Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Công Nghệ 11 trường THPT Trần Cao Vân năm 2018-2019

08/07/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 246877

Đường kích thước được vẽ bằng nét nào?      

 • A. Nét liền mảnh 
 • B.  Nét đứt mảnh        
 • C. Nét liền đậm 
 • D. Nét gạch chấm mảnh
Câu 2
Mã câu hỏi: 246878

Đường gióng kích thước được kẻ như thế nào với đường kích thước?          

 • A. Song song 
 • B.  Vuông góc
 • C. Hợp nhau một góc 45
 • D. Hợp nhau một góc 600
Câu 3
Mã câu hỏi: 246879

Tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ thu nhỏ dùng trong bản vẽ kĩ thuật?          

 • A. 4 : 4 
 • B. 2 : 1
 • C. 1 : 3  
 • D. 1 : 1
Câu 4
Mã câu hỏi: 246880

Hình chiếu đứng được đặt ở vị trí nào trên bản vẽ?         

 • A. Phía trên bên phải bản vẽ 
 • B. Phía trên bên trái bản vẽ
 • C. Phía dưới bên trái bản vẽ 
 • D.  Phía dưới bên phải bản vẽ
Câu 5
Mã câu hỏi: 246881

Hình dạng của nét vẽ bên được ứng dụng ở loại đường nào?     

 • A. Đường tâm, đường gạch gạch trên mặt cắt
 • B. Đường bao khuất, cạnh khuất
 • C. Đường tâm, đường trục đối xứng 
 • D. Đường trục, đường gióng kích thước
Câu 6
Mã câu hỏi: 246882

Khổ giấy A4 có kích thước nào? 

 • A. 297 x 201 
 • B. 290 x 210
 • C. 279 x 220 
 • D. 297 x 210
Câu 7
Mã câu hỏi: 246883

Hình chiếu trục đo vuông góc đều có góc trục đo:

 • A. \(\widehat {{X^'}{O^'}{Y^'}} = \widehat {{Z^'}{O^'}{Y^'}} = \widehat {{X^'}{O^'}{Z^'}} = {135^0}\)
 • B. \(\widehat {{X^'}{O^'}{Y^'}} = \widehat {{Z^'}{O^'}{Y^'}} = \widehat {{X^'}{O^'}{Z^'}} = {90^0}\)
 • C. \(\widehat {{X^'}{O^'}{Z^'}} = {90^0},\widehat {{Z^'}{O^'}{Y^'}} = \widehat {{X^'}{O^'}{Y^'}} = {135^0}\)
 • D. \(\widehat {{X^'}{O^'}{Y^'}} = \widehat {{Z^'}{O^'}{Y^'}} = \widehat {{X^'}{O^'}{Z^'}} = {120^0}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 246884

Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu nào?                     

 • A. Song song 
 • B. Vuông góc
 • C. Xuyên tâm 
 • D. Trực diện
Câu 9
Mã câu hỏi: 246885

Thiết kế trong kĩ thuật thường trải qua bao nhiêu giai đoạn chính?      

 • A. 2 giai đoạn     
 • B. 5 giai đoạn
 • C. 4 giai đoạn 
 • D. 3 giai đoạn
Câu 10
Mã câu hỏi: 246886

Bản vẽ kĩ thuật được phân ra làm 2 loại đó là :         

 • A. Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng 
 • B.  Bản vẽ chi tiết và bản vẽ xây dựng    
 • C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp         
 • D. Bản vẽ cơ khí và bản vẽ lắp
Câu 11
Mã câu hỏi: 246887

Bản vẽ chi tiết thể hiện điều gì? 

 • A. Hình dạng, kích thước của chi tiết 
 • B. Hình dạng, kích thước, cách tháo lắp chi tiết
 • C. Hình dạng, kích thước, vị trí tương quan của chi tiết 
 • D. Hình dạng, kích thước, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết
Câu 12
Mã câu hỏi: 246888

 Khung tên có kích thước bao nhiêu?       

 • A. 140 x 32 
 • B. 160 x 32
 • C. 160 x 36 
 • D. 140 x 36
Câu 13
Mã câu hỏi: 246889

Quan sát hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể dưới đây, em hãy vẽ hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của vật thể đó (Học sinh không cần vẽ lại hai hình chiếu dưới đây)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ