Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Trường Thi

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 44554

Tìm từ sai trong câu sau

“Thủy tinh, đôi khi trong dân gian còn được gọi là kính hay kiếng, là một chất lỏng (1) vô định hình đồng nhất, có gốc silicát, thường được pha trộn thêm các tạp chất để có vật chất (2) theo ý muốn. Thân mía gồm các vật thể(3): đường (tên hóa học là saccarozo(4)), nước, xenlulozo…”

 • A. (1), (2), (4)
 • B. (1), (2), (3)
 • C. (2), (3), (4)
 • D. (1), (2), (3), (4)
Câu 2
Mã câu hỏi: 44555

Phân tử khối của Cu gấp mấy lần phân tử khối Hidro?

 • A. 4 lần
 • B. 2 lần
 • C. 32 lần
 • D. 62 lần
Câu 3
Mã câu hỏi: 44556

Chọn đáp án sai:

 • A. Cacbon dioxit được cấu tạo từ 1 nguyên tố C và 2 nguyên tố O
 • B. Nước là hợp chất
 • C. Muối ăn không có thành phần clo
 • D. Có 2 loại hợp chất là vô cơ và hữu cơ
Câu 4
Mã câu hỏi: 44557

Tính phân tử khối của CH4 và H2O?

 • A. CH= 16 đvC, H2O = 18 đvC
 • B. CH= 15 đvC, H2O = 17 đvC
 • C. CH= H2O = 18 đvC
 • D. Không tính được phân tử khối
Câu 5
Mã câu hỏi: 44558

Chọn đáp án sai

 • A. Kim cương và than chì đều cấu tạo từ nguyên tố C
 • B. Kim cương rất quý và đắt tiền
 • C. Than chì màu trắng trong
 • D. Có thể điều chế kim cương nhân tạo bởi nung than chì dưới áp suất cao, trên 6000 atm ở nhiệt độ khoảng 1500 độ C
Câu 6
Mã câu hỏi: 44559

Chọn đáp án đúng

 • A. Nhôm là phi kim đơn chất
 • B. Khí metan được gọi là hợp chất hữu cơ
 • C. Oxi chiếm khối lượng ít nhất vỏ trái đất
 • D. Số p = số n
Câu 7
Mã câu hỏi: 44560

Cho X có số khối là 40. Biết số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 20. Xác định số thứ tự của X trong bảng tuàn hoàn?

 • A. 20
 • B. 40
 • C. 21
 • D. 30
Câu 8
Mã câu hỏi: 44561

Có bao nhiêu nguyên tử trong hình vẽ dưới đây có số electron lớp ngoài cùng là 5?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 9
Mã câu hỏi: 44562

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 36, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số hạt proton của X là bao nhiêu?

 • A. 10
 • B. 12
 • C. 15
 • D. 18
Câu 10
Mã câu hỏi: 44563

Chất được chia thành hai loại lớn, là những loại nào sau đây?

 • A. Đơn chất và hỗn hợp.
 • B. Đơn chất và hợp chất.
 • C. Hợp chất và hỗn hợp.
 • D. Đơn chất, hỗn hợp và hợp chất.
Câu 11
Mã câu hỏi: 44564

Trong số các công thức hóa học sau: O2, Na, K, Cu, Cl2, CO2, H2O. Số đơn chất kim loại là bao nhiêu?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 12
Mã câu hỏi: 44565

Trong số các công thức hóa học sau: O2, CO2, CH4, H2S, C2H5OH. Các hợp chất hữu cơ là những chất nào?

 • A.

  O2, CH4.

 • B.

  CO2, C2H5OH.

 • C.

  CH4; H2S.

 • D.
  CH4, C2H5OH.
Câu 13
Mã câu hỏi: 44566

Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P. Số đơn chất là bao nhiêu?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 5
 • D. 6
Câu 14
Mã câu hỏi: 44567

Biết nguyên tử nhôm có 13 proton, 14 nơtron. Khối lượng tính bằng gam của một nguyên tử nhôm là bao nhiêu?

 • A.

  5,32.10-23g.

 • B.

  6,02.10-23g.

 • C.

  4,48.10-23g.

 • D.

  3,99.10-23g.

Câu 15
Mã câu hỏi: 44568

Khối lượng của một nguyên tử cacbon là 19,9265. 10-23 gam. Vậy ta có khối lượng của 1 đvC bằng bao nhiêu gam?

 • A. 8,553. 10-23 g.
 • B. 2,6605. 10-23 g.
 • C.

  0,16605. 10-23 g.

 • D.
  18,56. 10-23 g.
Câu 16
Mã câu hỏi: 44569

Biết rằng bốn nguyên tử Mg nặng bằng ba nguyên tử của nguyên tố X. Vậy tên của nguyên tố X là gì?

 • A. Lưu huỳnh.
 • B. Sắt.
 • C. Nitơ.
 • D. Canxi.
Câu 17
Mã câu hỏi: 44570

Khối lượng tương đối của một phân tử H2O là bao nhiêu?

 • A. 18 đv
 • B. 18 gam.
 • C. 34 đv
 • D. 18kg.
Câu 18
Mã câu hỏi: 44571

Có các vật thể sau: quả chuối, cái ghế, khí quyển, cái chậu, lọ hoa, xe đạp, cây tre. Số vật thể tự nhiên là bao nhiêu?

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2
Câu 19
Mã câu hỏi: 44572

Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?

 • A. Bàn ghế, đường kính, quần áo, than củi.
 • B. Muối ăn, đường kính, nước cất.
 • C. Bút bi, thước kẻ, nước cất, vàng.
 • D. Nhựa, sắt, than củi, chảo gang.
Câu 20
Mã câu hỏi: 44573

Cho các nhận định sau:

- Thuốc đầu que diêm được trộn một ít lưu huỳnh.

- Quặng apatit ở Lào Cai có chứa canxi photphat với hàm lượng cao.

- Bóng đèn điện được chế tạo từ thủy tinh, đồng và vonfam.

Các chất xuất hiện trong các nhận định là?

 • A. que diêm, quặng, bóng đèn điện.
 • B. quặng, thủy tinh, đồng.
 • C.  lưu huỳnh, đồng.
 • D. lưu huỳnh, canxi photphat, thủy tinh, đồng, vonfam.
Câu 21
Mã câu hỏi: 44574

Đốt cháy hết 4,5 gam kim loại magie (Mg) trong không khí thu được 7,5 gam hợp chất magie oxit (MgO). Biết rằng, magie cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi trong không khí. Khối lượng oxi đã phản ứng là bao nhiêu?

 • A. 3 gam.
 • B. 4 gam.
 • C. 5 gam.
 • D. 6 gam.
Câu 22
Mã câu hỏi: 44575

Cho phương trình hóa học: C + O2 → CO2 . Biết khối lượng C đem đốt cháy là 12 gam, khối lượng CO2 thu được là 44 gam. Khối lượng O2 đã phản ứng là bao nhiêu?

 • A. 56 (g).
 • B. 22 (g).
 • C. 6 (g).
 • D. 32 (g).
Câu 23
Mã câu hỏi: 44576

Cho 6,5g kẽm vào dung dịch có chứa7,3g axit clohiđric. Khối lượng kẽm clorua có trong dung dịch tạo thành là 13,6g. Khối lượng khí hiđro bay lên là bao nhiêu?

 • A. 2g.
 • B. 0,3g.
 • C. 3g.
 • D. 0,2g.
Câu 24
Mã câu hỏi: 44577

Khi hoà tan muối ăn vào nước đã xảy ra hiện tượng gì?

 • A. Vật lí.
 • B. Hoá học.
 • C. Cả hiện tượng vật lí và hoá học.
 • D. Không có hiện tượng gì.
Câu 25
Mã câu hỏi: 44578

Chọn đáp án sai

 • A. Có 3 bước lập phương trình hóa học
 • B. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
 • C. Dung dich muối ăn có CTHH là NaCl
 • D. Ý nghĩa của phương trình hóa học là cho biết nguyên tố nguyên tử
Câu 26
Mã câu hỏi: 44579

CaCO3 + X → CaCl2 + CO2 + H2O. X là?

 • A. HCl
 • B.

  Cl2

 • C.

  H2

 • D. HO
Câu 27
Mã câu hỏi: 44580

Tỉ lệ hệ số tương ứng của chất tham gia và chất tạo thành của phương trình sau: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 • A. 1:2:1:2
 • B. 1:2:2:1
 • C. 2:1:1:1
 • D. 1:2:1:1
Câu 28
Mã câu hỏi: 44581

Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu. Tìm x, y

 • A. x=2, y=3
 • B. x=3,y=4
 • C. x=1, y=2
 • D. x=y=1
Câu 29
Mã câu hỏi: 44582

Cho 9 (g) nhôm cháy trong không khí thu được 10,2 g nhôm oxit. Tính khối lượng oxi

 • A. 1,7 g
 • B. 1,6 g
 • C. 1,5 g
 • D. 1,2 g
Câu 30
Mã câu hỏi: 44583

Cho sắt tác dụng với axit clohidric thu được 3, 9 g muối sắt và 7,2 g khí bay lên. Tổng khối lượng chất phản ứng là bao nhiêu?

 • A. 11,1 g
 • B. 12,2 g
 • C. 11 g
 • D. 12,22 g

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ