Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 - Trường THCS Nguyễn Thị Định

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 24764

Một vật như thế nào (điều kiện về vật) thì mắt ta mới có thể nhìn thấy nó? Chọn câu trả lời sai.

 • A. Vật phát ra ánh sáng
 • B. Vật phải được chiếu sáng
 • C. Vật không phát sáng mà cũng không được chiếu sáng
 • D. Vật phải đủ lớn và cách mắt không quá xa
Câu 2
Mã câu hỏi: 24765

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

 • A. Mặt Trời
 • B. Mặt Trăng
 • C. Ngọn nến đang cháy
 • D. Cục than gỗ đang nóng đỏ
Câu 3
Mã câu hỏi: 24766

Phát biểu nào dưới đây sai?

 • A. Trong thực tế có tồn tại những tia sáng riêng lẻ
 • B. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấv một tia sáng riêng lẻ
 • C. Ánh sáng được phát ra dưới dạng các chùm sáng
 • D. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành
Câu 4
Mã câu hỏi: 24767

Chùm ánh sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là chùm tia như thế nào?

 • A. song song
 • B. hội tụ
 • C. phân kì
 • D. không song song, hội tụ hay phân kì
Câu 5
Mã câu hỏi: 24768

Bóng tối là gì?

 • A. chỗ không có ánh sáng chiếu tới
 • B. một phần trên màn chắn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới
 • C. vùng tối sau vật cản
 • D. phần có màu đen trên màn
Câu 6
Mã câu hỏi: 24769

Một nguồn sáng điểm (nguồn sáng rất nhỏ) chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là vùng gì?

 • A. vùng tối
 • B. vùng nửa tối
 • C. cả vùng tối lẫn vùng nửa tối
 • D. vùng tối và vùng nửa tối xen kẽ lẫn nhau
Câu 7
Mã câu hỏi: 24770

Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống của câu dưới đây: Gương soi thường dùng có mặt gương là

 • A. mặt phẳng
 • B. nhẵn bóng
 • C. mặt tạo ra ảnh
 • D. một mặt phẳng, nhẵn bóng
Câu 8
Mã câu hỏi: 24771

Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i' = 30°. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là bao nhiêu?

 • A. 30°
 • B. 45°
 • C. 60°
 • D. 15°
Câu 9
Mã câu hỏi: 24772

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 45° thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc bao nhiêu?

 • A. 30°
 • B. 45°
 • C. 60°
 • D. 90°
Câu 10
Mã câu hỏi: 24773

Nhận xét nào dưới đây là sai khi so sánh tác dụng của gương phẳng với một tấm kính phẳng?

 • A. Gương phẳng và tấm kính phẳng đều tạo được ảnh của vật đặt trước chúng
 • B. Ta không thể thấy được các vật ở phía bên kia tấm kính
 • C. Nhìn vào gương phẳng ta không thể thấy được các vật ở phía sau của gương
 • D. Nhìn vào tấm kính ta thấy được vật ở phía sau nó
Câu 11
Mã câu hỏi: 24774

Đối với gương phẳng, vùng quan sát được có đặc điểm gì?

 • A. không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt
 • B. không phụ thuộc vào vị trí đặt gương
 • C. phụ thuộc vào số lượng vật nằm trước gương
 • D. phụ thuộc vào vị trí đặt mắt và gương
Câu 12
Mã câu hỏi: 24775

Tìm cụm từ thích hợp điền vào chồ trống. Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt…………………..

 • A. ngoài của một phần mặt cầu
 • B. trong của một phần cua mặt cầu
 • C. cong
 • D. lồi
Câu 13
Mã câu hỏi: 24776

Nếu nhìn vào gương thấy ánh nhỏ hơn vật thì kết luận đó là gì?

 • A. gương phẳng
 • B. gương cầu lồi
 • C. gương cầu lõm
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 14
Mã câu hỏi: 24777

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm thì mắt ta đặt ở đâu?

 • A. Trước mặt phản xạ và nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt
 • B. Ở đâu cũng được nhưng phải nhìn vào mặt phản xạ của gương
 • C. Ở trước gương
 • D. Ở trước gương và nhìn vào vật
Câu 15
Mã câu hỏi: 24778

Chọn câu trả lời đầy đủ nhất. Gương cầu lõm có thể tạo ra ảnh như thế nào?

 • A. ảnh ảo, lớn hơn vật
 • B. ảnh thật
 • C. ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt gần sát gương, ảnh thật khi vật ở xa gương
 • D. ảnh hứng được trên màn chắn
Câu 16
Mã câu hỏi: 24779

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 88°. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

 • A. 44°
 • B. 46°
 • C. 88°
 • D.
Câu 17
Mã câu hỏi: 24780

Phát biểu nào dưới đây về ảnh là đúng?

 • A. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
 • B. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
 • C. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có thể trực tiếp sờ được
 • D. Ảnh của vật do gương phẳng tạo ra là một nguồn sáng
Câu 18
Mã câu hỏi: 24781

Chùm tia tới song song gặp gương cầu lồi, có chùm tia phản xạ là chùm sáng gì?

 • A. song song
 • B. phân kì
 • C. hội tụ
 • D. bất kì
Câu 19
Mã câu hỏi: 24782

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của câu sau đây: Gương………..có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ song song.

 • A. cầu lõm
 • B. nào cũng đều
 • C. cầu lồi
 • D. phẳng
Câu 20
Mã câu hỏi: 24783

Chùm sáng nào dưới dây là chùm sáng phân kì (Hình 5)?

 • A. Hình a
 • B. Hình c
 • C. Hình b
 • D. Hình d
Câu 21
Mã câu hỏi: 24784

Trên bức tường ngăn cách hai phòng Quang và Dũng có một lỗ thông nhỏ. Ban đêm, phòng của Quang đóng kín, không bật đèn. Trường hợp nào sau đây mắt của Quang nhận biết được có ánh sáng?

 • A. Đèn phòng Dũng không được bật sáng
 • B. Đèn phòng Dũng được bật sáng
 • C. Đèn phòng Dùng sáng, Dũng lấy tờ bìa che kín lỗ nhỏ
 • D. Đèn phòng Dũng sáng, lỗ nhỏ không bị che nhưng Quang nhắm kín hai mắt
Câu 22
Mã câu hỏi: 24785

Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất? Vật sáng là gì?

 • A. những vật được chiếu sáng
 • B. những vật phát ra ánh sáng
 • C. những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó
 • D. những vật mắt nhìn thấy
Câu 23
Mã câu hỏi: 24786

Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chùm sáng song song gồm các tia sáng……………..trên đường truyền của chúng.

 • A. không hướng vào nhau
 • B. cắt nhau
 • C. không giao nhau
 • D. rời xa nhau ra
Câu 24
Mã câu hỏi: 24787

Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng đều thì ánh sáng truyền như thế nào?

 • A. luôn truyền theo đường thẳng
 • B. luôn truyền theo một đường cong
 • C. luôn truyền theo đường gấp khúc
 • D. có thể truyền theo đường cong hoặc đường gấp khúc
Câu 25
Mã câu hỏi: 24788

Chọn câu trả lời sai. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật như thế nào?

 • A. không cho ánh sáng truyền qua
 • B. khi truyền đến nó ánh sáng bị hấp thụ hoặc hắt lại hết
 • C. cản đường truyền đi của ánh sáng
 • D. cho ánh sáng truyền qua
Câu 26
Mã câu hỏi: 24789

Hiện tượng nhật thực là hiện tượng hình thành bóng đen như thế nào?

 • A. Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời
 • B. Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời
 • C. Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời
 • D. Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời
Câu 27
Mã câu hỏi: 24790

Trường hợp nào dưới đây không thể coi là một gương phẳng?

 • A. Mặt kính trên bàn gỗ
 • B. Mặt nước trong phẳng lặng
 • C. Màn hình phẳng ti vi
 • D. Tấm lịch treo tường
Câu 28
Mã câu hỏi: 24791

Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i' = 45°. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là bao nhiêu?

 • A. 22,5°
 • B. 45°
 • C. 60°
 • D. 90°
Câu 29
Mã câu hỏi: 24792

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 30° thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc bao nhiêu?

 • A. 30°
 • B. 60°
 • C. 90°
 • D. 120°
Câu 30
Mã câu hỏi: 24793

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 60°. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

 • A. 90°
 • B. 60°
 • C. 45°
 • D. 30°
Câu 31
Mã câu hỏi: 24794

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 2,5 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

 • A. 5m
 • B. 1,25m
 • C. 2,5m
 • D. 1,6m
Câu 32
Mã câu hỏi: 24795

Khi cho mắt và gương tiến lại gần nhau thi vùng quan sát sẽ như thế nào?

 • A. mở rộng ra
 • B. thu hẹp lại
 • C. không đổi
 • D. mở rộng hay thu hẹp lại phụ thuộc vào số lượng vật trước gương nhiều hay ít  
Câu 33
Mã câu hỏi: 24796

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi như thế nào?

 • A. ảnh ảo, hứng được trên màn chắn
 • B. ảnh ảo mắt không thấy được
 • C. ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn
 • D. một vật sáng
Câu 34
Mã câu hỏi: 24797

Câu nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

 • A. Ảnh bằng vật
 • B. Ảnh lớn hơn vật
 • C. Ảnh bé hơn vật
 • D. Không xác định
Câu 35
Mã câu hỏi: 24798

Đặt một viên phấn thẳng đứng ở gần mặt phản xạ của một gương cầu lõm. Nhìn vào gương ta thấy ảnh của viên phấn trong gương. Hỏi phát biểu nào dưới đây sai?

 • A. Ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắn
 • B. Ảnh trong gương là không trực tiếp sờ nắm được
 • C. Ảnh viên phấn trong gương hứng được trên màn chán
 • D. Có thể dùng máy ảnh để chụp hình của viên phấn trong gương
Câu 36
Mã câu hỏi: 24799

Không dùng gương cầu lõm để quan sát những vật ở phía sau xe ôtô, xe máy, vì sao?

 • A. ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật
 • B. gương cầu lõm hội tụ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào người lái xe
 • C. vùng quan sát được trong gương cầu lõm nhỏ hơn so với gương cầu lồi
 • D. gương cầu lõm chỉ tạo ra ảnh ảo đối với những vật ở gần gương
Câu 37
Mã câu hỏi: 24800

Hai vật A, B có chiều cao như nhau, A đặt trước gương phẳng, B đặt trước tâm kính. So sánh độ cao của hai ảnh A' và B’?

 • A. Ảnh A' cao hơn ảnh B’
 • B. Ảnh B' cao hơn ảnh A'
 • C. Hai ảnh cao bằng nhau
 • D. Không xác định được vì độ cao của ảnh còn phụ thuộc vào vị trí đặt vật
Câu 38
Mã câu hỏi: 24801

Chọn câu trả lời sai. Định luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng:

 • A. sự tạo thành vùng bóng tối và vùng bóng nửa tối
 • B. sự tạo thành bóng tối và bóng nửa tối
 • C. nhật thực và nguyệt thực
 • D. sự tạo thành cầu vồng
Câu 39
Mã câu hỏi: 24802

Gương có tác dụng biến đổi một chùm tia tới hội tụ thành chùm tia phản xạ song song là gương gì?

 • A. Gương phẳng
 • B. Gương cầu lồi
 • C. Gương cầu lõm
 • D. Cả ba loại gương
Câu 40
Mã câu hỏi: 24803

Ảnh của một ngọn nến (đặt sát gương cầu lõm) nhìn thấy trong một gương cầu lõm treo thẳng đứng là ảnh gì, có đặc điểm như thế nào?

 • A. Ảnh ảo, lớn hơn vật
 • B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật
 • C. Ảnh thật, ngược chiều vật
 • D. Ảnh ảo. cùng chiều, lớn hơn vật

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ