên hiệu là gì?

 • A. Năm 1801. Niên hiệu là Gia Long.
 • B. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long.
 • C. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng.
 • D. Năm 1804. Niên hiệu là Thiệu Trị.
Câu 36
Mã câu hỏi: 31429

Trong các năm 1831 - 1832, nhà Nguyễn chia nước ta thành

 • A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
 • B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
 • C. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
 • D. 50 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
Câu 37
Mã câu hỏi: 31430

Để phát triển kinh tế nông nghiệp, các vua Nguyễn rất chú ý đến việc

 • A. khai hoang.
 • B. thực hiện chế độ quân điền.
 • C. tăng cường chiếm đoạt ruộng đất. 
 • D. cho phép quan lại lập điền trang.
Câu 38
Mã câu hỏi: 31431

Khởi nghĩa của Nông Văn Vân bùng nổ ở

 • A. Nam Định.   
 • B. Cao Bằng.  
 • C. Sơn Tây.         
 • D. Phiên An.
Câu 39
Mã câu hỏi: 31432

Nền văn học dân gian ở nước ta ngày càng phát triển rực rỡ trong thời gian

 • A. đầu thế kỉ XVIII.    
 • B. giữa thế kỉ XVIII.
 • C. cuối thế kỉ XVIII.  
 • D. đầu thế kỉ XIX.
Câu 40
Mã câu hỏi: 31433

Cuối thế kỉ XVIII, văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao, tiêu biểu là tác phẩm

 • A. Thạch Sanh.
 • B. Truyện Kiều.
 • C. Cung oán ngâm khúc.
 • D. Chinh phụ ngâm khúc.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ