Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử - Địa lí 6 năm 2021-2022 - KNTT - Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 6978

Phương án nào sau đây không thuộc về lịch sử?

 • A. Các lời tiên tri, dự báo tương lai 
 • B. Sự hình thành các nền văn minh
 • C. Hoạt động của một vương triều 
 • D. Các trận đánh
Câu 2
Mã câu hỏi: 6979

Căn cứ vào đâu để biết và dựng lại Lịch sử?

 • A. Khoa học
 • B. Tư liệu lịch sử
 • C. Tư liệu chữ viết và tư liệu truyền miệng
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 3
Mã câu hỏi: 6980

Ai là chủ thể sáng tạo ra lịch sử?

 • A. Con người
 • B. Thượng đế
 • C. Vạn vật
 • D.  Chúa trời
Câu 4
Mã câu hỏi: 6981

Cơ sở nào để con người xác định được thời gian và tạo ra lịch?

 • A. Quan sát sự vận động của mặt trăng, mặt trời.
 • B. Đếm số ngày trong một năm.
 • C. Quan sát các hiện tượng xã hội.
 • D. Dựa trên lịch của người nguyên thủy.
Câu 5
Mã câu hỏi: 6982

Các dân tộc trên thế giới đều sử dụng chung một bộ lịch là lịch gì?

 • A. Công lịch
 • B. Âm lịch
 • C. Lịch tôn giáo
 • D. Lịch tài chính
Câu 6
Mã câu hỏi: 6983

Năm 111 TCN nhà Hán chiếm Âu lạc cách năm 2016 bao nhiêu năm?

 • A. 2124 năm 
 • B. 2125 năm
 • C.  2126 năm
 • D.  2127 năm
Câu 7
Mã câu hỏi: 6984

Khởi nghĩa Lam Sơn (7/2/1418), em hãy tính lịch Âm Dương cho sự kiện lịch sử này? 

 • A. Lịch Âm: 2/1 năm Mậu Tuất Lịch Dương: 7/2/1418 
 • B. Lịch Âm: 3/1 năm Mậu Tuất Lịch Dương: 7/2/1418
 • C. Lịch Âm:1/2 năm Mậu Tuất Lịch Dương: 7/2/1418 
 • D. Lịch Âm: 2/2 năm Mậu Tuất Lịch Dương: 7/2/1418
Câu 8
Mã câu hỏi: 6985

Giai đoạn dài nhất trong lịch sử phát triển của loài người cụ thể được cho chính là

 • A. Xã hội có giai cấp và nhà nước.
 • B. Xã hội phong kiến.
 • C. Xã hội nguyên thủy.
 • D. Xã hội tư bản.
Câu 9
Mã câu hỏi: 6986

Ở ven một con sông nọ, có 12 gia đình gồm hai, ba thế hệ có chung dòng máu, cùng sinh sống với nhau. Đó cụ thể được cho chính là biểu hiện của tổ chức nào trong xã hội nguyên thuỷ?

 • A. Bầy người nguyên thủy
 • B. Thị tộc
 • C. Xóm làng
 • D. Bộ lạc
Câu 10
Mã câu hỏi: 6987

Ý nào sau đây cụ thể được cho không phải nguyên nhân lí giải thời kì đồ đá Người tinh khôn sống theo chế độ thị tộc mẫu hệ?

 • A. Do yếu tố tôn giáo nguyên thủy chi phối.
 • B. Do quan hệ hôn nhân tạp hôn.
 • C. Do vai trò to lớn của người phụ nữ.
 • D. Do nền kinh tế nông nghiệp chưa ra đời.
Câu 11
Mã câu hỏi: 6988

Vì sao trong xã hội nguyên thủy sự bình đẳng cụ thể vẫn luôn được coi là “nguyên tắc vàng”?

 • A. Mọi người sống trong cộng đồng
 • B. Phải dựa vào nhau vì tình trạng đời sống còn quá thấp.
 • C. Là cách duy nhất để duy trì cuộc sống.
 • D. Đó là quy định của các thị tộc.
Câu 12
Mã câu hỏi: 6989

Việc tạo ra của cải thừa thường xuyên đã dẫn đến sự thay đổi quan trọng nhất trong xã hội nguyên thủy cụ thể được cho chính là?

 • A. Giai cấp và nhà nước ra đời.
 • B. Làm cho đời sống vật chất của con người được nâng cao.
 • C. Con người bắt đầu biết sáng tạo nghệ thuật.
 • D. Làm xuất hiện tư hữu và quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ.
Câu 13
Mã câu hỏi: 6990

Đâu cụ thể được cho chính là kì quan duy nhất của thế giới cổ đại còn tồn tại đến ngày nay?

 • A. Tượng thần Zeus.
 • B. Đền Artemis.
 • C. Kim tự tháp Giza.
 • D. Hải đăng Alexandria
Câu 14
Mã câu hỏi: 6991

Vì sao người Ai Cập cụ thể được cho là giỏi về hình học?

 • A. Nhờ việc quan sát thiên văn.
 • B. Việc xây dựng kim tự tháp.
 • C. Phải đo đạc ruộng đất hàng năm.
 • D. Có nhiều nhà toán học giỏi.
Câu 15
Mã câu hỏi: 6992

Trong lĩnh vực toán học, cư dân cụ thể nước nào dưới đây ở phương Đông cổ đại thành thạo về số học? Vì sao?

 • A. Trung Quốc - vì phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.
 • B. Ai Cập - vì phải đo đạc lại ruộng đất hằng năm do phù sa bồi đắp
 • C. Lưỡng Hà - vì phải đi buôn bán
 • D. Ấn Độ - vì phải tính thuế ruộng đất hàng năm
Câu 16
Mã câu hỏi: 6993

Bộ máy giúp việc cho vua trong nhà nước chuyên chế cổ đại phụ trách rất nhiều công việc, cụ thể được cho là ngoại trừ việc

 • A. Thu thuế.
 • B. Chỉ đạo xây dựng các công trình công cộng.
 • C. Chỉ huy quân đội
 • D. Cai quản đền thờ thần
Câu 17
Mã câu hỏi: 6994

Ý nào sau đây cụ thể được cho không phải là đặc điểm của nô lệ ở phương Đông cổ đại?

 • A. Là tù binh chiến tranh hay những nông dân công xã không trả được nợ hoặc bị phạm tội.
 • B. Chuyên làm việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc.
 • C. Được coi là “công cụ biết nói”.
 • D. Không phải là lực lượng sản xuất chính trong xã hội.
Câu 18
Mã câu hỏi: 6995

Đặc điểm chung của kiến trúc phương Đông cổ đại cụ thể được cho chính là?

 • A. Phức tạp về hình khối.
 • B. Có nhiều hoa văn hình rồng.
 • C. Đẹp về mặt mĩ thuật.
 • D. Đồ sộ về quy mô.
Câu 19
Mã câu hỏi: 6996

Nhà nước Ai Cập cổ đại cụ thể được cho đã hình thành trên cơ sở

 • A. Liên kết các thị tộc.
 • B. Liên kết các bộ lạc.
 • C. Liên kết các công xã.
 • D. Liên kết, chinh phục tất cả các nôm.
Câu 20
Mã câu hỏi: 6997

Tri thức đầu tiên của người phương Đông cổ đại về thiên văn cụ thể được cho chính là

 • A. Một năm có 365 ngày được chia thành 12 tháng.
 • B. Một năm chia thành 12 tháng và một ngày 24 giờ.
 • C. Thời gian trong năm được tính bằng tháng, ngày, giờ
 • D. Sự chuyển động của Mặt trời, Mặt Trăng.
Câu 21
Mã câu hỏi: 6998

Có mấy dạng kí hiệu bản đồ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 6999

Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc…dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. 

 • A. đường đồng mức.
 • B. kí hiệu thể hiện độ cao.
 • C. phân tầng màu.
 • D.  kích thước của kí hiệu.
Câu 23
Mã câu hỏi: 7000

Theo em đường đồng mức là

 • A. đường nối liền các điểm có cùng một độ cao.
 • B. đường biểu diễn độ cao của địa hình.
 • C. đường nối liền các điểm có cùng một độ sâu.
 • D. đường cắt ngang một quả núi.
Câu 24
Mã câu hỏi: 7001

Theo em các cách biểu hiện độ cao địa hình là?

 • A. sử dụng kí hiệu đường và thang màu.
 • B.  sử dụng thang màu và đường đồng mức.
 • C. sử dụng kí hiệu điểm và đường đồng mức.
 • D. sử dụng kí hiệu hình học và đường đồng mức.
Câu 25
Mã câu hỏi: 7002

Các đường giao thông trên bản đồ được thể hiện bằng loại kí hiệu nào?

 • A. Kí hiệu điểm.
 • B. Kí hiệu đường.
 • C. Kí hiệu diện tích.
 • D. Kí hiệu chữ.
Câu 26
Mã câu hỏi: 7003

Đặc điểm nào không phải của đường đồng mức?

 • A. Các đường đồng mức không song song nhưng cũng không cắt nhau.
 • B. Các điểm nằm trên cùng một đường đồng mức thì có độ cùng độ cao.
 • C. Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc.
 • D. Các đường đồng mức kề nhau thường có độ cao bằng nhau.
Câu 27
Mã câu hỏi: 7004

Trên bản đồ nếu khoảng cách giữa các đường đồng mức cách xa nhau thì địa hình nơi đó

 • A. càng dốc
 • B. càng thoải
 • C. càng cao
 • D. càng cắt xẻ mạnh
Câu 28
Mã câu hỏi: 7005

Máy bay đi từ Hà nội đến Băng Cốc (Thái Lan), bay theo hướng nào sau đây ?

 • A. Hướng Nam
 • B. Hướng Tây
 • C. Hướng Bắc
 • D. Hướng Tây Nam
Câu 29
Mã câu hỏi: 7006

Đầu bên phải và bên trái của vĩ tuyến chỉ các hướng?

 • A. bắc và nam
 • B. nam và tây.
 • C. đông và tây.
 • D. tây và bắc.
Câu 30
Mã câu hỏi: 7007

Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào

 • A. mạng lưới kinh, vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.
 • B. hình dáng lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.
 • C. vị trí địa lí của lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.
 • D. bảng chú giải.
Câu 31
Mã câu hỏi: 7008

Em hãy cho biết theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?

 • A. Tây
 • B. Đông
 • C. Bắc
 • D. Nam
Câu 32
Mã câu hỏi: 7009

Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động

 • A. Xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
 • B. Tự quay quanh trục của Trái Đất
 • C. Xung quanh các hành tinh khác của Trái Đất
 • D. Tịnh tiến của Trái Đất
Câu 33
Mã câu hỏi: 7010

Em hãy cho biết khi khu vực giờ gốc là 4 giờ, thì ở nước ta là:

 • A. 11 giờ
 • B. 5 giờ
 • C. 9
 • D. 12
Câu 34
Mã câu hỏi: 7011

Hãy cho biết trục Trái Đất là:

 • A. Một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
 • B. Một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
 • C. Một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
 • D. Một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
Câu 35
Mã câu hỏi: 7012

Nguyên nhân sinh ra lực Côriôlit là:

 • A. Trái Đất có hình khối cầu.
 • B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông.
 • C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
 • D. Trục Trái Đất nghiêng 23027’
Câu 36
Mã câu hỏi: 7013

Em hãy cho biết ngày chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh là ngày nào?

 • A. 22/12 đông chí
 • B. 22/12 đông chí
 • C. 22/6 hạ chí
 • D. 12/3 xuân phân
Câu 37
Mã câu hỏi: 7014

Theo em vào thời điểm nào trong năm bán cầu Bắc có hiện tượng ngày dài hơn đêm?

 • A. Ngày 22/6 đến 22/12.
 • B. Ngày 22/12 đến 22/6.
 • C. Ngày 21/3 đến 23/09.
 • D. Ngày 23/09 đến 21/03.
Câu 38
Mã câu hỏi: 7015

Theo em Nga là quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ là do:

 • A. Lãnh thổ hẹp ngang.
 • B. Lãnh thổi kéo dài theo chiều kinh tuyến.
 • C. Lãnh thổ kéo dài theo chiều vĩ tuyến.
 • D. Lãnh thổ thuộc châu Á và châu Âu.
Câu 39
Mã câu hỏi: 7016

Theo em vùng ngoại chí tuyến có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đình mấy lần trong năm?

 • A. Một lần trong năm.
 • B. Không lần nào.
 • C. Hai lần trong năm.
 • D. Tùy theo từng nơi.
Câu 40
Mã câu hỏi: 7017

Cho biết Trái Đất có sự sống vì?

 • A. có khoảng cách phù hợp từ Trái Đất đến Mặt Trời
 • B. có sự phân bố lục địa và đại dương.
 • C. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.
 • D. Trái Đất có dạng hình cầu.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ