Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021 - Trường THPT Nguyễn Văn Linh

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230536

Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền thông tin như thế nào?

 • A. Đi xa bằng sóng vô tuyến điện
 • B. Đi xa bằng dây điện
 • C. Ở gần bằng dây điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2
Mã câu hỏi: 230537

Thông tin được truyền đi xa trong lĩnh vực nào?

 • A. Thông tin vệ tinh
 • B. Thông tin viba
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 230538

Sơ đồ khối phần thi thông tin gồm mấy khối?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 4
Mã câu hỏi: 230539

Sơ đồ khối phần thu thông tin có khối nào dưới đây?

 • A. Giải điều chế, giải mã
 • B. Thiết bị đầu cuối
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 230540

Khối nào không thuộc phần phát thông tin?

 • A. Nguồn thông tin
 • B. Nhận thông tin
 • C. Điều chế, mã hóa
 • D. Đáp án khác
Câu 6
Mã câu hỏi: 230541

Đâu là nguồn thông tin?

 • A. Âm thanh
 • B. Ănten
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 7
Mã câu hỏi: 230542

Hiện nay có mấy kĩ thuật mã hóa cơ bản?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 8
Mã câu hỏi: 230543

Đâu là môi trường để truyền thông tin?

 • A. Dây dẫn
 • B. Cáp quang
 • C. Sóng điện từ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9
Mã câu hỏi: 230544

Tín hiệu đã phát sẽ được thu nhận bằng yếu tố nào?

 • A. Thiết bị nào đó
 • B. Mạch nào đó
 • C. Thiết bị hay mạch nào đó
 • D. Đáp án khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 230545

Thiết bị nào sau đây không truyền thông tin bằng sóng vô tuyến điện?

 • A. Điện thoại di động
 • B. Điện thoại cố định
 • C. Radio
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 230546

Theo chất lượng, máy tăng âm phân làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 12
Mã câu hỏi: 230547

Máy tăng âm có khối nào sau đây?

 • A. Mạch vào
 • B. Mạch tiền khuếch đại
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 230548

Theo linh kiện, máy tăng âm có loại nào?

 • A. Máy tăng âm dùng linh kiện rời rạc
 • B. Máy tăng âm dùng IC
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 14
Mã câu hỏi: 230549

Khối mạch vào tiếp nhận tín hiệu nào?

 • A. Tín hiệu âm tần
 • B. Tín hiệu trung tần
 • C. Tín hiệu cao tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 15
Mã câu hỏi: 230550

Tín hiệu ra khỏi mạch âm sắc như thế nào?

 • A. Đã lớn
 • B. Còn yếu
 • C. Không xác định
 • D. Đáp án khác
Câu 16
Mã câu hỏi: 230551

Trong sơ đồ mạch khuếch đại công suất, khi có tín hiệu vào ở nửa chu kì đầu diễn ra như thế nào?

 • A. Tranzito 1 dẫn
 • B. Tranzito 2 khóa
 • C. Tranzito 1 dẫn và tranzito 2 khóa
 • D. Đáp án khác
Câu 17
Mã câu hỏi: 230552

Phát biểu nào sau đây đúng về âm thanh?

 • A. Âm thanh không thể truyền đi xa
 • B. Âm thanh tự truyền đi xa được
 • C. Âm thanh muốn truyền đi xa phải biến thành tín hiệu điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 18
Mã câu hỏi: 230553

Sóng điện ở tần số nào mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa?

 • A. Tần số cao
 • B. Tần số thấp
 • C. Tần số trung bình
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 19
Mã câu hỏi: 230554

Để truyền tín hiệu âm tần đi xa, phải gửi vào sóng nào?

 • A. Sóng âm tần
 • B. Sóng cao tần
 • C. Sóng trung tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 20
Mã câu hỏi: 230555

 Trong điều chế biên độ sóng như thế nào?

 • A. Biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi
 • B. Biên độ sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 21
Mã câu hỏi: 230556

Máy thu thanh là thiết bị điện tử thu sóng điện từ do đâu?

 • A. Các đài phát thanh phát ra
 • B. Các đài truyền hình phát ra
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 22
Mã câu hỏi: 230557

Khối nào sau đây thuộc máy thu thanh?

 • A. Trộn sóng
 • B. Dao động ngoại sai
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 23
Mã câu hỏi: 230558

Khối dao động ngoại sai tạo ra sóng cao tần trong máy với quy luật nào?

 • A. Luôn thấp hơn sóng định thu
 • B. Luôn cao hơn sóng định thu
 • C. Không bắt buộc
 • D. Đáp án khác
Câu 24
Mã câu hỏi: 230559

Khối khuếch đại trung tần ở máy thu thanh có nhiệm vụ gì?

 • A. Khuếch đại tín hiệu trung tần
 • B. Khuếch đại tín hiệu âm tần
 • C. Khuếch đại tín hiệu cao tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 25
Mã câu hỏi: 230560

Sóng ra khỏi khối tách sóng đến yếu tố nào?

 • A. Khối khuếch đại trung tần
 • B. Khối khuếch đại âm tần
 • C. Loa
 • D. Nguồn nuôi
Câu 26
Mã câu hỏi: 230561

Điôt tách sóng ở máy thu thanh cho dòng điện đi theo chiều nào?

 • A. Một chiều
 • B. 2 chiều
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 230562

Ở khối tách sóng của máy thu thanh, tụ lọc sẽ giữ lại thành phần nào?

 • A. Tần số cao
 • B. Tần số thấp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 230563

Tín hiệu hình ảnh sau khi xử lí đưa ra thiết bị nào?

 • A. Loa
 • B. Đèn hình
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 230564

Máy thu hình có khối nào?

 • A. Cao tần
 • B. Trung tần
 • C. Tách sóng
 • D. Cao tần, trung tần, tách sóng
Câu 30
Mã câu hỏi: 230565

Máy thu thanh có khối nào sau đây?

 • A. Khối phục hồi hình ảnh
 • B. Khối nguồn
 • C. Cả A và B đều sai
 • D. Cả A và B đều đúng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ