Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 10 năm 2021-2022 Trường THPT Lê Lợi

08/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 242011

Các yếu tố nào ảnh hưởng tới sự phát sinh, phát triển sâu bệnh hại cây trồng?

 • A. Nguồn sâu, bệnh hại và điều kiện khí hậu, đất đai.
 • B. Điều kiện khí hậu, đất đai; giống cây trồng và chế độ chăm sóc.
 • C. Nguồn sâu, bệnh hại; giống cây trồng và chế độ chăm sóc.
 • D. Nguồn sâu, bệnh hại; điều kiện khí hậu, đất đai; giống cây trồng và chế độ chăm sóc.
Câu 2
Mã câu hỏi: 242012

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

 • A. Trừ tổng hợp tất cả mọi loại sâu, bệnh.
 • B. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lý.
 • C. Phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của các biện pháp.
 • D. Quản lý dịch hại và không gây ô nhiễm môi trường.
Câu 3
Mã câu hỏi: 242013

Sử dụng không hợp lý thuốc hóa học BVTV gây ra tác hại như thế nào?

 • A. Gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
 • B. Giảm chất lượng nông sản và gây ô nhiễm môi trường.
 • C. Ảnh hưởng xấu đến quần thể sinh vật.
 • D. Giảm chất lượng nông sản, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến quần thể sinh vật và con người.
Câu 4
Mã câu hỏi: 242014

Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trừ sâu hại?

 • A. Chế phẩm chứa chất hóa học độc hại.
 • B. Chế phẩm chứa tinh chất thực vật.
 • C. Chế phẩm chứa vi khuẩn.
 • D. Chế phẩm chứa dinh dưỡng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 242015

Trong công tác bảo quản, chế biến nông - lâm - thủy sản, đặc điểm nào của nông sản là cơ sở khoa học của bảo quản và chế biến?

 • A. Chứa nhiều nước và vi sinh vật
 • B. Chứa nhiều dinh dưỡng và vi sinh vật.
 • C. Chứa nhiều vi sinh vật.
 • D. Chứa nhiều nước và dinh dưỡng.
Câu 6
Mã câu hỏi: 242016

Khi bảo quản hạt làm giống, tiêu chí nào không phải là tiêu chuẩn của hạt làm giống?

 • A. Có chất lượng cao.
 • B. Hạt to, mẩy.
 • C. Thuần chủng.
 • D. Không bị sâu, bệnh hại.
Câu 7
Mã câu hỏi: 242017

Quy trình: “Thu hoạch→ Tuốt → Làm sạch, phân loại → Làm khô → Bảo quản → Sử dụng” là quy trình bảo quản của sản phẩm nào sau đây?

 • A. Thóc.
 • B. Cà phê
 • C. Rau xanh.
 • D. Quả sấy khô.
Câu 8
Mã câu hỏi: 242018

Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ gỗ?

 • A. Máy tính.
 • B. Giấy viết.
 • C. Bàn học.
 • D. Tủ, giường.
Câu 9
Mã câu hỏi: 242019

Kinh doanh là gì?

 • A. Là việc thực hiện những công việc nhằm mục đích kiếm tiền.
 • B. Là việc thực hiện những công việc nhằm thu được lợi nhuận.
 • C. Là việc thực hiện những công việc nhằm thu được lãi suất.
 • D. Là việc thực hiện những công việc được pháp luật cho phép nhằm thu được lợi nhuận.
Câu 10
Mã câu hỏi: 242020

Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm cơ bản sau?

 • A. Quy mô kinh doanh nhỏ, thuộc sở hữu cá nhân, công nghệ kinh doanh đơn giản.
 • B. Quy mô kinh doanh lớn, lao động thường là thân nhân trong gia đình.
 • C. Quy mô kinh doanh nhỏ, thuộc sở hữu nhà nước.
 • D. Quy mô kinh doanh lớn, thuộc sở hữu cá nhân, công nghệ kinh doanh đơn giản.
Câu 11
Mã câu hỏi: 242021

Doanh nghiệp có các lĩnh vực kinh doanh nào?

 • A. Kinh doanh thương mại.
 • B. Sản xuất, thương mại, dịch vụ.
 • C. Sản xuất hàng hóa.
 • D. Kinh doanh dịch vụ.
Câu 12
Mã câu hỏi: 242022

Khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, dựa vào căn cứ nào để doanh nghiệp xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp?

 • A. Nhu cầu của thị trường.
 • B. Nguồn lao động của doanh nghiệp.
 • C. Vốn của doanh nghiệp.
 • D. Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp, xã hội và đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Câu 13
Mã câu hỏi: 242023

Nội dung nào không được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch kinh doanh?

 • A. Nhu cầu thị trường
 • B. Pháp luật hiện hành
 • C. Lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • D. Khả năng của doanh nghiệp.
Câu 14
Mã câu hỏi: 242024

Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm những phương diện nào sau đây?

 • A. Sản xuất, lao động, tài chính.
 • B. Lợi nhuận, tài chính.
 • C. Nhu cầu thị trường.
 • D. Mức cung cấp hàng hóa.
Câu 15
Mã câu hỏi: 242025

Chọn ý đúng: Hạch toán kinh tế là gì?

 • A. Là tính toán lượng hàng bán ra của doanh nghiệp.
 • B. Là việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh (doanh thu) của doanh nghiệp.
 • C. Là tính toán tiền lương trả cho người lao động.
 • D. Là tính toán số lượng khách hàng của doanh nghiệp.
Câu 16
Mã câu hỏi: 242026

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào các tiêu chí nào?

 • A. Lợi nhuận.
 • B. Mức đóng góp cho ngân sách.
 • C. Việc làm cho người lao động.
 • D. Lợi nhuận, việc làm cho người lao động, mức đóng góp cho ngân sách.
Câu 17
Mã câu hỏi: 242027

Xác định: Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thuận lợi để nấm bệnh phát triển mạnh là?

 • A. 250C đến 300C, độ ẩm thấp.
 • B. 450C đến 500C, độ ẩm thấp.
 • C. 250C đến 300C, độ ẩm cao
 • D. 450C đến 500C, độ ẩm cao.
Câu 18
Mã câu hỏi: 242028

Biện pháp nào sau đây được sử dụng khi dịch hại tới gưỡng gây hại?

 • A. Biện pháp kỹ thuật.
 • B. Biện pháp sử dụng thiên địch.
 • C. Biện pháp bắt sâu.
 • D. Biện pháp hóa học.
Câu 19
Mã câu hỏi: 242029

Sử dụng thuốc hóa học BVTV không hợp lý gây ra nhiều tác hại với quần thể sinh vật, môi trường và con người; biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học BVTV là gì?

 • A. Không dùng thuốc hóa học BVTV.
 • B. Dùng thuốc hóa học BVTV số lượng ít, độc tính cao.
 • C. Dùng thuốc hóa học BVTV có độc tính thấp.
 • D. Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng nồng độ, đúng liều lượng.
Câu 20
Mã câu hỏi: 242030

Sâu hại bị nhiễm chế phẩm trừ sâu nào sau đây thì cơ thể bị mềm nhũn rồi chết?

 • A. Chế phẩm thảo mộc trừ sâu.
 • B. Chế phẩm nấm trừ sâu.
 • C. Chế phẩm virus trừ sâu.
 • D. Chế phẩm vi khuẩn trừ sâu.
Câu 21
Mã câu hỏi: 242031

Bảo quản rau xanh nhằm mục đích gì?

 • A. Tránh rau bị úa.
 • B. Nâng cao chất lượng của rau.
 • C. Tránh rau bị héo.
 • D. Duy trì độ tươi xanh của rau, hạn chế rau bị thối hỏng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 242032

Tại sao trong quy trình bảo quản hạt ngô giống cần tách hạt cẩn thận?

 • A. Tránh tổn thất số lượng hạt.
 • B. Tránh giảm khối lượng hạt.
 • C. Tránh làm tổn thương phôi hạt.
 • D. Tránh giảm chất lượng hạt.
Câu 23
Mã câu hỏi: 242033

Trong bảo quản rau, quả tươi; tại sao trước khi làm lạnh cần phải bao gói?

 • A. Tránh lạnh trực tiếp.
 • B. Làm đẹp sản phẩm.
 • C. Tránh mất nước.
 • D. Giảm hoạt động gây hại của vi sinh vật
Câu 24
Mã câu hỏi: 242034

Trong công ti, các thành viên:

 • A. Cùng chia lợi nhuận tương ứng với phần góp vốn
 • B. Cùng chịu thua lỗ tương ứng với phần góp vốn
 • C. Chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ công ti trong phần vốn của mình góp
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 25
Mã câu hỏi: 242035

Cổ phiếu của thành phần nào cần phải ghi tên?

 • A. Sáng lập viên
 • B. Thành viên hội đồng quản trị
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 242036

Xác định: Có mấy căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 242037

Theo em, ở các khu đô thị, nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh nào thì phù hợp?

 • A. Kinh doanh thương mại
 • B. Kinh doanh dịch vụ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 242038

Đối với vùng nông thôn, nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh nào?

 • A. May mặc
 • B. Dịch vụ sửa chữa công cụ lao động và sinh hoạt
 • C. Dịch vụ y tế
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 29
Mã câu hỏi: 242039

Chọn ý đúng: Việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh được tiến hành theo mấy bước?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 30
Mã câu hỏi: 242040

Phân tích tài chính tức là phân tích về:

 • A. Vốn đầu tư
 • B. Khả năng huy động vốn
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 31
Mã câu hỏi: 242041

Phân tích môi trường kinh doanh tức là phân tích về:

 • A. Các chính sách liên quan đến lĩnh vực dinh doanh của doanh nghiệp
 • B. Luật pháp hiện hành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 32
Mã câu hỏi: 242042

Phân tích môi trường kinh doanh tức là phân tích về:

 • A. Các chính sách liên quan đến lĩnh vực dinh doanh của doanh nghiệp
 • B. Luật pháp hiện hành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 33
Mã câu hỏi: 242043

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ vào yếu tố nào?

 • A. Tình hình phát triển kinh tế xã hội
 • B. Khả năng của doanh nghiệp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 242044

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ vào nhu cầu thị trường tức là:

 • A. Đơn đặt hàng
 • B. Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 35
Mã câu hỏi: 242045

Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ vào:

 • A. Nhu cầu mua hàng hóa
 • B. Tiền trả công lao động
 • C. Tiền nộp thuế
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 36
Mã câu hỏi: 242046

Đâu được xem là điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh?

 • A. Nhu cầu của thị trường
 • B. Địa điểm kinh doanh thuận lợi
 • C. Có tiền nhàn rỗi thử sức trên thương trường
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 37
Mã câu hỏi: 242047

Thị trường của doanh nghiệp có:

 • A. Khách hàng hiện tại
 • B. Khách hàng tiềm năng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 38
Mã câu hỏi: 242048

Chọn ý đúng: Nhu cầu của khách hàng của khách hàng phụ thuộc vào mấy yếu tố?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 39
Mã câu hỏi: 242049

Nguồn lực của doanh nghiệp chính là?

 • A. Vốn
 • B. Nhân sự
 • C. Cơ sở vật chất kĩ thuật
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 40
Mã câu hỏi: 242050

Trong đơn đăng kí kinh doanh có:

 • A. Họ tên chủ doanh nghiệp
 • B. Chữ kĩ chủ doanh nghiệp
 • C. Địa chỉ thường trú chủ doanh nghiệp
 • D. Cả 3 đáp án trên

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ