Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 11 năm 2021-2022 Trường THPT Hùng Vương

08/07/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 246372

Cho biết: Vật liệu Compozit nền là kim loại có tính chất nào?

 • A. Độ cứng cao
 • B. Độ bền cao
 • C. Độ bền nhiệt cao
 • D. Độ cứng, độ bền, độ bền nhiệt cao
Câu 2
Mã câu hỏi: 246373

Cho biết: Khi chế tạo cánh tay Robot là ứng dụng của vật liệu nào sau đây?

 • A. Compozit nền là kim loại
 • B. Compozit nền là vật liệu hữu cơ
 • C. Nhựa nhiệt cứng
 • D. Nhựa nhiệt dẻo
Câu 3
Mã câu hỏi: 246374

Cho biết phát biểu nào đúng khi nói về phương pháp hàn?

 • A. Nung nóng các chi tiết kim loại cần nối đến trạng thái nóng chảy
 • B. Làm nóng các chi tiết kim loại cần nối đến trạng thái nóng chảy
 • C. Nung nóng chỗ nối của các chi tiết kim loại đến trạng thái nóng chảy
 • D. Làm nóng chỗ nối của các chi tiết kim loại đến trạng thái nóng chảy.
Câu 4
Mã câu hỏi: 246375

Đâu là yêu cầu đối với bộ phận cắt của dao là chế tạo từ vật liệu?

 • A. Có độ cứng
 • B. Có khả năng chống mài mòn
 • C. Có khả năng bền nhiệt cao
 • D. Có độ cứng, khả năng chống mài mòn, khả năng bền nhiệt cao.
Câu 5
Mã câu hỏi: 246376

Khi nói về góc sắc β, đâu là ý sai?

 • A. Góc sắc càng nhỏ thì dao ít bị mài mòn.
 • B. Góc sắc càng nhỏ thì dao càng sắc.
 • C. Góc sắc càng nhỏ thì dao càng yếu.
 • D. Góc sắc càng nhỏ thì dao càng chóng mòn.
Câu 6
Mã câu hỏi: 246377

Xác định: Thế nào là người máy công nghiệp?

 • A. Là thiết bị tự động đa chức năng, hoạt động theo chương trình nhằm phục vụ tự động hóa các quá trình sản xuất.
 • B. Là tổ hợp các máy được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.
 • C. Là tổ hợp các thiết bị được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó
 • D. Là tổ hợp các máy và thiết bị được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.
Câu 7
Mã câu hỏi: 246378

Theo nhiên liệu, động cơ đốt trong được phân làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 5
Câu 8
Mã câu hỏi: 246379

Chọn ý đúng: Động cơ xăng có?

 • A. 2 cơ cấu và 4 hệ thống
 • B. 2 cơ cấu và 5 hệ thống
 • C. 4 cơ cấu và 2 hệ thống 
 • D. 5 cơ cấu và 2 hệ thống
Câu 9
Mã câu hỏi: 246380

Hãy chi biết: Với S là hành trình của pit-tông, R là bán kính vòng quay trục khuỷu. Mối quan hệ giữa S và R là?

 • A. S=R
 • B. S=3R
 • C. S=2R
 • D. S=2S
Câu 10
Mã câu hỏi: 246381

Ý nào là đúng khi nói về động cơ?

 • A. Động cơ xăng 2 kì, xăng và không khí sau khi hòa trộn được đưa ngay vào xilanh động cơ
 • B. Động cơ điêzen 4 kì, xăng và không khí sau khi hòa trộn được đưa vào xilanh động cơ
 • C. Động cơ xăng 2 kì có pit-tông đóng mở các cửa nạp và thải.
 • D. Động cơ điêzen 4 kì có pit-tông đóng mở các cửa nạp và thải.
Câu 11
Mã câu hỏi: 246382

Đâu là ý đúng khi nói về bộ phận làm mát?

 • A. Bộ phận làm mát được bố trí ở thân xilanh
 • B. Bộ phận làm mát được bố trí ở nắp máy
 • C. Bộ phận làm mát được bố trí ở thân xilanh và nắp máy.
 • D. Bộ phận làm mát được bố trí ở cacte.
Câu 12
Mã câu hỏi: 246383

Cho biết: Xéc măng được bố trí ở vị trí nào sau đây?

 • A. Đầu to thanh truyền
 • B. Đầu pit-tông
 • C. Đầu nhỏ thanh truyền
 • D. Đầu trục khuỷu
Câu 13
Mã câu hỏi: 246384

Xác định: Cơ cấu phân phối khí dùng xupap có mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 14
Mã câu hỏi: 246385

Xác định nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn được trình bày theo mấy trường hợp?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 15
Mã câu hỏi: 246386

Chọn ý đúng: Van hằng nhiệt chỉ mở đường thông với két làm mát trong trường hợp nào?

 • A. Nhiệt độ của nước trong áo nước dưới giới hạn cho phép
 • B. Nhiệt độ của nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn cho phép
 • C. Nhiệt độ của nước trong áo nước vượt quá giới hạn cho phép
 • D. Luôn mở vào két
Câu 16
Mã câu hỏi: 246387

Cho biết: Bugi đánh lửa khi nào?

 • A. Khóa điện đóng
 • B. Khóa điện mở
 • C. Khóa điện đóng hoặc mở
 • D. Khóa điện đóng và mở
Câu 17
Mã câu hỏi: 246388

Hãy cho biết: Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có ở đâu?

 • A. Động cơ xăng
 • B. Động cơ điêzen
 • C. Động cơ xăng và điêzen
 • D. Động cơ xăng hoặc điêzen
Câu 18
Mã câu hỏi: 246389

Chọn ý đúng: Ở hệ thống khởi động của động cơ đốt trong dùng động cơ điện, động cơ điện làm việc nhờ?

 • A. Dòng một chiều của pin
 • B. Dòng một chiều của acquy
 • C. Dòng xoay chiều của acquy
 • D. Dòng một chiều của pin, acquy và dòng xoay chiều
Câu 19
Mã câu hỏi: 246390

Cho biết: Bộ phận nào nhận nhiệm vụ dẫn hướng cho pit-tông chuyển động?

 • A. Đỉnh pit-tông 
 • B. Đầu pit-tông
 • C. Thân pit-tông
 • D. Toàn bộ pit-tông
Câu 20
Mã câu hỏi: 246391

Trong động cơ 4 kì, gọi số vòng quay của trục cam là a, số vòng quay của trục khuỷu là b. Hãy cho biết mối quan hệ giữa a và b?

 • A. a=b
 • B. b=2a
 • C. a=2b
 • D. ab=2
Câu 21
Mã câu hỏi: 246392

Hãy xác định ý nào đúng khi nói về hệ thống đánh lửa?

 • A. Wđk dương thì CT phóng điện.
 • B. Wđk dương thì CT nạp điện.
 • C. Wđk âm thì CT phóng điện.
 • D. Đđk là điot thường
Câu 22
Mã câu hỏi: 246393

Chọn từ hoàn thành câu: “Đối với hệ thống phun xăng, …. vào xilanh động cơ.”

 • A. Không khí
 • B. Hỗn hợp xăng và không khí
 • C. Điêzen và không khí
 • D. Xăng
Câu 23
Mã câu hỏi: 246394

Cho biết: Đối với hệ thống đánh lửa, điôt điều khiển mở khi?

 • A. Phân cực thuận
 • B. Cực điều khiển dương
 • C. Phân cực thuận hoặc cực điều khiển dương
 • D. Phân cực thuận và cực điều khiển dương
Câu 24
Mã câu hỏi: 246395

Hãy cho biết: Ở hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen, nhiên liệu hồi về thùng nhiên liệu từ đâu?

 • A. Bơm cao áp
 • B. Vòi phun
 • C. Bơm cao áp và vòi phun
 • D. Bơm cao áp hoặc vòi phun
Câu 25
Mã câu hỏi: 246396

Đâu là ý sai: Động cơ đốt trong dùng trên ô tô có đặc điểm?

 • A. Tốc độ quay cao
 • B. Kích thước nhỏ
 • C. Trọng lượng nhỏ
 • D. Thường làm mát bằng không khí
Câu 26
Mã câu hỏi: 246397

Hãy cho biết: Khi sử dụng động cơ đốt trong làm nguồn động lực cho máy công tác, cần tuân thủ nguyên tắc về?

 • A. Tốc độ quay
 • B. Công suất
 • C. Tốc độ quay và công suất
 • D. Tốc độ quay, công suất, khối lượng động cơ
Câu 27
Mã câu hỏi: 246398

Chọn ý đúng: Ở ô tô, trường hợp động cơ đặt ở đuôi xe, hệ thống truyền lực không có bộ phận?

 • A. Li hợp
 • B. Hộp số
 • C. Truyền lực cacđăng
 • D. Li hợp và hộp số
Câu 28
Mã câu hỏi: 246399

Chọn ý đúng: Ở ô tô, khi động cơ làm việc, li hợp?

 • A. Đóng
 • B. Mở
 • C. Không liên quan gì đến li hợp
 • D. Đóng hay mở tùy thuộc vào sự bố trí của động cơ
Câu 29
Mã câu hỏi: 246400

Xác định: Nhiên liệu được phun vào xilanh của động cơ ở?

 • A. Kì nạp
 • B. Kì nén
 • C. Cuối kì nén
 • D. Đầu kì nén
Câu 30
Mã câu hỏi: 246401

Xác định: Ở động cơ điêzen, kì nén có nhiệm vụ nén?

 • A. Nhiên liệu điêzen
 • B. Không khí
 • C. Hòa khí
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 31
Mã câu hỏi: 246402

Chọn ý đúng: Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa?

 • A. Tạo tia lửa điện cao áp
 • B. Tạo tia lửa điện hạ áp
 • C. Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm
 • D. Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy xăng
Câu 32
Mã câu hỏi: 246403

Chọn ý đúng: ĐĐK cho dòng điện đi qua khi nào?

 • A. Phân cực thuận
 • B. Phân cực ngược
 • C. Phân cực thuận và cực điều khiển dương
 • D. Phân cực thuận và cực điều khiển âm
Câu 33
Mã câu hỏi: 246404

Xác định phát biểu nào sau đây sai khi nói về Đ1, Đ2?

 • A. Đ1, Đ2 cho dòng điện đi qua khi phân cực thuận
 • B. Đ1, Đ2 dùng để nắn dòng 
 • C. Đ1, Đ2 đổi điện xoay chiều thành một chiều
 • D. Đ1, Đ2 đổi điện một chiều thành xoay chiều
Câu 34
Mã câu hỏi: 246405

Xác định: WĐK được đặt ở vị trí sao cho?

 • A. WĐK âm thì CT nạp đầy
 • B. WĐK dương thì Cnạp đầy
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 35
Mã câu hỏi: 246406

Khi nói về động cơ, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ máy được
 • B. Động cơ điện làm việc nhờ dòng điện một chiều của ac quy
 • C. Trục roto của động cơ điện quay tròn khi có điện
 • D. Khớp truyền động chỉ truyền động một chiều từ bánh đà tới động cơ điện.
Câu 36
Mã câu hỏi: 246407

Đâu là ý đúng khi nói về thanh kéo và khớp truyền?

 • A. Thanh kéo nối khớp với lõi thép
 • B. Thanh kéo nối cứng với cần gạt
 • C. Khớp truyền động truyền động
 • D. Khớp truyền động vừa quay, vừa tịnh tiến
Câu 37
Mã câu hỏi: 246408

Xác định: Động cơ đốt trong là nguồn động lực sử dụng phổ biến trong?

 • A. Nông nghiệp
 • B. Công nghiệp
 • C. Giao thông vận tải
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 38
Mã câu hỏi: 246409

Chọn ý đúng: Động cơ đốt trong không được sử dụng trong?

 • A. Lâm nghiệp
 • B. Ngư nghiệp
 • C. Quân sự
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 39
Mã câu hỏi: 246410

Chọn ý đúng: Động cơ đốt trong dùng làm nguồn động lực cho phương tiện di chuyển?

 • A. Trong phạm vi hẹp
 • B. Với khoảng cách nhỏ
 • C. Trong phạm vi rộng và khoảng cách lớn
 • D. Trong phạm vi hẹp và khoảng cách nhỏ
Câu 40
Mã câu hỏi: 246411

Đâu là câu trả lời sai: Các nước coi trọng công tác?

 • A. Đào tạo đội ngũ chuyên gia về động cơ đốt trong
 • B. Bỏ qua việc đào tạo công nhân lành nghề
 • C. Đào tạo cán bộ kĩ thuật về động cơ đốt trong
 • D. Đào tạo công nhân lành nghề về động cơ đốt trong

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ