Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đê thi HK2 môn Đại số 10 Trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc năm 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 83153

Cho đường thẳng \(d:3x + 4y = 2017.\) Tìm mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau:

 • A. Đường thẳng d nhận vectơ \(\overrightarrow n  = (3;4)\) làm vectơ pháp tuyến.
 • B. Đường thẳng d nhận vectơ \(\overrightarrow u  = ( - 4;3)\) làm vectơ chỉ phương.
 • C. Đường thẳng d có hệ số góc \(k =  - \frac{3}{4}\)
 • D. Đường thẳng d song song với đường thẳng \(d':3x + 4y - 2017 = 0.\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 83154

Trên đường tròn lượng giác, điểm cuối của cung có số đo bằng \(120^0\) nằm ở góc phần tư thứ:

 • A. I
 • B. II
 • C. III
 • D. IV
Câu 3
Mã câu hỏi: 83155

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt { - 2{x^2} + 3x + 5} \) là

 • A. \(( - \infty ; - 1) \cup (\frac{5}{2}; + \infty )\)
 • B. \(( - \infty ; - 1{\rm{]}} \cup {\rm{[}}\frac{5}{2}; + \infty )\)
 • C. \(\left[ { - 1;\frac{5}{2}} \right]\)
 • D. \(\left( { - 1;\frac{5}{2}} \right)\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 83156

Khoảng cách từ điểm M(3;0) đến đường thẳng \(\Delta :3x - 4y + 1 = 0\) là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 5
Mã câu hỏi: 83157

Với giá trị nào của m thì bất phương trình \(mx + 5m < 3x\) vô nghiệm:

 • A. \(m=-1\)
 • B. \(m=0\)
 • C. \(m=-3\)
 • D. \(m=3\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 83158

Bất phương trình \((x + 1)\sqrt x  \le 0\) tương đương với bất phương trình

 • A. \(\sqrt {{{(x + 1)}^2}x}  \le 0\)
 • B. \((x + 1)\sqrt x  < 0\)
 • C. \({(x + 1)^2}\sqrt x  \le 0\)
 • D. \({(x + 1)^2}\sqrt x  < 0\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 83159

Cung có số đo \(30^0\) của đường tròn bán kính 10cm có độ dài là:

 • A. \(\frac{{5\pi }}{3}\) (cm)
 • B. 300 cm
 • C. \(\frac{{10\pi }}{3}\) (cm)
 • D. 10 cm
Câu 8
Mã câu hỏi: 83160

Phát biểu nào sau đây đúng về dấu của nhị thức \(f(x) = 3 - 4x\)

 • A. \(f(x)\) luôn dương trên khoảng \(\left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right)\)
 • B. \(f(x\) luôn âm trên khoảng \(\left( {\frac{4}{3}; + \infty } \right)\)
 • C. \(f(x)\) luôn dương trên khoảng \(\left( { - \infty ;\frac{3}{4}} \right)\)
 • D. \(f(x)\) luôn âm trên khoảng \(\left( { - \infty ;\frac{3}{4}} \right)\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 83161

a) Giải bất phương trình sau: \(\sqrt {2x - 1}  \le 2x - 3\)

b) Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình \(m{x^2} + 2(m + 1)x + 4 \ge 0\) (m là tham số thực) có nghiệm với mọi \(x \in R.\)

Câu 10
Mã câu hỏi: 83162

a) Điểm môn toán của lớp 10A2 của trường THPT A được cho trong bảng sau:

Điểm

4

5

6

7

8

9

Tần số

5

12

7

8

6

2

 Tính phương sai của các số liệu thống kê cho ở bảng trên.

b) Cho \(\sin \alpha  = \frac{{ - \sqrt 3 }}{7},{\rm{ }}\pi  < \alpha  < \frac{{3\pi }}{2}.\) Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung \(\alpha .\)

Câu 11
Mã câu hỏi: 83163

Một nhóm bạn dự định tổ chức một chuyến du lịch sinh thái, chi phí chia đều cho mỗi người. Sau khi đã hợp đồng xong vào giờ chót có hai người bận việc đột xuất không đi được. Vì vậy mỗi người phải trả thêm 300.000 đồng so với dự kiến ban đầu. Tính số người lúc đầu dự định đi du lịch và giá của chuyến đi du lịch sinh thái biết rằng giá của chuyến du lịch này trong khoảng 7.000.000 đồng đến 7.500.000 đồng.

Câu 12
Mã câu hỏi: 83164

1. Cho tam giác ABC có \(BC = 12,CA = 13,\) trung tuyến \(AM=8\)

Tính AB và góc B của tam giác ABC

2. Trong mặt phẳng, cho tam giác ABC với \(A(1;2),{\rm{ B(2; - 3), C(3;5)}}{\rm{.}}\)

a. Lập phương trình tổng quát của đường cao AH

b. Lập phương trình đường tròn đường kính BC

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ