Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 4 năm 2021-2022 Trường TH Bình Minh

15/04/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 411

Số \(93 085\) đọc là :

 • A. Chín nghìn ba mươi trăm tám mươi lămChín ba nghìn không tám lăm
 • B. Chín trăm ba mươi trăm tám mươi lăm 
 • C. Chín mươi ba nghìn không trăm tám mươi lăm 
 • D. Chín ba nghìn không tám lăm
Câu 2
Mã câu hỏi: 412

Số lớn nhất trong các số: 85 091, 85 190, 58 901, 58 910 là:

 • A. 85 091   
 • B. 85 190
 • C. 58 901   
 • D. 58 910 
Câu 3
Mã câu hỏi: 413

Hai số có tổng là 1035, số lớn hơn số bé 117 đơn vị. Vậy số lớn là:

 • A. 459    
 • B. 567
 • C. 576     
 • D. 765 
Câu 4
Mã câu hỏi: 414

Một tổ công nhân trong 5 ngày làm được 425 dụng cụ. Hỏi với mức làm như thế thì trong 9 ngày thì tổ công nhân đó làm được bao nhiêu dụng cụ ?

 • A. 765 dụng cụ     
 • B. 675 dụng cụ
 • C. 756 dụng cụ         
 • D. 567 dụng cụ 
Câu 5
Mã câu hỏi: 415

Nếu \(a = 8260\) thì giá trị biểu thức \(35420 \,– a : 4\) là :

 • A. 2 065   
 • B. 8 855 
 • C. 6 790  
 • D. 33 355 
Câu 6
Mã câu hỏi: 416

Điền dấu  \((>, <, =)\) vào chỗ chấm:  \(60 240 ……  60 000 + 200 + 4\)

 • A. <
 • B. >
 • C. =
 • D. Đáp án khác
Câu 7
Mã câu hỏi: 417

Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:

 • A. 90000  
 • B. 99999
 • C. 98765     
 • D. 97531
Câu 8
Mã câu hỏi: 418

Giá trị của chữ số 9 trong số 693 482 là:

 • A. 9    
 • B. 900 
 • C. 9 000    
 • D. 90 000 
Câu 9
Mã câu hỏi: 419

Hiệu của số bé nhất có năm chữ số khác nhau và số lớn nhất có ba chữ số là :

 • A. 9 023    
 • B. 9 327 
 • C. 9 235       
 • D. 9 236 
Câu 10
Mã câu hỏi: 420

Một hình vuông có diện tích 100cm2. Chu vi hình vuông đó là:

 • A. 40cm    
 • B. 50cm
 • C. 25cm    
 • D. 10cm 
Câu 11
Mã câu hỏi: 421

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3km 42m = … m

 • A. 342  
 • B. 3042 
 • C. 3420       
 • D. 30042 
Câu 12
Mã câu hỏi: 422

Trung bình cộng của hai số là 88, số thứ nhất là 53. Số thứ hai là:

 • A. 35    
 • B. 38
 • C. 135 
 • D. 123 
Câu 13
Mã câu hỏi: 423

Vừa qua trường phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Lớp 4A ủng hộ được 186 000 đồng, lớp 4B ủng hộ được 171 000 đồng, lớp 4C ủng hộ ít hơn lớp 4A là 18 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu tiền?

 • A. 525 000 đồng
 • B. 500 000 đồng
 • C. 170 000 đồng
 • D. 175 000 đồng
Câu 14
Mã câu hỏi: 424

Số gồm: năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

 • A. 50 500 500  
 • B. 50 050 050 
 • C. 50 005 005          
 • D. 50 500 050 
Câu 15
Mã câu hỏi: 425

Chữ số 8 trong số 856 127 có giá trị là:

 • A. 800 000   
 • B. 80 000 
 • C. 8 000 
 • D. 80 
Câu 16
Mã câu hỏi: 426

Tổng hai số là 145 và hiệu hai số đó là 29 thì số lớn là:

 • A. 116    
 • B. 58 
 • C. 99   
 • D. 87 
Câu 17
Mã câu hỏi: 427

Trong các số 100; 365; 752; 565; 980 số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là:

 • A. 980; 100  
 • B. 365; 565 
 • C. 100; 365 
 • D. 980; 752 
Câu 18
Mã câu hỏi: 428

Trung bình cộng của hai số là 1204. Số bé là 486 thì số lớn là:

 • A. 1922    
 • B. 2408  
 • C. 718   
 • D. 1690  
Câu 19
Mã câu hỏi: 429

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 tấn 5 yến =………... kg

 • A. 250  
 • B. 2500 
 • C. 2050   
 • D. 2000 
Câu 20
Mã câu hỏi: 430

 Trong các số: 75;  358; 3457;  4560;  915;  2464;  2367;  2050;  3132;  7815. Các số chia hết cho 2 là

 • A. 358; 4560; 2464; 2050; 7815
 • B. 358; 4560; 2367; 2050; 3132
 • C. 358; 4560; 2464; 2050; 3132
 • D. 4560; 2464; 2050; 3132

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ