Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2020 trường THCS Long Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 59232

Cho hàm số \(f( x ) = 3 - (x^2).\) Tính \(f( - 1) \)

 • A. - 2
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 0
Câu 2
Mã câu hỏi: 59233

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D . Với x1, x2 ∈ D; x1 < x2 khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. f(x1) < f(x2) thì hàm số đồng biến trên
 • B. f(x1) < f(x2) thì hàm số nghịch biến trên
 • C. f(x1) > f(x2) thì hàm số đồng biến trên
 • D. f(x1) = f(x2) thì hàm số đồng biến trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 59234

Cho hàm số \(f(x) = x^3 - 3x - 2\). Tính 2.f(3)

 • A. 16
 • B. 8
 • C. 32
 • D. 64
Câu 4
Mã câu hỏi: 59235

Cho hàm số y = 2x + 2. Tìm khẳng định đúng?

 • A. Hàm số đã cho đồng biến trên R.
 • B. Hàm số đã cho nghich biến trên R.
 • C. Điểm A(1; 3) thuộc đồ thị hàm số.
 • D. Tất cả sai.
Câu 5
Mã câu hỏi: 59236

Cho hàm số y = 2x + 100 giá trị của y là bao nhiêu khi x=0

 • A. 0
 • B. 2
 • C. 100
 • D. 102
Câu 6
Mã câu hỏi: 59237

Trong các hàm số sau đâu là hàm hằng

 • A. \(y = x\)
 • B. \(y = 2x + 1\)
 • C. \(y = 2\)
 • D. \(y = \frac{5}{x}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 59238

Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất khi:

 • A. \(a = 0\)
 • B. \(a < 0\)
 • C. \(a > 0\)
 • D. \(a ≠ 0\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 59239

Chọn đáp án đúng nhất. Hàm số y = ax + b là hàm số đồng biến khi:

 • A. \(a = 0\)
 • B. \( a < 0\)
 • C. \(a > 0\)
 • D. \(a ≠ 0\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 59240

Cho hàm số y = (2m -4)x + 100 . Tìm điều kiện của m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất?

 • A. m ≠ 2
 • B. m ≠ -2
 • C. m > 2
 • D. m < -2
Câu 10
Mã câu hỏi: 59241

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 4. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 7?

 • A. - 3
 • B. - 10
 • C. 3
 • D. 10
Câu 11
Mã câu hỏi: 59242

Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

 • A. Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ
 • B. Là đường thẳng song song với trục hoành
 • C. Là đường thẳng đi qua hai điểm \(A(0;b),B( - \frac{b}{a};0)\) với b ≠ 0
 • D. Là đường cong đi qua gốc tọa độ
Câu 12
Mã câu hỏi: 59243

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị hàm số y = 2x + 1

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

 • A. Hình 4
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 1
Câu 13
Mã câu hỏi: 59244

Cho hai đường thẳng \(d_1: y = 2x + 4\)\(d_2: y = -x + 7\). Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị?

 • A. (1; 6)
 • B. (2 ; 8)
 • C. ( -1 ;2)
 • D. ( -2; 0)
Câu 14
Mã câu hỏi: 59245

Biết rằng với x = 2 thì hàm số y = 2x + b có giá trị là 10. Tìm b?

 • A. b = 3
 • B. b = 6
 • C. b = -3
 • D. b = 2
Câu 15
Mã câu hỏi: 59246

Biết rằng đồ thị hàm số y = ax - 10 đi qua điểm A( 1; -8). Tìm a?

 • A. 8
 • B. 12
 • C. - 8
 • D. 2
Câu 16
Mã câu hỏi: 59247

Cho hàm số y = 3x + 12. Hỏi đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm nào?

 • A. ( -4; 0)
 • B. (0;12)
 • C. (0; 4)
 • D. (12; 0)
Câu 17
Mã câu hỏi: 59248

Cho đồ thị hàm số y = -x + 4. Đồ thị hàm số cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A; B. Tính khoảng cách AB?

 • A. 4
 • B. \(4\sqrt 2 \)
 • C. 8
 • D. \(6\sqrt 2 \)
Câu 18
Mã câu hỏi: 59249

Cho hai đường thẳng d: y = x + 3 và d': y = -2x . Khi đó:

 • A. \(d // d'\)
 • B. \(d ≡ d'\)
 • C. d cắt d'
 • D. d ⊥ d'
Câu 19
Mã câu hỏi: 59250

Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng d: y = (m + 2)x - m và d': y = -2x - 2m + 1. Với giá trị nào của m thì d cắt d'?

 • A. m ≠ -2
 • B. m ≠ -4
 • C. m ≠ -2; m ≠ -4
 • D. m ≠ 2; m ≠ 4
Câu 20
Mã câu hỏi: 59251

Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng d: y = (m + 2)x - m và d': y = -2x - 2m + 1. Với giá trị nào của m thì d // d'?

 • A. m = -2
 • B. m = -4
 • C. m = 2
 • D. m ≠ 2; m ≠ -4
Câu 21
Mã câu hỏi: 59252

Cho đồ thị hàm số y = (m -2)x + 8. Tìm m biết rằng đồ thị hàm số cắt trục hoành tại tại điểm có hoành độ là 2?

 • A. m = -2
 • B. m = 2
 • C. m = 1
 • D. m = -1
Câu 22
Mã câu hỏi: 59253

Số tâm đối xứng của đường tròn là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 59254

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn

 • A. Đường tròn không có trục đối xứng
 • B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính
 • C. Đường tròn có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau
 • D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính
Câu 24
Mã câu hỏi: 59255

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là?

 • A. Điểm A
 • B. Điểm B
 • C. Chân đường cao hạ từ A
 • D. Trung điểm của BC
Câu 25
Mã câu hỏi: 59256

Cho hình thoi ABCD có AC = BD. Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp hình thoi ABCD?

 • A. Điểm A
 • B. Giao điểm của AC và BD
 • C. Không có đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD
 • D. Trung điểm cạnh AB
Câu 26
Mã câu hỏi: 59257

Cho đường tròn (O) đường kính AB và dây CD không đi qua tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. AB > CD
 • B. AB = CD
 • C. AB < CD
 • D. AB ≤ CD
Câu 27
Mã câu hỏi: 59258

“Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì…với dây ấy”. Điền vào dấu…cụm từ thích hợp

 • A. nhỏ hơn
 • B. bằng
 • C. song song
 • D. vuông góc
Câu 28
Mã câu hỏi: 59259

Cho đường tròn (O) có bán kính R = 5 cm. Khoảng cách từ tâm đến dây AB là 3 cm. Tính độ dài dây AB

 • A. AB = 6 cm
 • B. AB = 8 cm
 • C. AB = 10 cm
 • D. AB = 12 cm
Câu 29
Mã câu hỏi: 59260

Cho đường tròn tâm O , bán kính R = 5cm , có dây AB = 8cm và M là trung điểm của AB. Tính khoảng cách từ O đến AB?

 • A. 3 cm
 • B. 4 cm
 • C. 2 cm
 • D. 5 cm
Câu 30
Mã câu hỏi: 59261

Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 6cm ngoại tiếp tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8 cm. Trong các dây AB , BC và AC thì dây nào gần tâm hơn?

 • A. AB
 • B. BC
 • C. AC
 • D. Chưa kết luận được.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ