Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa 10 năm 2018 - Trường THPT Nguyễn Trãi

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (7 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 94888

Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):  S  → SO2 → H2SO4 →  Na2SO4 → BaSO4

Câu 2
Mã câu hỏi: 94889

Dung dịch axit HCl có thể phản ứng với những chất nào sau đây: Mg, S, CuO, Zn(OH)2, CaCO3? Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 3
Mã câu hỏi: 94890

Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2

Câu 4
Mã câu hỏi: 94891

Đốt cháy hoàn toàn một lượng khí H2S bằng oxi thu được khí A, dẫn khí A vào nước brôm dư thu được dung dịch B. Cho một ít dung dịch BaCl2 vào dung dịch B được kết tủa C. Xác định các chất A, B, C. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 5
Mã câu hỏi: 94892

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít SO2 (đktc) vào bình đựng 400 ml dung dịch NaOH 1,0M. Hỏi thu được muối gì? Khối lượng bao nhiêu?

Câu 6
Mã câu hỏi: 94893

Cho m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được 6,72 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 7
Mã câu hỏi: 94894

Cho 14,4 gam kim loại M (hóa trị II) vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu khí X (có mùi trứng thối là sản phẩm khử duy nhất), hấp thụ hoàn toàn X vào dung dịch CuCl2 dư thu được 14,4 gam kết tủa. Xác định kim loại M.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ