Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Địa lí 12 năm 2020 - Trường THPT Yên Lạc 2

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 296927

Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân ở nước ta là:

 • A. kinh tế nhà nước.
 • B. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • C. kinh tế tập thể.
 • D. kinh tế cá thể.
Câu 2
Mã câu hỏi: 296928

Những vùng có tiềm năng nhất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:

 • A. Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
 • B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
 • C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.
 • D. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên.
Câu 3
Mã câu hỏi: 296929

Quốc lộ 1A không chạy qua vùng kinh tế nào sau đây

 • A. Tây Nguyên.
 • B. Đồng bằng sông Cửu Long.
 • C. Đông Nam Bộ.
 • D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 4
Mã câu hỏi: 296930

Trung du và miền núi nước ta là vùng thích hợp để trồng các loại cây

 • A. cây ăn quả.
 • B. cây lương thực.
 • C. cây rau đậu.
 • D. cây công nghiệp lâu năm.
Câu 5
Mã câu hỏi: 296931

Chiến lược phát triển đối với quá trình công nghiệp hóa ở nước ta là:

 • A. phát triển các ngành công nghiệp khai thác.
 • B. ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến.
 • C. phát triển các ngành công nghiệp điện, khí đốt, nước.
 • D. phát triển tất cả các ngành công nghiệp.
Câu 6
Mã câu hỏi: 296932

Mục đích chính của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là:

 • A. phù hợp với điều kiện đất, khí hậu.
 • B. phù hợp với nhu cầu của thị trường.
 • C. đa dạng hóa sản phẩm nông sản.
 • D. tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Câu 7
Mã câu hỏi: 296933

Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long là:

 • A. khí hậu thuận lợi hơn.
 • B. giao thông thuận tiện hơn.
 • C. lịch sử định cư sớm hơn.
 • D. đất đai màu mỡ, phì nhiêu hơn.
Câu 8
Mã câu hỏi: 296934

Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc

 • A. mở rộng thị trường tiêu thụ.
 • B. cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 • C. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
 • D. phát triển ngành công nghiệp chế biến.
Câu 9
Mã câu hỏi: 296935

Vụ lúa có năng suất cao nhất trong năm của nước ta là:

 • A. hè thu.
 • B. mùa.
 • C. chiêm.
 • D. đông xuân.
Câu 10
Mã câu hỏi: 296936

Khí hậu có mùa đông lạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ là thế mạnh đặc biệt để phát triển các cây có nguồn gốc

 • A. cận nhiệt, ôn đới.
 • B. cận nhiệt, nhiệt đới.
 • C. cận nhiệt, cận xích đạo.
 • D. ôn đới, nhiệt đới.
Câu 11
Mã câu hỏi: 296937

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ

 • A. những thành tựu trong phát triển văn hóa, y tế, giáo dục.
 • B. mở thêm nhiều trung tâm đào tạo hướng nghiệp.
 • C. phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn.
 • D. số lượng lao động làm việc trong các công ty liên doanh tăng lên.
Câu 12
Mã câu hỏi: 296938

Nét đặc trưng về vị trí của Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

 • A. có biên giới chung với hai nước, giáp biển.
 • B. giáp Trung Quốc, giáp một vùng kinh tế.
 • C. giáp Lào, không giáp biển.
 • D. giáp một vùng kinh tế, giáp biển.
Câu 13
Mã câu hỏi: 296939

Đặc điểm nào sau đây đúng với người lao động nước ta?

 • A. Cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.
 • B. Cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
 • C. Thông minh, cần cù, có kinh nghiệm trong hoạt động dịch vụ.
 • D. Sáng tạo, thông minh, có kinh nghiệm trong hoạt động thương mại.
Câu 14
Mã câu hỏi: 296940

Cho bảng số liệu sau:

Doanh thu từ ngành du lịch và số lượt khách du lịch của Việt Nam từ năm 2000 đến 2017.

Năm

2000

2005

2010

2015

2017

Doanh thu từ du lịch (Tỷ đồng)

4 459

14 693

44 446

75 156

90 495

Khách nội địa (Nghìn lượt khách)

8 614

24 866

63 312

111 429

142 756

Khách quốc tế (Nghìn lượt khách)

4 015

7 103

11 024

14 631

18 303

(Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Tổng cục thống kê 2018)

Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện doanh thu từ ngành du lịch và số lượt khách du lịch của Việt Nam từ năm 2000 đến 2017 là

 • A. cột.
 • B. tròn.
 • C. kết hợp.
 • D. đường.
Câu 15
Mã câu hỏi: 296941

Cho biểu đồ sau:

(Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Tổng cục thống kê 2018)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào về dân số theo thành thị và nông thôn nước ta từ năm 1995 đến năm 2017?

 • A. So sánh dân số theo thành thị và nông thôn.
 • B. Chuyển dịch cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn.
 • C. Tốc độ tăng trưởng dân số theo thành thị và nông thôn.
 • D. Quy mô và cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn.
Câu 16
Mã câu hỏi: 296942

Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp của nước ta từ 2005 đến năm 2017.

                                                                                                                        Đơn vị: Nghìn tấn.

Năm

2005

2010

2013

2015

2017

Than sạch

34 093

44 835

41 064

41 664

38 409

Dầu thô khai thác

18 519

15 014

16 705

18 746

15 518

Quặng sắt

772

1 972

2 495

2 691

5 515

Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm của ngành công nghiệp của nước ta từ 2005 đến năm 2017 là

 • A. kết hợp.
 • B. tròn.
 • C. cột.
 • D. đường.
Câu 17
Mã câu hỏi: 296943

Nguyên nhân cơ bản nhất làm diện tích rừng của nước ta thu hẹp nhanh chóng là:

 • A. khai thác rừng bừa bãi.
 • B. đốt rừng làm nương rẫy.
 • C. chiến tranh kéo dài.
 • D. cháy rừng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 296944

Ngành công nghiệp rượu, bia, nước ngọt thường phân bố ở

 • A. gần tuyến đường giao thông.
 • B. gần nguồn nguyên liệu.
 • C. các thành phố lớn.
 • D. nơi tập trung công nhân lành nghề.
Câu 19
Mã câu hỏi: 296945

Cho bảng số liệu sau:

Mật độ dân số Việt Nam phân theo vùng năm 2017.

                                                                                                               Đơn vị: Người/km2

Vùng

Mật độ dân số

Đồng bằng sông Hồng

1004

Trung du và miền núi phía Bắc

128

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

208

Tây Nguyên

106

Đông Nam Bộ

711

Đồng bằng sông Cửu Long

435

(Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Tổng cục thống kê 2018)

Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện mật độ dân số Việt Nam phân theo vùng năm 2017 là

 • A. miền.
 • B. tròn.
 • C. kết hợp.
 • D. cột.
Câu 20
Mã câu hỏi: 296946

Cho biểu đồ sau:

(Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Tổng cục thống kê 2018)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào về diện tích vụ lúa đông xuân và vụ hè thu nước ta từ năm 2000 đến năm 2017?

 • A. Tốc độ tăng trưởng diện tích vụ lúa đông xuân và vụ hè thu.
 • B. So sánh sự thay đổi diện tích vụ lúa đông xuân và vụ hè thu.
 • C. Quy mô và cơ cấu diện tích vụ lúa đông xuân và vụ hè thu.
 • D. Chuyển dịch cơ cấu diện tích vụ lúa đông xuân và vụ hè thu.
Câu 21
Mã câu hỏi: 296947

Đường Hồ Chí Minh có vai trò

 • A. thay thế vai trò của quốc lộ 1A đã bị xuống cấp.
 • B. giảm bớt sự chênh lệch về phát triển kinh tế miền Bắc và miền Nam.
 • C. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội phía Tây của Tổ quốc.
 • D. giúp Tây Nguyên tiến kịp các vùng khác.
Câu 22
Mã câu hỏi: 296948

Đặc điểm đặc trưng nhất của nền nông nghiệp nước ta là:

 • A. nông nghiệp thâm canh trình độ cao.
 • B. nông nghiệp nhiệt đới.
 • C. có sản phẩm đa dạng.
 • D. nông nghiệp đang được hiện đại hóa.
Câu 23
Mã câu hỏi: 296949

Nơi nổi tiếng về trồng rau ôn đới, sản xuất hạt giống rau quanh năm và trồng hoa xuất khẩu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

 • A. Nghĩa Lộ.
 • B. Điện Biên.
 • C. Sa Pa.
 • D. Mộc Châu.
Câu 24
Mã câu hỏi: 296950

Tỉnh nào sau đây không thuộc Tây Bắc?

 • A. Lào Cai.
 • B. Điện Biên.
 • C. Sơn La.
 • D. Lai Châu.
Câu 25
Mã câu hỏi: 296951

Nguyên nhân chính làm cho ngành chăn nuôi của nước ta phát triển là:

 • A. ngành công nghiệp chế biến phát triển.
 • B. nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng.
 • C. dịch vụ cho chăn nuôi có nhiều tiến bộ.
 • D. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được đảm bảo.
Câu 26
Mã câu hỏi: 296952

Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư và dân tộc nước ta?

 • A. Mức sống của các dân tộc ít người đã ở mức cao.
 • B. Các dân tộc luôn đoàn kết bên nhau.
 • C. Sự phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng còn chênh lệch.
 • D. Các dân tộc luôn phát huy truyền thống sản xuất.
Câu 27
Mã câu hỏi: 296953

Việc phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trên phạm vi cả nước là rất cần thiết vì:

 • A. tỉ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp của nước ta còn cao.
 • B. nguồn lao động nước ta còn thiếu tác phong công nghiệp.
 • C. sự phân bố dân cư nước ta không đều và chưa hợp lí.
 • D. dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở các đồng bằng.
Câu 28
Mã câu hỏi: 296954

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phân bố dân cư nước ta?

 • A. Phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn.
 • B. Mật độ dân cư ở đồi núi và cao nguyên cao nhất.
 • C. Dân cư phân bố không đồng đều trên phạm vi cả nước.
 • D. Dân cư phân bố chủ yếu ở đồng bằng và ven biển.
Câu 29
Mã câu hỏi: 296955

Cho bảng số liệu sau:

Số lượng đàn gia súc và gia cầm của nước ta từ năm 2000 đến năm 2017.

Năm

Trâu

(Nghìn con)

(Nghìn con)

Gia cầm

(Triệu con)

2005

2 922

5 541

220

2010

2 877

5 808

301

2015

2 524

5 367

342

2017

2 491

5 655

386

(Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Tổng cục thống kê 2018)

Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi số lượng đàn gia súc và gia cầm của nước ta?

 • A. Đàn gia cầm có tốc độ tăng nhanh nhất.
 • B. Năm 2017 so với 2005 đàn gia cầm tăng gấp 1,85 lần.
 • C. Năm 2017 so với 2005 đàn bò tăng gấp 2,0 lần.
 • D. Đàn trâu có xu hướng tăng theo thời gian.
Câu 30
Mã câu hỏi: 296956

Yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp ở nước ta là:

 • A. lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.
 • B. thị trường tiêu thụ.
 • C. tiến bộ khoa học – kĩ thuật.
 • D. điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ