Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Trần Suyền

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 229426

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở điểm nào?

 • A. Môi trường truyền tin 
 • B. Mã hóa tin
 • C. Xử lí tin
 • D. Nhận thông tin.
Câu 2
Mã câu hỏi: 229427

Cường độ âm thanh trong máy tăng âm do khối nào quyết định?

 • A. Mạch khuếch đại công suất
 • B. Mạch khuếch đại trung gian
 • C. Mạch âm sắc 
 • D. Mạch tiền khuếch đại.
Câu 3
Mã câu hỏi: 229428

Trong máy thu hình việc xử lí âm thanh, hình ảnh được xử lý ra sao?

 • A. Được xử lí độc lập 
 • B. Được xử lí chung
 • C. Tùy thuộc vào máy thu
 • D. Tùy thuộc vào máy phát
Câu 4
Mã câu hỏi: 229429

Các khối cơ bản của phần thu trong hệ thống thông tin và viễn thông gồm bao nhiêu khối?

 • A. 4 khối
 • B. 5 khối 
 • C. 3 khối
 • D. 2 khối
Câu 5
Mã câu hỏi: 229430

Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu AM và máy thu FM?

 • A. Điều chế tín hiệu 
 • B. Mã hóa tín hiệu
 • C. Truyền tín hiệu
 • D. Xử lí tín hiệu
Câu 6
Mã câu hỏi: 229431

Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất của máy tăng âm là tín hiệu gì?

 • A. Tín hiệu âm tần 
 • B. Tín hiệu cao tần
 • C. Tín hiệu trung tần
 • D. Tín hiệu ngoại sai
Câu 7
Mã câu hỏi: 229432

Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là gì?

 • A. Cùng tần số 
 • B. Cùng biên độ
 • C. Cùng pha
 • D. Cả 3 phương án trên
Câu 8
Mã câu hỏi: 229433

Ở máy thu thanh tín hiệu vào khối chọn sóng thường là tín hiệu gì?

 • A. Tín hiệu cao tần 
 • B. Tín hiệu trung tần
 • C. Tín hiệu âm tần
 • D. Cả 3 phương án trên
Câu 9
Mã câu hỏi: 229434

Tín hiệu ra của khối tách sóng là gì?

 • A. Tín hiệu một chiều
 • B. Tín hiệu cao tần
 • C. Tín hiệu xoay chiều
 • D. Tín hiệu âm tần
Câu 10
Mã câu hỏi: 229435

Các màu cơ bản trong máy thu hình là gì?

 • A. Đỏ, lục, lam 
 • B. Xanh, đỏ, tím
 • C. Đỏ, tím, vàng
 • D. Đỏ, xanh, vàng
Câu 11
Mã câu hỏi: 229436

“Nguồn thông tin” trong phần phát thông tin là gì?

 • A. Nguồn tín hiệu điện 
 • B. Nguồn tín hiệu âm tần
 • C. Nguồn tín hiệu âm thanh
 • D. Nguồn tín hiệu hình ảnh.
Câu 12
Mã câu hỏi: 229437

Tại sao tín hiệu từ nguồn tin phải qua gia công và khuếch đại?

 • A. Tín hiệu có chứa tạp âm và cường độ nhỏ
 • B. Tín hiệu điện cao tần chưa được biến điệu
 • C. Tín hiệu âm tần và cao tần chưa được mã hóa
 • D. Tín hiệu âm tần chưa được mã hóa thành số
Câu 13
Mã câu hỏi: 229438

Truyền hình cáp khác vô tuyến truyền hình ở đặc điểm nào?

 • A. Truyền hình cáp sử dụng sóng điện từ
 • B. Truyền hình cáp sử dụng đường truyền bằng dây dẫn
 • C. Vô tuyến truyền hình chỉ sử dụng cho tivi thường
 • D. Vô tuyến truyền hình không thu được các đài nước ngoài.
Câu 14
Mã câu hỏi: 229439

Điện thoại di động và điện thoại bàn khác nhau ở điểm nào?

 • A. Điện thoại di động có khả năng phát và thu sóng điện từ
 • B. Điện thoại di động truyền và nhận thông tin xa hơn điện thoại bàn
 • C. Điện thoại di động tín hiệu tốt hơn điện thoại bàn
 • D. Điện thoại di động thông minh hơn điện thoại bàn
Câu 15
Mã câu hỏi: 229440

Máy tăng âm là thiết bị ra sao?

 • A. Khuếch đại âm thanh
 • B. Khuếch đại tín hiệu âm tần
 • C. Điều chỉnh tần số sóng âm
 • D. Thiết bị chỉnh tín hiệu ngoại sai.
Câu 16
Mã câu hỏi: 229441

Phân loại máy tăng âm theo chất lượng có những loại nào?

 • A. Máy biến áp loại thường và HI-FI
 • B. Máy biến áp công suất lớn và nhỏ
 • C. Máy biến áp rời rạc và IC
 • D. Máy biến áp công suất lớn và HI-FI
Câu 17
Mã câu hỏi: 229442

Nhiệm vụ khối “mạch âm sắc” trong máy tăng âm là gì?

 • A. Điều chỉnh âm trầm, bổng phù hợp người nghe
 • B. Điều chỉnh cường độ âm
 • C. Điều chỉnh lượng điện cung cấp cho máy
 • D. Điều chỉnh công suất âm tần
Câu 18
Mã câu hỏi: 229443

Cường độ âm trong máy tăng âm do khối nào quyết định?

 • A. Khối mạch vào 
 • B. Khối mạch tiền khuếch đại
 • C. Khối khuếch đại trung gian
 • D. Khối khuếch đại công suất.
Câu 19
Mã câu hỏi: 229444

Mức độ trầm, bổng của âm thanh trong máy tăng âm do khối nào quyết định?

 • A. Khối nguồn nuôi 
 • B. Khối khuếch đại công suất
 • C. Khối mạch âm sắc
 • D. Khối mạch vào
Câu 20
Mã câu hỏi: 229445

Sóng ra khỏi khối trộn sóng là gì?

 • A. Sóng ngắn 
 • B. Sóng trung tần 
 • C. Sóng cực ngắn
 • D. Sóng ngắn
Câu 21
Mã câu hỏi: 229446

Những màu nào coi là màu cơ bản trong máy thu hình màu?

 • A. R-G-B
 • B. R-Y-B 
 • C. R-Y-G
 • D. R-B-W
Câu 22
Mã câu hỏi: 229447

Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

 • A. Anten
 • B. Modem
 • C. Màn hình tivi
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 229448

Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị nào?

 • A. Modem
 • B. Màn hình tivi
 • C. Loa
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 229449

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Tín hiệu âm thanh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện
 • B. Tín hiệu hình ảnh muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện
 • C. Tín hiệu chứ và số muốn được phát đi phải được biến đổi về dạng tín hiệu điện
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 25
Mã câu hỏi: 229450

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Tín hiệu được phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó
 • B. Phần phát thông tin đưa nguồn tin cần thu tới nơi cần phát
 • C. Khối xử lí tin gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu
 • D. Môi trường truyền thông tin như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ
Câu 26
Mã câu hỏi: 229451

Khối nào điều chỉnh độ trầm bổng của âm thanh?

 • A. Mạch vào
 • B. Mạch tiền khuếch đại
 • C. Mạch âm sắc
 • D. Mạch khuếch đại trung gian
Câu 27
Mã câu hỏi: 229452

Tín hiệu âm tần được lấy từ thiết bị nào?

 • A. Micro
 • B. Đĩa hát
 • C. Băng casset
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 28
Mã câu hỏi: 229453

Cường độ âm thanh do khối nào quyết đinh?

 • A. Mạch âm sắc
 • B. Mạch tiền khuếch đại
 • C. Mạch khuếch đại trung gian
 • D. Mạch khuếch đại công suất
Câu 29
Mã câu hỏi: 229454

Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian, khuếch đại công suất giống nhau về chức năng là gì?

 • A. Khuếch đại tín hiệu
 • B. Cung cấp điện cho toàn bộ máy
 • C. Tiếp nhận tín hiệu âm tần từ micro, đĩa hát,...
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 30
Mã câu hỏi: 229455

Sóng ra khỏi khối tách sóng là gì?

 • A. Sóng cao tần
 • B. Sóng trung tần
 • C. Sóng âm tần
 • D. Không xác định được
Câu 31
Mã câu hỏi: 229456

Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối máy thu thanh?

 • A. Khối chọn sóng
 • B. Khối trộn sóng
 • C. Khối mạch vào
 • D. Khối tách sóng
Câu 32
Mã câu hỏi: 229457

Khối chọn sóng có nhiệm vụ gì?

 • A. Lựa chọn sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian
 • B. Lựa chọn sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng do máy tạo ra
 • C. Lấy tất cả các sóng cao tần trong không gian
 • D. Lấy tất cả các sóng cao tần do máy tạo ra
Câu 33
Mã câu hỏi: 229458

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Điôt tách sóng chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều
 • B. Sóng vào khối tách sóng là sóng xoay chiều
 • C. Sóng ra khỏi khối tách sóng là sóng một chiều
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 34
Mã câu hỏi: 229459

Khối cao tần, trung tần, tách sóng sau khi điều chỉnh tần số ngoại sai và hệ số khuếch đại, sẽ đưa tín hiệu đến khối nào?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. Đưa đến cả ba khối: 2,3,4
Câu 35
Mã câu hỏi: 229460

Nhiệm vụ của khối xử lí tín hiệu âm thanh là gì?

 • A. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh
 • B. Khuếch đại rồi đưa ra loa
 • C. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuếch đại, tách sóng điều tần và khuếch đại âm tần để phát ra loa
 • D. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuếch đại, tách sóng điều tần và khuếch đại cao tần để phát ra loa
Câu 36
Mã câu hỏi: 229461

Nhiệm vụ của khối vi xử lí và điều khiển là gì?

 • A. Nhận lệnh điều khiển từ xa
 • B. Nhận lệnh điều khiển từ các mạch trong máy
 • C. Nhận lệnh điều khiển từ phím bấm
 • D. Nhận lệnh điều khiển từ xa hay từ phím bấm để điều khiển các hoạt động của máy thu hình.
Câu 37
Mã câu hỏi: 229462

Khối cao tần, trung tần, tách sóng nhận tín hiệu cao tần từ đâu?

 • A. Khối nguồn
 • B. Khối vi xử lí và điều khiển
 • C. Anten
 • D. Do máy phát ra
Câu 38
Mã câu hỏi: 229463

Sơ đồ khối máy thu hình màu có mấy khối?

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8
Câu 39
Mã câu hỏi: 229464

Sơ đồ khối máy tăng âm gồm bao nhiêu khối?

 • A. 5 khối
 • B. 6 khối
 • C. 7 khối
 • D. 8 khối
Câu 40
Mã câu hỏi: 229465

Có mấy phương pháp truyền thông tin?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ