Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn GDCD 9 năm 2021-2022 Trường THCS Kim Đồng

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 75943

Em tán thành với quan điểm nào để rèn luyện đạo đức và tuân thủ pháp luật?

 • A. Cần rèn luyện đạo đức và ý thức pháp luật ngay từ khi còn nhỏ.
 • B. Chỉ những người lớn mới phải rèn luyện  phẩm chất này.
 • C. Chỉ cần cư xử tốt với mọi người mình quen biết là đủ.
 • D. Sống khép mình, ít giao tiếp với mọi người mới tránh được những sai phạm.
Câu 2
Mã câu hỏi: 75944

Hành vi nào không phù hợp với chuẩn mục đạo đức?

 • A. Nói tục chửi thề.
 • B. Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
 • C. Nhường chỗ cho người già trên xe buýt.
 • D. Lễ phép kính trọng thầy cô.
Câu 3
Mã câu hỏi: 75945

Em đồng ý với nhận định nào sau đây khi nói đến vai trò của đạo đức và pháp luật?

 • A. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lý xã hội.
 • B. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh là sẽ quản lý được xã hội.
 • C. Thực hiện đúng đạo đức và pháp luật làm cho quan hệ xã hội tốt đẹp hơn.
 • D. Chỉ cần đạo đức tốt là quản lý được xã hội.
Câu 4
Mã câu hỏi: 75946

Vợ chồng biết tôn trọng, yêu thương và thủy chung với nhau thể hiện là người như thế nào?

 • A. sống có ý thức, trách nhiệm với nhau.
 • B. sống tình cảm, gắn bó, hạnh phúc.
 • C. tuân thủ tốt luật hôn nhân và gia đình
 • D. có đạo đức và biết tuân theo pháp luật
Câu 5
Mã câu hỏi: 75947

Tuân theo pháp luật là luôn sống và hành động theo những quy định của nội dung nào?

 • A. cộng đồng.
 • B. pháp luật.
 • C. cơ quan công an.
 • D. xã hội.
Câu 6
Mã câu hỏi: 75948

Người sống có đạo đức là người tự nguyện tuân theo những qui định như thế nào?

 • A. có tính ràng buộc.
 • B. của bản thân.
 • C. của pháp luật.
 • D. rất hà khắc.
Câu 7
Mã câu hỏi: 75949

Chọn đáp án bên dưới điền vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm bảo vệ Tổ quốc: Bảo vệ Tổ quốc là ……..….., bảo vệ chế độ XHCN và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam?

 • A. xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự
 • B. bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
 • C. bảo vệ trật tự an ninh xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội
 • D. bảo vệ biên giới quốc gia, biên giới lãnh hải
Câu 8
Mã câu hỏi: 75950

Hãy lựa chọn đáp án không đúng dưới đây nói về việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của học sinh hiện nay?

 • A. Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, thể chất.
 • B. Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ trật tự, an ninh.
 • C. Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, vận động người khác tham gia.
 • D. Gia đình dùng tiền, mối quan hệ để không tham gia nghĩa vụ quân sự.
Câu 9
Mã câu hỏi: 75951

Nhà nước ta xác định quyền nào là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân?

 • A. Quyền tự do ngôn luận.
 • B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
 • C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
 • D. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
Câu 10
Mã câu hỏi: 75952

Người trong độ tuổi nào dưới đây mới đủ quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân?

 • A. Đủ 16 tuổi trở lên
 • B. Đủ 18 tuổi trở lên
 • C. Đủ 20 tuổi trở lên
 • D. Đủ 21 tuổi trở lên
Câu 11
Mã câu hỏi: 75953

Quyền nào dưới đây không phải quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

 • A. Bất khả xâm phạm về thư tín, điện thoại, điện tín.
 • B. Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tô chức xã hội.
 • C. Giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội.
 • D. Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện các công việc chung của Nhà nước và xã hội.
Câu 12
Mã câu hỏi: 75954

Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt .................?

 • A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
 • B. Tình trạng pháp lý.
 • C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
 • D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
Câu 13
Mã câu hỏi: 75955

Việc làm nào dưới đây không phải tham gia quyền quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

 • A. Bầu cử đại biểu Quốc hội.
 • B. Đăng kí sở hữu tài sản cá nhân.
 • C. Khiếu nại việc làm trái pháp luật của cán bộ nhà nước.
 • D. Biểu quyết khi được nhà nước trưng câu ý dân.
Câu 14
Mã câu hỏi: 75956

Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử?

 • A. Người đang bị quản thúc.
 • B. Người đang bị tạm giam.
 • C. Người bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án.
 • D. Người mất năng lực hành vi dân sự.
Câu 15
Mã câu hỏi: 75957

Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội?

 • A. Để không ai bị phân biệt đối xử trong xã hội.
 • B. Để công dân bảo vệ lợi ích của riêng cá nhân mình.
 • C.  Để công dân toàn quyền quyết định công việc của Nhà nước và xã hội.
 • D. Để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội.
Câu 16
Mã câu hỏi: 75958

Công dân nam giới trong độ tuổi nào thì phải nhập ngũ?

 • A. Từ đủ 16 tuổi đến hết 30 tuổi.
 • B. Từ đủ 17 tuổi đến hết 50 tuổi.
 • C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
 • D. Từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi.
Câu 17
Mã câu hỏi: 75959

Luôn sống và hành động theo những qui định của pháp luật được gọi là gì?

 • A. Tuân theo pháp luật.
 • B. Pháp luật.
 • C. Sống có đạo đức.
 • D. Đạo đức.
Câu 18
Mã câu hỏi: 75960

Bảo vệ Tổ quốc bao gồm việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và ...........?

 • A. an ninh xã hội.
 • B. bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.
 • C. trật tự an ninh xã hộị.
 • D. bảo vệ xã hội.
Câu 19
Mã câu hỏi: 75961

Ngày Pháp luật nước Việt Nam là bao nhiêu?

 • A. 11/9
 • B. 2/9
 • C. 9/11
 • D. 9/2
Câu 20
Mã câu hỏi: 75962

Người sống có đạo đức có biểu hiện nào dưới đây?

 • A. Chỉ giúp đỡ những người thân thiết với mình.
 • B. Sống có tình nghĩa, thương yêu giúp đỡ mọi người.
 • C. Không làm hại cũng không giúp đỡ ai để tránh phiền phức.
 • D. Không nhận sự giúp đỡ của người khác và cũng không bao giờ giúp đỡ ai.
Câu 21
Mã câu hỏi: 75963

Pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp gì?

 • A. giáo dục, thuyết phục, răn đe
 • B. giáo dục, nhắc nhở, răn đe.
 • C. giáo dục, nhắc nhở, lên án
 • D. giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
Câu 22
Mã câu hỏi: 75964

Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong mối quan hệ với công việc?

 • A. Cố gắng làm cho xong công việc để không bị phê bình.
 • B. Né tránh, đùn đẩy cho người khác những nhiệm vụ khó khăn.
 • C. Luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác khi công việc không suôn sẻ.
 • D. Có trách nhiệm cao, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Câu 23
Mã câu hỏi: 75965

Biết chăm lo đến mọi người, đến công việc chung là người sống?

 • A. có đạo đức.
 • B. tuân theo pháp luật.
 • C. kỉ luật.
 • D. không lễ phép.
Câu 24
Mã câu hỏi: 75966

Đạo đức và pháp luật có sự giống nhau nào sau đây?

 • A. Thể hiện ý chí của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.
 • B. Là những chuẩn mực, qui tắc ứng xử cho mọi người phải thực hiện.
 • C. Đều do nhà nước ban hành.
 • D. Đều do kinh nghiệm mà có.
Câu 25
Mã câu hỏi: 75967

Đối với cá nhân đạo đức góp phần ...........?

 • A. tạo ra mái ấm gia đình hạnh phúc
 • B. ổn định gia đình
 • C. hoàn thiện nhân cách con người
 • D. phát triển vững chắc gia đình
Câu 26
Mã câu hỏi: 75968

Mức hình phạt cao nhất khi công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự là gì?

 • A. Phạt tiền.
 • B. Cảnh cáo.
 • C. Kỉ luật.
 • D. Truy cứu trách nhiệm hình sự.
Câu 27
Mã câu hỏi: 75969

Hành vi nào sau đây vi phạm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

 • A. Cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ.
 • B. Khuyên bạn bè tham gia thực hiện các phong trào địa phương.
 • C. Tổ chức, vận động với bạn bè tham gia thực hiện tập quân sự.
 • D. Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.
Câu 28
Mã câu hỏi: 75970

Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây để góp phần bảo vệ Tổ quốc?

 • A. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
 • B. Đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.
 • C. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.
 • D. Vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 29
Mã câu hỏi: 75971

Khi có lệnh gọi nhập ngũ của anh Tuấn, ông Minh là bố của anh Tuấn cần làm gì để thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc?

 • A. Động viên con nhập ngũ, chấp hành lịch tập trung huấn luyện.
 • B. Buồn sầu, cản trở con nhập ngũ.
 • C. Tìm cách lo giấy tờ chứng nhận con bị bệnh.
 • D. Xin cho con vào học ở trường trung cấp phòng khi con không đỗ Đại học.
Câu 30
Mã câu hỏi: 75972

Em hãy lựa chọn phương án bên dưới điền vào chỗ trống: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là......, là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”.

 • A. sự nghiệp của toàn dân
 • B. yêu cầu đối với mọi người
 • C. sự nghiệp của Đảng  và Nhà nước.
 • D. trách niệm của mọi người
Câu 31
Mã câu hỏi: 75973

Công dân gián tiếp tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội thông qua quyền gì?

 • A. bầu cử đại biều Quốc hội.
 • B. ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
 • C. được biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân.
 • D. đóng góp ý kiến với Quốc hội trong những lần đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.
Câu 32
Mã câu hỏi: 75974

Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử?

 • A. Người đang kinh doanh, buôn bán tự do.
 • B. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án.
 • C. Ngưòi đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương.
 • D. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án.
Câu 33
Mã câu hỏi: 75975

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc?

 • A. phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
 • B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
 • C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu công khai.
 • D. phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu công khai.
Câu 34
Mã câu hỏi: 75976

Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là?

 • A. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
 • B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
 • C. Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.
 • D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
Câu 35
Mã câu hỏi: 75977

Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng?

 • A. 1 con đường duy nhất.
 • B. 2 con đường.
 • C. 3 con đường.
 • D. 4 con đường.
Câu 36
Mã câu hỏi: 75978

Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?

 • A. Đủ 18 tuổi trở lên.
 • B. Đủ 20 tuổi trở lên.
 • C. Đủ 21 tuổi trở lên.
 • D. Đủ 23 tuổi trở lên.
Câu 37
Mã câu hỏi: 75979

Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

 • A. Hội đồng nhân dân.
 • B. Quốc hội.
 • C. Toà án nhân dân tối cao.
 • D. Chính phủ.
Câu 38
Mã câu hỏi: 75980

Thắng sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhà chỉ có một mình nên cậu được nuông chiều. Chính vì vậy mà Thắng không quan tâm đến ai và thường xuyên đòi hỏi bố mẹ phải làm theo ý mình. Việc làm của bạn Thắng cho thấy cậu ta là người như thế nào?

 • A. Người sống ích kỉ, chỉ biết hưởng thụ.
 • B. Người sống thiếu tình cảm gia đình.
 • C. Biết làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của người con.
 • D. Con người có cá tính, thích độc lập.
Câu 39
Mã câu hỏi: 75981

Anh Minh có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ anh đã nhờ người xin cho anh ở lại nhưng anh Minh đã động viên bố mẹ yên tâm để anh thực hiện nghĩa vự quân sự. Em học tập ở anh Minh điều nào dưới đây thông qua việc làm này?

 • A. Rèn luyện thân thể.
 • B. Ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
 • C. Ý thức bảo vệ trật tự an ninh xã hội.
 • D. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Câu 40
Mã câu hỏi: 75982

Thanh (14 tuổi - Học sinh lớp 9) Đã mượn xe máy của bố để đi chơi. Qua ngã ba gặp đèn đỏ, Thanh không dừng lại, phóng qua và đâm vào bác Lâm - người đi đúng phần đường của mình, làm bác Lâm bị ngã và bị thương nặng. Em hãy nhận xét hành vi của Thanh?

 • A. Chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy.
 • B. Không có giấy phép lái xe.
 • C. Vượt đèn đỏ, gây tai nạn.
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ