Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Đống Đa

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 229346

Theo linh kiện, máy tăng âm sẽ phân làm bao nhiêu loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 229347

Máy tăng âm có khối nào đã cho sau đây?

 • A. Mạch âm sắc
 • B. Mạch khuếch đại trung gian
 • C. Cả A và B
 • D. Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 229348

Khối nào có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu âm tần tới một trị số nhất định?

 • A. Khối mạch tiền khuếch đại
 • B. Khối mạch khuếch đại trung gian
 • C. Khối mạch khuếch đại công suất
 • D. Đáp án khác
Câu 4
Mã câu hỏi: 229349

Nguồn nuôi có nhiệm vụ cung cấp điện cho bộ phận nào?

 • A. Khối mạch vào
 • B. Loa
 • C. Mạch âm sắc
 • D. Toàn bộ máy tăng âm
Câu 5
Mã câu hỏi: 229350

Nêu khái niệm hệ thống viễn thông?

 • A. Là hệ thống truyền thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến
 • B. Là hệ thống truyền thông tin đi xa
 • C. Là hệ thống internet
 • D. Là hệ thống thu nhận và truyền thông tin từ nơi này đến nơi khác
Câu 6
Mã câu hỏi: 229351

Nêu định nghĩa hệ thống thông tin?

 • A. Là hệ thống truyền thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến
 • B. Là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết
 • C. Là hệ thống internet
 • D. Là hệ thống thu nhận và truyền thông tin từ nơi này đến nơi khác
Câu 7
Mã câu hỏi: 229352

Khối giải điều chế, giải mã thực hiện nhiệm vụ gì?

 • A. Biến đổi tín hiệu trở về dạng ban đầu
 • B. Gia công và khuếch đại tín hiệu
 • C. Xử lí tín hiệu có biên độ đủ lớn để truyền đi xa
 • D. Nhận tín hiệu từ đường truyền
Câu 8
Mã câu hỏi: 229353

Nêu thứ tự các khối của phần phát thông tin?

 • A. Nguồn thông tin → Điều chế, mã hóa → Xử lí tin  → Đường truyền
 • B. Xử lí tin → Nguồn thông tin → Điều chế, mã hóa  → Đường truyền
 • C. Nguồn thông tin → Xử lí tin → Điều chế, mã hóa  → Đường truyền
 • D. Nguồn thông tin → Đường truyền → Xử lí tin → Điều chế, mã hóa
Câu 9
Mã câu hỏi: 229354

Trước năm 1994, nước ta có những hệ thống điện nào?

 • A. Khu vực miền Bắc
 • B. Khu vục miền Trung
 • C. Khu vực miền Nam
 • D. Ba hệ thống điện độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam
Câu 10
Mã câu hỏi: 229355

Thông tin được truyền đi xa trong những lĩnh vực nào?

 • A. Thông tin vệ tinh
 • B. Thông tin viba
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 229356

Dựa theo công suất, máy tăng âm phân làm bao nhiêu loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 12
Mã câu hỏi: 229357

Khối mạch vào của máy tăng âm sẽ tiếp nhận tín hiệu âm tần từ những thiết bị nào?

 • A. Micro
 • B. Đĩa hát
 • C. Băng casset
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 13
Mã câu hỏi: 229358

Khối mạch khuếch đại công suất sẽ khuếch đại công suất của tín hiệu nào?

 • A. Cao tần
 • B. Âm tần
 • C. Trung tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 229359

Trong sơ đồ khuếch đại công suất, khi có tín hiệu vào ở nửa chu kì sau diễn ra như thế nào?

 • A. Tranzito 1 khóa
 • B. Tranzito 2 dẫn
 • C. Tranzito 1 khóa, tranzito 2 dẫn
 • D. Đáp án khác
Câu 15
Mã câu hỏi: 229360

Tín hiệu điện có tần số như thế nào?

 • A. Cao
 • B. Thấp
 • C. Trung bình
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 229361

Sóng điện ở tần số bao nhiêu mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa?

 • A. < 10 kHz
 • B. = 10 kHz
 • C. > 10 kHz
 • D. ≥ 10 kHz
Câu 17
Mã câu hỏi: 229362

Ở máy thu thanh có bao nhiêu cách điều chế?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 229363

Trong điều chế tần số biên độ như thế nào?

 • A. Biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi
 • B. Biên độ sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 19
Mã câu hỏi: 229364

Sơ đồ khối tổng quát phần phát thông tin gồm bao nhiêu khối?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 20
Mã câu hỏi: 229365

Sơ đồ khối phần thu thông tin có khối nào sau đây?

 • A. Nhận thông tin
 • B. Xử lí tin 
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 229366

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở điểm gì?

 • A. Môi trường truyền tin
 • B. Mã hóa tin
 • C. Xử lí tin
 • D. Nhận thông tin
Câu 22
Mã câu hỏi: 229367

Cường độ âm thanh trong máy tăng âm do khối nào dưới đây quyết định?

 • A. Mạch khuếch đại công suất
 • B. Mạch khuếch đại trung gian
 • C. Mạch âm sắc
 • D. Mạch tiền khuếch đại
Câu 23
Mã câu hỏi: 229368

Trong máy thu hình việc xử lí âm thanh, hình ảnh được xử lý như thế nào?

 • A. Được xử lí độc lập 
 • B. Được xử lí chung
 • C. Tùy thuộc vào máy thu
 • D. Tùy thuộc vào máy phát
Câu 24
Mã câu hỏi: 229369

Căn cứ vào yếu tố nào để phân biệt máy thu AM và máy thu FM?

 • A. Điều chế tín hiệu 
 • B. Mã hóa tín hiệu
 • C. Truyền tín hiệu
 • D. Xử lí tín hiệu
Câu 25
Mã câu hỏi: 229370

Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất của máy tăng âm là dạng tín hiệu gì?

 • A. Tín hiệu âm tần 
 • B. Tín hiệu cao tần
 • C. Tín hiệu trung tần
 • D. Tín hiệu ngoại sai
Câu 26
Mã câu hỏi: 229371

Ở máy thu thanh tín hiệu vào khối chọn sóng thường là dạng tín hiệu gì?

 • A. Tín hiệu cao tần 
 • B. Tín hiệu trung tần
 • C. Tín hiệu âm tần
 • D. Cả 3 phương án trên
Câu 27
Mã câu hỏi: 229372

Tín hiệu ra của khối tách sóng là dạng tín hiệu thế nào?

 • A. Tín hiệu một chiều
 • B. Tín hiệu cao tần
 • C. Tín hiệu xoay chiều
 • D. Tín hiệu âm tần
Câu 28
Mã câu hỏi: 229373

Những màu cơ bản trong máy thu hình là gì?

 • A. Đỏ, lục, lam 
 • B. Xanh, đỏ, tím
 • C. Đỏ, tím, vàng
 • D. Đỏ, xanh, vàng
Câu 29
Mã câu hỏi: 229374

Lí do nào mà tín hiệu từ nguồn tin phải qua gia công và khuếch đại?

 • A. Tín hiệu có chứa tạp âm và cường độ nhỏ
 • B. Tín hiệu điện cao tần chưa được biến điệu
 • C. Tín hiệu âm tần và cao tần chưa được mã hóa
 • D. Tín hiệu âm tần chưa được mã hóa thành số
Câu 30
Mã câu hỏi: 229375

Truyền hình cáp khác vô tuyến truyền hình ở đặc điểm gì?

 • A. Truyền hình cáp sử dụng sóng điện từ
 • B. Truyền hình cáp sử dụng đường truyền bằng dây dẫn
 • C. Vô tuyến truyền hình chỉ sử dụng cho tivi thường
 • D. Vô tuyến truyền hình không thu được các đài nước ngoài
Câu 31
Mã câu hỏi: 229376

Điện thoại di động và điện thoại bàn khác nhau ở điểm gì?

 • A. Điện thoại di động có khả năng phát và thu sóng điện từ
 • B. Điện thoại di động truyền và nhận thông tin xa hơn điện thoại bàn
 • C. Điện thoại di động tín hiệu tốt hơn điện thoại bàn
 • D. Điện thoại di động thông minh hơn điện thoại bàn
Câu 32
Mã câu hỏi: 229377

Nhiệm vụ khối “mạch âm sắc” trong máy tăng âm là làm gì?

 • A. Điều chỉnh âm trầm, bổng phù hợp người nghe
 • B. Điều chỉnh cường độ âm
 • C. Điều chỉnh lượng điện cung cấp cho máy
 • D. Điều chỉnh công suất âm tần
Câu 33
Mã câu hỏi: 229378

Khối xử lí tín hiệu hình khuếch đại tín hiệu màu nào?

 • A. Đỏ
 • B. Lục
 • C. Lam
 • D. Cả 3 màu: đỏ, lục, lam
Câu 34
Mã câu hỏi: 229379

Máy thu hình chỉ có âm thanh thì khối nào bị hỏng?

 • A. Khối xử lí tín hiệu hình
 • B. Khối phục hồi hình ảnh
 • C. Khối đồng bộ và tạo xung quét
 • D. Khối nguồn
Câu 35
Mã câu hỏi: 229380

Sóng ra khỏi khối trộn sóng là dạng sóng gì?

 • A. Sóng cao tần
 • B. Sóng trung tần
 • C. Sóng âm tần
 • D. Có thể là sóng cao tần, âm tần, trung tần tùy thuộc từng thiết bị
Câu 36
Mã câu hỏi: 229381

Khối nào sẽ điều chỉnh độ trầm bổng của âm thanh?

 • A. Mạch vào
 • B. Mạch tiền khuếch đại
 • C. Mạch âm sắc
 • D. Mạch khuếch đại trung gian
Câu 37
Mã câu hỏi: 229382

Tín hiệu khi qua khối cao tần, trung tần, tách sóng sẽ đến khối nào dưới đây?

 • A. Khối xử lí tín hiệu âm thanh, Khối xử lí tín hiệu hình ảnh, Khối đồng bộ và tạo xung quét
 • B. Khối xử lí tín hiệu hình ảnh, Khối xử lí tín hiệu âm thanh
 • C. Khối xử lí tín hiệu âm thanh, khối đồng bộ và tạo xung quét
 • D. Khối xử lí tín hiệu hình ảnh, Khối đồng bộ và tạo xung quét
Câu 38
Mã câu hỏi: 229383

Khối nào sẽ không thuộc máy thu hình?

 • A. Khối xử lí tín hiệu âm thanh
 • B. Khối xử lí tín hiệu hình ảnh
 • C. Khối phục hồi hình ảnh
 • D. Khối phục hồi âm thanh
Câu 39
Mã câu hỏi: 229384

Nêu khái niệm máy thu hình?

 • A. Nhận tín hiệu âm thanh của đài truyền hình
 • B. Nhận và tái tạo tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình
 • C. Nhận và tái tạo tín hiệu hình ảnh của đài truyền hình
 • D. Tái tạo tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình
Câu 40
Mã câu hỏi: 229385

Đối với máy thu thanh, khối chọn sóng lựa chọn dạng sóng nào?

 • A. Cao tần
 • B. Trung tần
 • C. Âm tần
 • D. Cao tần và âm tần

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ