Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Mê Linh

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 229466

Theo công suất, máy tăng âm phân làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 229467

Máy tăng âm có khối nào dưới đây?

 • A. Mạch khuếch đại công suất
 • B. Nguồn nuôi
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D.  Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 229468

Khối mạch vào của máy tăng âm sẽ tiếp nhận tín hiệu âm tần từ thiết bị nào?

 • A. Micro
 • B. Đĩa hát
 • C. Băng casset
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4
Mã câu hỏi: 229469

Khối mạch khuếch đại công suất sẽ khuếch đại công suất nào?

 • A. Cao tần
 • B. Âm tần
 • C. Trung tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5
Mã câu hỏi: 229470

Trong sơ đồ khuếch đại công suất, khi có tín hiệu vào ở nửa chu kì sau ra sao?

 • A. Tranzito 1 khóa
 • B. Tranzito 2 dẫn
 • C. Tranzito 1 khóa, tranzito 2 dẫn
 • D. Đáp án khác
Câu 6
Mã câu hỏi: 229471

Tín hiệu điện có tần số ra sao?

 • A. Cao
 • B. Thấp
 • C. Trung bình
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 229472

Sóng điện ở tần số nào mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa?

 • A. < 10 kHz
 • B. = 10 kHz
 • C. > 10 kHz
 • D. ≥ 10 kHz
Câu 8
Mã câu hỏi: 229473

Ở máy thu thanh có mấy cách điều chế?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 9
Mã câu hỏi: 229474

Trong điều chế tần số biên độ ra sao?

 • A. Biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi
 • B. Biên độ sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 10
Mã câu hỏi: 229475

Ở máy thu thanh thì máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về yếu tố nào?

 • A. Tần số thu phát
 • B. Phương thức điều chế
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 229476

Thông tin được truyền đi bằng bao nhiêu môi trường?

 • A. Một môi trường truyền dẫn
 • B. Hai môi trường truyền dẫn
 • C. Các môi trường truyền dẫn khác nhau
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 12
Mã câu hỏi: 229477

Thông tin được truyền đi xa trong lĩnh vực nào?

 • A. Thông tin cáp quang
 • B. Mạng internet
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 229478

Sơ đồ khối tổng quát phần phát thông tin gồm mấy khối?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 14
Mã câu hỏi: 229479

Sơ đồ khối phần thu thông tin có khối nào?

 • A. Nhận thông tin
 • B. Xử lí tin 
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 15
Mã câu hỏi: 229480

Khối nào không thuộc phần phát thông tin?

 • A. Điều chế, mã hóa
 • B. Xử lí tin
 • C. Giải điều chế, giải mã
 • D. Đáp án khác
Câu 16
Mã câu hỏi: 229481

Đâu là nguồn thông tin?

 • A. Hình ảnh
 • B. Ănten
 • C. Cả A và b đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 17
Mã câu hỏi: 229482

Tín hiệu sau khi xử lí phải làm gì?

 • A. Điều chế
 • B. Mã hóa
 • C. Điều chế và mã hóa
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 229483

Tín hiệu sau khi điều chế, mã hóa sẽ ra sao?

 • A. Trực tiếp truyền đi xa
 • B. Được gửi vào môi trường truyền dẫn để đi xa
 • C. Tùy từng trường hợp
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 229484

Xử lí tin ở phần thu thông tin nghĩa là gì?

 • A. Gia công tín hiệu nhận được
 • B. Khuếch đại tín hiệu nhận đươc 
 • C. Gia công và khuếch đại tín hiệu nhận được
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 229485

Các nguồn phát và thu thông tin hợp thành mạng nào?

 • A. Mạng thông tin quốc gia
 • B. Mạng thông tin toàn cầu
 • C. Mạng thông tin quốc gia và toàn cầu
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 229486

Khối nào sau đây thuộc máy thu thanh?

 • A. Khuếch đại trung tần
 • B. Tách sóng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 229487

Khối dao động ngoại sai tạo ra sóng thế nào?

 • A. Tạo ra sóng cao tần trong máy
 • B. Tạo ra sóng âm tần trong máy
 • C. Tạo ra sóng trung tần trong máy
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 23
Mã câu hỏi: 229488

Khối khuếch đại trung tần ở máy thu thanh khuếch đại tín hiệu trung tần để đưa tới khối nào?

 • A. Khối chọn sóng
 • B. Khối tách sóng
 • C. Khối trộn sóng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 24
Mã câu hỏi: 229489

Khối khuếch đại âm tần khuếch đại tín hiệu ra sao?

 • A. Khuếch đại tín hiệu âm tần
 • B. Khuếch đại tín hiệu cao tần
 • C. Khuếch đại tín hiệu trung tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 25
Mã câu hỏi: 229490

Khối tách sóng trong máy thu thanh có linh kiện gì?

 • A. Điôt
 • B. Tụ điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 229491

Ở khối tách sóng của máy thu thanh, tụ lọc sẽ lọc bỏ thành phần nào?

 • A. Tần số cao
 • B. Tần số thấp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 229492

Tín hiệu âm thanh sau khi xử lí đưa ra linh kiện nào?

 • A. Loa
 • B. Đèn hình
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 229493

Có mấy loại máy thu hình?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 29
Mã câu hỏi: 229494

Máy thu hình có khối nào?

 • A. Khối xử lí tín hiệu âm thanh
 • B. Khối xử lí tín hiệu hình ảnh
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 229495

Khối cao tần, trung tần, tách sóng nhận tín hiệu cao tần từ đâu?

 • A. Anten
 • B. Loa
 • C. Đèn hình
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 31
Mã câu hỏi: 229496

Khối xử lí tín hiệu âm thanh nhận tín hiệu sóng mang yếu tố nào?

 • A. Âm thanh
 • B. Hình ảnh
 • C. Âm thanh và hình ảnh
 • D. Đáp án khác
Câu 32
Mã câu hỏi: 229497

Khối xử lí tín hiệu hình sẽ nhận tín hiệu để làm gì?

 • A. Khuếch đại
 • B. Giải mã màu
 • C. Khuếch đại tín hiệu màu
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 33
Mã câu hỏi: 229498

Khối đồng bộ và tạo xung quét ra sao?

 • A. Tạo xung quét dòng
 • B. Tạo xung quét mành
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 229499

Khối phục hồi hình ảnh nhận tín hiệu gì?

 • A. Hình ảnh
 • B. Hình ảnh màu
 • C. Âm thanh
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 35
Mã câu hỏi: 229500

Khối vi xử lí và điều khiển nhận lệnh gì?

 • A. Nhận lệnh điều khiển từ xa
 • B. Nhận lệnh điều khiển từ phím bấm
 • C. Nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm
 • D. Đáp án khác
Câu 36
Mã câu hỏi: 229501

Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V. Tính điện áp pha?

 • A. Up = 380V
 • B. Up = 658,2V
 • C. Up = 219,4V
 • D. Up = 220V
Câu 37
Mã câu hỏi: 229502

Nối hình sao có kiểu nối thế nào?

 • A. Đầu pha này đối với cuối pha kia theo thứ tự pha
 • B. Ba điểm cuối của ba pha nối với nhau
 • C. Ba điểm đầu của ba pha nối với nhau
 • D. Đầu pha này nối với cuối pha kia không cần theo thứ tự pha.
Câu 38
Mã câu hỏi: 229503

Nguồn điện ba pha được nối ra sao?

 • A. Nối hình sao
 • B. Nối hình tam giác
 • C. Nối hình sao có dây trung tính
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 39
Mã câu hỏi: 229504

Các nhà máy sản xuất điện thường phân bố ở đâu?

 • A. Vùng nông thôn
 • B. Khu tập trung đông dân cư
 • C. Ở các thành phố lớn
 • D. Khu không tập trung dân cư và đô thị
Câu 40
Mã câu hỏi: 229505

Trước năm 1994, nước ta có hệ thống điện nào?

 • A. Khu vực miền Bắc
 • B. Khu vục miền Trung
 • C. Khu vực miền Nam
 • D. Ba hệ thống điện độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ