Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 9 Trường THCS Nguyễn Tất Thành năm học 2018-2019

15/04/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 60860

Căn bậc hai của 9 là:

 • A. 81
 • B. \( \pm 81\)
 • C. 3
 • D. \( \pm 3\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 60861

Phương trình \(\sqrt {x - 2}  = 3\) có nghiệm là:

 • A. 9
 • B. \( \pm 9\)
 • C. \( \pm 4\)
 • D. 11
Câu 3
Mã câu hỏi: 60862

Điều kiện xác định của \(\sqrt {4 + 2x} \) là:

 • A. \(x \ge 0\)
 • B. \(x \ge 2\)
 • C. \(x \ge -2\)
 • D. \(x \le 2\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 60863

Kết quả của phép khai phương \(\sqrt {81{{\rm{a}}^{\rm{2}}}} \) (với a < 0) là: 

 • A. -9a
 • B. 9a
 • C. -9|a|
 • D. 81a
Câu 5
Mã câu hỏi: 60864

Tìm x biết \(\sqrt[3]{x} =  - 5\)

 • A. x = -25
 • B. x = -125
 • C. x = -512
 • D. x = 15
Câu 6
Mã câu hỏi: 60865

Rút gọn biểu thức \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 7 \, - \,4} \right)}^2}} \) ta được kết quả cuối cùng là:

 • A. \(\sqrt 7 \, + \,4\)
 • B. \(4\, - \,\sqrt 7 \)
 • C. \(\sqrt 7 \, - \,4\)
 • D. \(\sqrt 3 \)
Câu 7
Mã câu hỏi: 60866

Trong hệ tọa độ Oxy, đường thẳng y = 2 - x song song với đường thẳng:

 • A. y = -x       
 • B. y = -x + 3     
 • C. y = -1 - x   
 • D. Cả ba đường thẳng trên
Câu 8
Mã câu hỏi: 60867

Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm số nào là hàm số nghịch biến:

 • A. y = 1- 3x
 • B. y = 5x - 1
 • C. \(y = \left( {2 - \sqrt 3 } \right)x - \sqrt 5 \)
 • D. \(y =  - \sqrt 7  + \sqrt 2 x\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 60868

Nếu điểm B(1 ;-2) thuộc đường thẳng y = x – b thì  b bằng:

 • A. -3
 • B. -1
 • C. 3
 • D. 1
Câu 10
Mã câu hỏi: 60869

Cho hai đường thẳng: (d) : y = 2x + m – 2 và (d’) : y =  kx + 4 – m; (d) và (d’) trùng nhau nếu :

 • A. k = 2 và m = 3
 • B. k = -1  và m = 3
 • C. k = -2 và m = 3
 • D. k = 2 và m = -3
Câu 11
Mã câu hỏi: 60870

Góc tạo bởi đường thẳng y = x + 1 và trục Ox có số đo là:

 • A. 450
 • B. 300                  
 • C.  600   
 • D. 1350.
Câu 12
Mã câu hỏi: 60871

Hệ số góc của đường thẳng: y = -4x + 9  là: 

 • A. 4
 • B. -4x
 • C. -4
 • D. 9
Câu 13
Mã câu hỏi: 60872

Cho tam giác vuông cân ABC đỉnh A có BC = 6cm, khi đó AB bằng

 • A. \(\sqrt 6 \) cm
 • B. \(3\sqrt 2 \) cm
 • C. 36 cm
 • D. \(\sqrt 3 \) cm
Câu 14
Mã câu hỏi: 60873

Cho 1 tam giác vuông có hai góc nhọn là \(\alpha ;\,\,\beta \).Biểu thức nào sau đây không đúng:

 • A. \(\sin \alpha  = c{\rm{os}}\beta \)
 • B. \(\cot \alpha  = \tan \beta \)
 • C. \({\sin ^2}\alpha  + c{\rm{o}}{{\rm{s}}^2}\beta  = 1\)
 • D. \(\tan \alpha  = \cot \beta \)
Câu 15
Mã câu hỏi: 60874

Cho tam giác ABC vuông ở A có AC = 3 cm , BC = 5cm.Giá trị của cotB là:

 • A. \(\frac{4}{3}\)
 • B. \(\frac{3}{4}\)
 • C. \(\frac{4}{5}\)
 • D. \(\frac{5}{4}\)
Câu 16
Mã câu hỏi: 60875

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 cm, AC = 12 cm,   BC = 15 cm . Tính độ dài AH là :

 • A. 8,4 cm
 • B. 7,2 cm
 • C. 6,8 cm
 • D. 4.2 cm
Câu 17
Mã câu hỏi: 60876

Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường:

 • A. Trung tuyến         
 • B. Phân giác                  
 • C. Đường cao                       
 • D. Trung trực
Câu 18
Mã câu hỏi: 60877

Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài. Số tiếp tuyến chung của chúng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 60878

Cho (O ; 6cm) và đường thẳng a có khoảng cách đến O là d, điều kiện để đường thẳng a là cát tuyến của đường tròn (O) là:

 • A. d<6 cm
 • B. d=6cm
 • C. d > 6cm
 • D. d \( \ge \) 6cm
Câu 20
Mã câu hỏi: 60879

Dây AB của đường tròn (O; 5cm) có độ dài là 6 cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng:

 • A. 6cm
 • B. 7cm
 • C. 4cm
 • D. 5cm

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ