Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 6 năm 2021 Trường THCS Lam Sơn

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 15023

Nhân dân sau này gọi Triệu Quang Phục là

 • A. Dạ Trạch Vương.
 • B. Điền Triệt Vương.
 • C. Gia Ninh Vương.
 • D. Khuất Lão Vương.
Câu 2
Mã câu hỏi: 15024

Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay đã

 • A. cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.
 • B. cử sứ sang ép vua Lương phong chức Tiết độ sứ.
 • C. sang thần phục nhà Lương.
 • D. mở cuộc tấn công đi chinh phục những nước lân cận
Câu 3
Mã câu hỏi: 15025

Ngô Quyền là người thuộc

 • A. làng Giàng
 • B. làng Đô
 • C. làng Đường Lâm
 • D. làng Lau
Câu 4
Mã câu hỏi: 15026

Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI đã có thương nhân của những quốc gia nào đến nước ta trao đổi, buôn bán?

 • A. Long Biên, Luy Lâu, Pháp.              
 • B. Luy Lâu, Mã Lai, Pháp.
 • C. Trung Quốc, Giava, Ấn Độ.           
 • D. Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp.
Câu 5
Mã câu hỏi: 15027

Đầu thế kỉ VI, triều đại phong kiến phương Bắc nào đô hộ vùng Giao Châu?

 • A. Hán
 • B. Lương
 • C. Tùy
 • D. Đường
Câu 6
Mã câu hỏi: 15028

Từ năm 618, nước ta đặt dưới ách thống trị của triều đại nào?  

 • A. Hán
 • B. Tống
 • C. Đường
 • D. Minh
Câu 7
Mã câu hỏi: 15029

Thời nhà Đường, các hương xã ở An Nam do bộ phận nào cai quản?  

 • A. người Trung quốc cai quản.
 • B. các Thái thú người Việt cai quản.
 • C. người Trung Quốc và người Việt cai quản.
 • D. người Việt tự cai quản.
Câu 8
Mã câu hỏi: 15030

Thời nhà Đường, vùng Giao Châu được đổi tên thành  

 • A. Giao Chỉ
 • B. An Nam đô hộ phủ
 • C. Nam Việt
 • D. Ái Châu
Câu 9
Mã câu hỏi: 15031

Sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, nhà Hán đã  

 • A. đánh xuống phía Nam chiếm vùng đất của người Chăm cổ.
 • B. thành lập nhà nước mới lấy tên là Tượng Lâm.
 • C. phát triển nông nghiệp ở Giao Chỉ và Cửu Chân.
 • D. thúc đẩy nền văn hóa Sa Huỳnh phát triển.
Câu 10
Mã câu hỏi: 15032

Nền độc lập tự chủ của dân tộc ta được duy trì khoảng từ năm 776 đến năm 791 là kết quả của cuộc khởi nghĩa nào?

 • A. Khởi nghĩa Lý Bí.
 • B. Khởi nghĩa Phùng Hưng.
 • C. Khởi nghĩa Bà Triệu.
 • D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
Câu 11
Mã câu hỏi: 15033

Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm độc đáo là

 • A. Quân sĩ đông
 • B. Vũ khí hiện đại
 • C. Lợi dụng thủy triều lên xuống làm trận địa cọc ngầm
 • D. Biết trước được kế giặc.
Câu 12
Mã câu hỏi: 15034

Kết quả của Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là

 • A. kết thúc hoàn toàn thắng lợi.
 • B. thất bại.
 • C. không phân thắng bại.
 • D. thắng lợi một phần.
Câu 13
Mã câu hỏi: 15035

Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra

 • A. Giao Chỉ
 • B. Cửu Chân
 • C. Nhật Nam
 • D. huyện Tượng Lâm
Câu 14
Mã câu hỏi: 15036

Chữ viết của người Chăm thế kỉ IV bắt nguồn từ

 • A. chữ Hán
 • B. chữ Phạn
 • C. chữ La tinh
 • D. chữ Nôm
Câu 15
Mã câu hỏi: 15037

Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là

 • A. Lâm Tượng
 • B. Chăm pa
 • C. Lâm pa.
 • D. Chăm Lâm
Câu 16
Mã câu hỏi: 15038

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chính sách đưa người Hán sang ở nước ta.

 • A. để dân ta quen dần tiếng Hán.
 • B. để dân ta quen với các phong tục tập quán nhà Hán.
 • C. chúng quyết tâm đồng hóa dân tộc ta.
 • D. nhà Hán đã hết đất cho người Hán ở.
Câu 17
Mã câu hỏi: 15039

Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Triệu Quang Phục đã

 • A. tiếp tục xây dựng lực lượng
 • B. lên ngôi vua.
 • C. đưa Lý Phật Tử lên làm vua.
 • D. tiến đánh sang đất Trung Quốc.
Câu 18
Mã câu hỏi: 15040

20 năm sau, Lý Phật Tử ở phía nam đã

 • A. kéo quân về cướp ngôi của Triệu Việt Vương.
 • B. về đầu quân cho Triệu Việt Vương.
 • C. thành lập một chính quyền ở phía Nam.
 • D. tiến quân sang Trung Quốc.
Câu 19
Mã câu hỏi: 15041

Vì sao Lý Phật Tử lại không sang chầu nhà Tùy ?

 • A. Do nhà Tùy không có lời mời trang trọng.
 • B. Do Lý Phật Tử bị ốm.
 • C. Do Lý Phật Tử ngại đường xá xa xôi.
 • D. Do Lý Phật Tử có lòng tự tôn dân tộc, không chấp nhận nước ta là một nước chư hầu của Trung Quốc.
Câu 20
Mã câu hỏi: 15042

Lý Phật Tử bị vây hãm ở Cổ Loa rồi bị bắt giải về Trung Quốc năm

 • A. 602      
 • B. 603
 • C. 604     
 • D. 605
Câu 21
Mã câu hỏi: 15043

Nguồn sống chủ yếu của người Chăm pa là

 • A. đánh bắt cá
 • B. nông nghiệp trồng lúa nước
 • C. trông cây ăn quả
 • D. trồng lúa mì
Câu 22
Mã câu hỏi: 15044

Hiện nay, di sản của người Chăm pa còn tồn tại đến ngày nay là

 • A. Chùa Một Cột
 • B. Chùa Tây Phương.
 • C. Thánh địa Mỹ Sơn
 • D. Cầu Trường Tiền
Câu 23
Mã câu hỏi: 15045

 Với người chết, người Chăm có tục

 • A. chôn cất người chết.
 • B. hỏa táng người chết rồi rải tro ra sông, suối.
 • C. hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò rồi ném xuống sông hay biển.
 • D. hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò và chôn xuống đất.
Câu 24
Mã câu hỏi: 15046

Bộ phận nào được chọn giữ các chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Lương?

 • A. Tôn thất và một số dòng họ lớn
 • B. Những người có tài
 • C. Những người trong hoàng tộc
 • D. Những trí sĩ Nho học
Câu 25
Mã câu hỏi: 15047

Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của nhà Lương đối với vùng Giao Châu là gì?

 • A. Hà khắc, bóc lột nặng nề
 • B. Lỏng lẻo
 • C. Tương đối nhân đạo
 • D. Tạo điều kiện cho sản xuất Giao Châu phát triển
Câu 26
Mã câu hỏi: 15048

Trước khi nổi dậy khởi nghĩa, Phùng Hưng đã giữ chức vụ gì ở An Nam đô hộ phủ?  

 • A. Thái thú
 • B. Thái úy
 • C. Tiết độ sứ
 • D. Quan lang
Câu 27
Mã câu hỏi: 15049

Mai Thúc Loan được nhân dân tôn xưng là  

 • A. Tiền Ngô Vương
 • B. Mai Hắc Đế
 • C. Hoài Vũ Vương
 • D. Dạ Trạch Vương
Câu 28
Mã câu hỏi: 15050

Nội dung nào sau đây không thuộc chính sách cai trị của nhà Đường đối với An Nam đô hộ phủ?

 • A. Cho người Trung Quốc cai quản các châu, huyện.
 • B. Tăng thêm đồn trú, xây thành lũy.
 • C. Loại bỏ chính sách đồng hóa.
 • D. Đặt thêm nhiều thứ thuế vô lí
Câu 29
Mã câu hỏi: 15051

Vì sao nhà Đường lại cho sửa sang đường giao thông từ Trung Quốc đến Tống Bình và các quận huyện?  

 • A. Phát triển kinh tế nông nghiệp.
 • B. Phục vụ cho quan lại Trung Hoa.
 • C. Thuận tiện cho bóc lột, đàn áp nhân dân ta.
 • D. Mở rộng giao thương và buôn bán giữa các vùng.
Câu 30
Mã câu hỏi: 15052

Nguyên nhân chung dẫn đến sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng là gì?

 • A. Mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền đô hộ
 • B. Do nhà Đường bắt nhân dân cống nạp vải 
 • C. Tranh thủ cơ hội nhà Đường suy yếu
 • D. Tranh thủ cơ hội nhà Lương suy yếu
Câu 31
Mã câu hỏi: 15053

Cư dân bản địa sinh sống ở huyện Tượng Lâm được gọi là  

 • A. bộ lạc Chăm.
 • B. bộ lạc Cau.
 • C. bộ lạc Dừa.
 • D. bộ lạc Sa Huỳnh.
Câu 32
Mã câu hỏi: 15054

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào đã đưa tới sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân?  

 • A. Hai Bà Trưng
 • B. Bà Triệu
 • C. Lý Bí
 • D. Mai Thúc Loan
Câu 33
Mã câu hỏi: 15055

Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?  

 • A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông
 • B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta
 • C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa
 • D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta
Câu 34
Mã câu hỏi: 15056

Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?  

 • A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông
 • B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta
 • C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa
 • D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta
Câu 35
Mã câu hỏi: 15057

Năm 192 – 193 đã diễn ra sự kiện nổi bật gì trong lịch sử Việt Nam?  

 • A. Nhân dân Nhật Nam nổi dậy giành chính quyền thắng lợi
 • B. Nhà Hán có loạn, nhân dân Giao Chỉ nổi dậy giành chính quyền
 • C. Bộ lạc Cau và Dừa kết hợp với nhau nổi dậy giành chính quyền
 • D. Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy
Câu 36
Mã câu hỏi: 15058

Mùa thu năm 930, quân Nam Hán

 • A. đem quân sang đánh nước ta
 • B. cử sứ sang chiêu mộ nhân tài ở nước ta
 • C. cứ sứ sang yêu cầu Khúc Thừa Mĩ sang triều cống
 • D. cứ người Hán sang làm Tiết độ sứ.
Câu 37
Mã câu hỏi: 15059

Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở

 • A. Tống Bình
 • B. Thăng Long
 • C. Đường Lâm
 • D. Ái Châu
Câu 38
Mã câu hỏi: 15060

Tôn giáo nào do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc?

 • A. Nho giáo.     
 • B. Phật giáo.
 • C. Đạo giáo.
 • D. Kitô giáo.
Câu 39
Mã câu hỏi: 15061

Xã hội Âu Lạc bị phân hoá thành các tầng lớp nào trong thời kì từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?

 • A. Quan lại đô hộ, Hào trưởng Việt, Địa chủ Hán, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì.
 • B. Vua, Quý tộc, Nông đân công xã, Nô tì.
 • C. Vua, Quý tộc, Nông dân công xã, Nô lệ.
 • D. Quan lại đô hộ, Quý tộc, Hào trưởng, Nông dân công xã, Nông dân lệ thuộc, Nô tì.
Câu 40
Mã câu hỏi: 15062

Sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Lý Bí đã có hành động gì?  

 • A. Lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân
 • B. Dời đô về vùng cửa sông Tô Lịch
 • C. Truyền ngôi cho Lý Phật Tử
 • D. Trao quyền cho Triệu Quang Phục

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ