Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 7 năm 2018 Trường THCS Lý Thường Kiệt

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 33586

Vùng giao nhau giữa cột và hàng là

 • A. Dữ liệu           
 • B. Công thức
 • C. Khối     
 • D. Ô
Câu 2
Mã câu hỏi: 33587

 Địa chỉ của ô đang được chọn hiển thị ở đâu trên trang tính?

 • A. Ô tính.    
 • B. Thanh trạng thái.
 • C. Hộp tên.             
 • D. Thanh công thức  
Câu 3
Mã câu hỏi: 33588

Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8, C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:

 • A. 10
 • B. 100
 • C. 200
 • D. 120
Câu 4
Mã câu hỏi: 33589

Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy trang tính?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 5
Mã câu hỏi: 33590

Thành phần nào sau đây không có trong trang tính?

 • A. Hộp tên       
 • B. Khối
 • C. Thanh bảng chọn       
 • D. Thanh công thức
Câu 6
Mã câu hỏi: 33591

Để tính giá trị trung bình cộng của các ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng?

 • A. =Sum(A1+B1+C1)
 • B. AVERAGE(A1,B1,C1)
 • C. =(A1+B1+C1)/3 
 • D. Cả B, C đều đúng
Câu 7
Mã câu hỏi: 33592

Các bước nhập công thức vào ô tính:

 • A. Gõ dấu = → nhập công thức → chọn ô tính → nhấn Enter
 • B.  Gõ dấu = → chọn ô tính → nhập công thức → nhấn Enter
 • C. Chọn ô tính → gõ dấu = → nhập công thức → nhấn Enter
 • D. Chọn ô tính → nhập công thức → gõ dấu = → nhấn Enter
Câu 8
Mã câu hỏi: 33593

Để tính tổng ta dùng hàm nào sau đây:

 • A. SUM
 • B. MAX
 • C. MIN
 • D. AVERAGE
Câu 9
Mã câu hỏi: 33594

Phần mềm Typing Test có mấy trò chơi ?

 • A. 6
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 5
Câu 10
Mã câu hỏi: 33595

Công thức nào sau đây là đúng? 

 • A. max(A3;C3).
 • B. =max(A3,B3,C3)
 • C. =max(A3.B3.C3)      
 • D. =max(A3+B3+C3)
Câu 11
Mã câu hỏi: 33596

Em hãy cho biết chương trình bảng tính là gì? 

Câu 12
Mã câu hỏi: 33597

Trình bày các bước để sử dụng hàm ?

Câu 13
Mã câu hỏi: 33598

Cho bảng tính sau: 

Yêu cầu: Viết công thức sử dụng các hàm đã học để tính theo các yêu cầu sau:

a. Tính tổng số lượng đã bán được của các sản phẩm?

b. Tính thành tiền của từng sản phẩm?

c. Tính tổng số tiền thu được?

d. Tìm mặt hàng bán được nhiều tiền nhất là bao nhiêu?

e. Tìm mặt hàng bán với số lượng ít nhất là bao nhiêu?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ