Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 8 năm 2021-2022 Trường THCS Lê Thị Hồng Giấm

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 49659

Ý nghĩa cụ thể được cho quan trọng nhất của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 là

 • A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
 • B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc
 • C. Có tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á
 • D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến ở Trung Quốc
Câu 2
Mã câu hỏi: 49660

Chủ nghĩa dân sinh trong học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn bao hàm nội dung cụ thể được cho là

 • A. “Chính trị ước pháp”.
 • B. “Bình quân địa quyền”.
 • C. “Kiến lập dân quốc”.
 • D. “Nam nữ bình quyền”.
Câu 3
Mã câu hỏi: 49661

Chủ nghĩa dân tộc trong học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn cụ thể được cho bao hàm nội dung nào?

 • A. Đánh đổ vương triều Mãn Thanh, giành độc lập cho Trung Quốc
 • B. Đánh đuổi các nước đế quốc xâm lược, khôi phục đất nước Trung Hoa
 • C. Đánh đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc
 • D. Đánh đuổi các nước đế quốc xâm lược, xây dựng và phát triển đất nước
Câu 4
Mã câu hỏi: 49662

Mục đích chính của cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc (1898) cụ thế được cho là

 • A. Khẳng định vai trò quan lại, sĩ phu tiến bộ
 • B. Đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở Châu Á
 • C. Thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân
 • D. Đưa Trung Quốc phát triển, thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé.
Câu 5
Mã câu hỏi: 49663

Nguyên nhân chính được cho đã dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

 • A. Không dựa vào lực lượng nhân dân
 • B. Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt
 • C. Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm
 • D. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu
Câu 6
Mã câu hỏi: 49664

Mâu thuẫn dân tộc cơ bản nhất trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX cụ thể được cho là mâu thuẫn giữa

 • A. Nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
 • B. Quần chúng nhân dân với chính quyền Mãn Thanh.
 • C. Giai cấp nông dân với tầng lớp địa chủ phong kiến.
 • D. Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
Câu 7
Mã câu hỏi: 49665

Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian được cho là phù hợp nhất:

(1) Khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi.

(2) Trung Quốc đồng minh hội thành lập, đề xướng học thuyết Tam dân.

(3) Anh tiến hành chiến tranh thuốc phiện.

(4) Cuộc vận động Duy Tân.

 • A. 4, 3, 2, 1
 • B. 4, 2, 1, 3
 • C. 1, 3, 2, 4
 • D. 3, 4, 2, 1
Câu 8
Mã câu hỏi: 49666

Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 trên thực tế cụ thể được cho đã chấm dứt?

 • A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ
 • B. Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải
 • C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại
 • D. Triều đình Mãn Thanh bị cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng
Câu 9
Mã câu hỏi: 49667

Lãnh tụ Tôn Trung Sơn cụ thể được cho chủ trương đấu tranh theo khuynh hướng nào?

 • A. Trung lập.
 • B. Dân chủ tư sản.
 • C. Quân chủ lập hiến.
 • D. Nền cộng hòa.
Câu 10
Mã câu hỏi: 49668

Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX cụ thể được cho là

 • A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh
 • B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc
 • C. Chống lại Từ Hi Thái Hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự
 • D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc
Câu 11
Mã câu hỏi: 49669

Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc (1898) cụ thể được cho phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?

 • A. Đông đảo nhân dân
 • B. Tầng lớp công nhân vừa mới ra đời
 • C. Giai cấp địa chủ phong kiến
 • D. Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến
Câu 12
Mã câu hỏi: 49670

Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc cụ thể được cho diễn ra trong bao nhiêu năm?

 • A. 12 năm
 • B. 13 năm
 • C. 14 năm
 • D. 15 năm
Câu 13
Mã câu hỏi: 49671

Sự kiện nào đã châm ngòi lửa cho phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

 • A. Các cuộc bãi công chính trị của quần chúng (1905).
 • B. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904).
 • C. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905).
 • D. Lễ kỉ niệm ngày quốc tế lao động (1-5-1905).
Câu 14
Mã câu hỏi: 49672

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nga trong những năm 1905-1907 đã giương cao khẩu hiệu gì?

 • A. Đả đảo chế độ chuyên chế, đả đảo chiến tranh.
 • B. Đả đảo chế độ chuyên chế, chính quyền về tay vô sản.
 • C. Hòa bình, ruộng đất, bánh mì.
 • D. Ngày làm 8 giờ, hòa bình, ruộng đất, bánh mì.
Câu 15
Mã câu hỏi: 49673

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

 • A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va (12-1905).
 • B. Phong trào đấu tran của công nhân trong năm 1906.
 • C. Cuộc nổi dậy của nông dân đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5-1905).
 • D. 14 vạn công nhân Pê-téc-bua đưa bản yêu sách lên nhà vua (1905).
Câu 16
Mã câu hỏi: 49674

Năm 1870, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra trong bối cảnh lịch sử cụ thể như thế nào?

 • A. Nước Pháp có ưu thế hơn hẳn so với Phổ  
 • B. Điều kiện không có lợi cho Pháp  
 • C. Đế chế thứ III đang ở Pháp đang ở giai đoạn cực thịnh  
 • D. Hoàng đế Pháp bị bắt làm tù bình
Câu 17
Mã câu hỏi: 49675

Lực lượng đa phần đã trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã là

 • A. Thương nhân, thợ thủ công  
 • B. Nông dân, thợ thủ công  
 • C. Địa chủ, nông dân  
 • D. Công nhân, trí thức
Câu 18
Mã câu hỏi: 49676

Chính phủ tư sản lâm thời ra đời sau cuộc khởi nghĩa ngày 4-9-1870 có tên gọi chính xác là  

 • A. Chính phủ tư sản.  
 • B. Chính phủ lâm thời.  
 • C. Chính phủ vệ quốc.  
 • D. Chính phủ phản quốc. 
Câu 19
Mã câu hỏi: 49677

Ngày 4-9-1870, ở Pa-ri đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?  

 • A. Na-pô-lê-ông kí hiệp định đầu hàng Phổ.  
 • B. Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, đòi thiết lập nền cộng hoà.  
 • C. Công xã Pa-ri giành thắng lợi.  
 • D. Đế quốc Đức tuyên bố thành lập ở cung điện Véc-xai
Câu 20
Mã câu hỏi: 49678

Để có thể xoa dịu mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, chính phủ Pháp đã có hành động gì?  

 • A. Tiến hành cải cách sâu rộng đất nước.  
 • B. Thành lập chính phủ lâm thời.  
 • C. Gây chiến với Phổ.  
 • D. Giao chính quyền cho tư sản.
Câu 21
Mã câu hỏi: 49679

Chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra vào năm nào? 

 • A. Tháng 7/1870
 • B. Tháng 7/1871
 • C. Tháng 7/1872
 • D. Tháng 7/1874
Câu 22
Mã câu hỏi: 49680

Nguyên nhân nào đã dẫn đến thất bại của Công xã Pari ? 

 • A. Do kém chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng. 
 • B. Vô sản Pari còn yếu.
 • C. Thiếu một chính đảng Mác xít lãnh đạo.
 • D. tất cả đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 49681

Bầu cử Hội đồng Công xã được nhân dân Pari  tiến hành vào ngày nào ? 

 • A. 26/3/1871 
 • B. 26/4/1871
 • C. 29/3/1871 
 • D. 26/6/1871
Câu 24
Mã câu hỏi: 49682

Đến giữa hế kỉ XIX, Nhật Bản cụ thể được cho là một quốc gia

 • A. Phong kiến quân phiệt        
 • B. Công nghiệp phát triển
 • C. Phong kiến trì trệ, bảo thủ
 • D. Tư bản chủ nghĩa
Câu 25
Mã câu hỏi: 49683

Hội đồng Công xã Pa-ri được tập trung trong tay các quyền lực nào dưới đây? 

 • A.  Quyền hành pháp 
 • B. Quyền lập pháp
 • C. Quyền hành pháp và lập pháp 
 • D. Quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.
Câu 26
Mã câu hỏi: 49684

“ Tuần lễ đẫm máu” ở nước Pháp kéo dài trong khoảng thời gian nào? 

 • A. 12/05/1871 – 28/5/1871
 • B. 15/5/1981 - 27/05/1871
 • C. 21/05/1871 – 28/05/1871
 • D. 23/05/1871 – 30/05/1871
Câu 27
Mã câu hỏi: 49685

Công xã Pa-ri tồn tại trong thời gian bao nhiêu ngày? 

 • A. 70 ngày. 
 • B. 71 ngày.
 • C. 72 ngày.
 • D. 75 ngày.
Câu 28
Mã câu hỏi: 49686

Khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời có tên gì? 

 • A. Chính phủ Lập quốc 
 • B. Chính phủ Vệ quốc
 • C. Chính phủ Cứu quốc
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 29
Mã câu hỏi: 49687

Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc cụ thể được cho diễn ra trong bao nhiêu năm?

 • A. 12 năm
 • B. 13 năm
 • C. 14 năm
 • D. 15 năm
Câu 30
Mã câu hỏi: 49688

Đâu cụ thể được cho là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

 • A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc
 • B. Khởi nghĩa Hoàng Sào
 • C. Khởi nghĩa Hoàng Cân
 • D. Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi
Câu 31
Mã câu hỏi: 49689

Nội dung chính của Điều ước Tân Sửu (1901) cụ thể được cho là

 • A. Trả lại cho nhà Thanh một số vùng đất và các nước đế quốc được phép chiếm đóng Bắc Kinh.
 • B. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước chiếm đóng Bắc Kinh.
 • C. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và cắt đất cho các nước đế quốc thiết lập các vùng tô giới.
 • D. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và mở cửa tự do cho người nước ngoài vào Trung Quốc buôn bán.
Câu 32
Mã câu hỏi: 49690

Tính chất xã hội Trung Quốc cụ thể được cho đã có sự biến đổi như thế nào sau khi triều đình Mãn Thanh kí với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu (1901)?

 • A. Quân chủ lập hiến
 • B. Thuộc địa, nửa phong kiến
 • C. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến
 • D. Phong kiến độc lập
Câu 33
Mã câu hỏi: 49691

Tác phẩm đầu tay của nhà văn Lỗ Tấn? 

 • A. Bàng hoàng 
 • B. Gào thét
 • C. Cỏ dại 
 • D. Nhật ký người điên
Câu 34
Mã câu hỏi: 49692

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản cụ thể được cho đã làm gì?

 • A. Duy trì nền quân chủ chuyên chế. 
 • B. Tiến hành những cải cách tiến bộ. 
 • C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây. 
 • D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.
Câu 35
Mã câu hỏi: 49693

Ý nào dưới đây được cho không phản ánh đúng nét mới của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

 • A. Công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều
 • B. Kinh tế hàng hóa phát triển mạnh
 • C. Tư bản nước ngoài đầu tư nhiều ở Nhật Bản
 • D. Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển
Câu 36
Mã câu hỏi: 49694

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm nào dưới đây được cho đã bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản?

 • A. Nông nghiệp lạc hậu.
 • B. Thương mại hàng hóa.
 • C. Công nghiêp phát triển.
 • D. Sản xuất quy mô lớn.
Câu 37
Mã câu hỏi: 49695

Cuối thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây cụ thể được cho đã sử dụng chính sách hay biện pháp gì để ép Nhật Bản phải “ mở cửa”?

 • A. Đàm phán ngoại giao         
 • B. Áp lực quân sự
 • C. Tấn công xâm lược
 • D. Phá hoại kinh tế
Câu 38
Mã câu hỏi: 49696

Ngoài Mĩ, còn những nước đế quốc nào dưới đây được cho đã bắt Nhật kí hiệp ước bất bình đẳng?

 • A. Anh, Pháp, Nga, Hà Lan.   
 • B. Anh, Pháp, Đức, Áo.
 • C. Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.           
 • D. Anh, Pháp, Nga, Đức.
Câu 39
Mã câu hỏi: 49697

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản cụ thể được cho đã dần tư sản hóa?

 • A. Đaimyô (quý tộc phong kiến lớn)
 • B. Samurai (võ sĩ)
 • C. Địa chủ vừa và nhỏ 
 • D. Quý tộc
Câu 40
Mã câu hỏi: 49698

Đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIX cụ thể được cho là

 • A. Mâu thuẫn giữa tầng lớp Đaimyô với tầng lớp Samurai phát triển 
 • B. Đời sống nhân dân cực khổ, phong trào đảo Mạc diễn ra 
 • C. Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng với chế độ Mạc phủ phát triển 
 • D. Chế độ đẳng cấp vẫn được duy trì

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ