Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Thới Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 197737

Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là thứ VI?

 • A. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa
 • B. Dân chủ hóa đời sống kinh tế và xã hội
 • C. Tăng cường giao lưu vào hợp tác với các nước trên thế giới
 • D. Đẩy mạnh nền kinh tế tự cung tự cấp, kế hoạch hóa, tập trung
Câu 2
Mã câu hỏi: 197738

Bối cảnh trong nước không chính xác với tình hình nước ta sau năm 1975 là gì?

 • A. Đất nước thống nhất, tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh
 • B. Đất nước đi lên từ nông nghiệp lạc hậu, kinh tế yếu kém
 • C. Nhận được nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt là các nước tư bản
 • D. Lạm phát kéo dài, kinh tế khủng hoảng
Câu 3
Mã câu hỏi: 197739

Lĩnh vực đầu tiên của công cuộc Đổi mới ở nước ta là gì?

 • A. Nông nghiệp
 • B. Công nghiệp
 • C. Dịch vụ
 • D. Tiểu thủ công nghiệp
Câu 4
Mã câu hỏi: 197740

Mục đích của việc chuyển dịch cơ cấu ngành và đa dạng hoá sản phẩm công nghiệp là gì?

 • A. đẩy mạnh xuất khẩu, tạo thêm việc làm cho lao động
 • B. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư
 • C. khai thác tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái
 • D. phù hợp với yêu cầu thị trường, tăng hiệu quả đầu tư
Câu 5
Mã câu hỏi: 197741

Sự kiện nào được coi là khởi đầu cho công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta?

 • A. Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, là thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
 • B. Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
 • C. Việt Nam là thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC)
 • D. Việt Nam kí Hiệp ước Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TPCPP)
Câu 6
Mã câu hỏi: 197742

Nội dung nào không đúng với xu thế của đường lối Đổi mới ở nước ta?

 • A. Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới.
 • B. Phát triển nền kinh tế theo hướng tự cung tự cấp
 • C. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 • D. Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội
Câu 7
Mã câu hỏi: 197743

Sự thành công của công cuộc Đổi mới ở nước ta được thể hiện rõ nhất ở đặc điểm nào?

 • A. tăng khả năng tích lũy nội bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân được cải thiện
 • B. việc mở rộng các ngành nghề tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động
 • C. hình thành được các trung tâm công nghiệp lớn và các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa
 • D. số hộ đói nghèo giảm nhanh, trình độ dân trí được nâng cao
Câu 8
Mã câu hỏi: 197744

Nước ta nằm ở khu vực nào?

 • A. trung tâm của bán đảo Đông Dương
 • B. vùng không có các thiên tai: bão, lũ lụt
 • C. trong vùng cận nhiệt đới bán cầu Bắc
 • D. khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa
Câu 9
Mã câu hỏi: 197745

Do nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên lãnh thổ nước ta có khí hậu như thế nào?

 • A. hoạt động của gió mùa
 • B. tổng lượng mưa lớn
 • C. nền nhiệt độ cao
 • D. ảnh hưởng miền biển
Câu 10
Mã câu hỏi: 197746

Do nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên lãnh thổ nước ta có khí hậu như thế nào?

 • A. hoạt động của gió mùa
 • B. tổng lượng mưa lớn
 • C. nền nhiệt độ cao
 • D. ảnh hưởng miền biển
Câu 11
Mã câu hỏi: 197747

Quốc gia nào không có biên giới trên biển với nước ta?

 • A. Campuchia
 • B. Lào
 • C. Trung Quốc
 • D. Thái Lan
Câu 12
Mã câu hỏi: 197748

Đất ở đồng bằng ven biển miền Trung nước ta thường nghèo, nhiều cát là do đâu?

 • A. phần lớn đồng bằng nằm ở chân núi
 • B. nguồn gốc hình thành chủ yếu từ biển
 • C. đồng bằng nhỏ, hẹp ngang, bị chia cắt
 • D. mưa nhiều, xói mòn, rửa trôi mạnh
Câu 13
Mã câu hỏi: 197749

Khu vực đồi núi của nước ta không phải là nơi có đặc điểm gì?

 • A. địa hình dốc, bị chia cắt mạnh
 • B. nhiều hẻm vực, lắm sông suối
 • C. hạn hán, ngập lụt thường xuyên
 • D. xói mòn và trượt lở đất nhiều
Câu 14
Mã câu hỏi: 197750

Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

 • A. Địa hình vùng nhiệt đới ẩm, gió mùa
 • B. Hầu hết là địa hình núi cao
 • C. Có sữ phân bậc rõ rệt theo độ cao
 • D. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích
Câu 15
Mã câu hỏi: 197751

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng ven biển miền Trung?

 • A. Được bồi đắp bởi phù sa sông là chủ yếu
 • B. Ven biển thường là dải cồn cát, đầm phá
 • C. Bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ bởi các dãy núi
 • D. Bề ngang hẹp do núi ăn lan sát biển
Câu 16
Mã câu hỏi: 197752

Địa hình cao ở dải núi phía đông, phía Tây thấp hơn ở giữa là đặc điểm của vùng núi nào?

 • A. Trường Sơn Bắc
 • B. Đông Bắc
 • C. Tây Bắc
 • D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 17
Mã câu hỏi: 197753

Khu vực đồi núi nước ta có nhiều thế mạnh để phát triển ngành gì?

 • A. du lịch, cây thực phẩm
 • B. thủy điện, khai khoáng
 • C. khai khoáng và chăn nuôi lợn
 • D. công nghiệp và lương thực
Câu 18
Mã câu hỏi: 197754

Dãy núi Pu Đen Đinh thuộc vùng núi nào ở nước ta?

 • A. Trường Sơn Bắc
 • B. Tây Bắc
 • C. Đông Bắc
 • D. Trường Sơn Nam
Câu 19
Mã câu hỏi: 197755

Biển Đông ảnh hưởng đến tính chất nào sau đây của khí hậu?

 • A. Mang lại cho nước ta nhiệt độ cao, nóng quanh năm
 • B. Mang lại cho nước ta một lượng mưa và độ ẩm lớn
 • C. Mang lại cho nước ta các loại gió hoạt động theo mùa
 • D. Mang lại tài nguyên sinh vật phong phú
Câu 20
Mã câu hỏi: 197756

Hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng biển nào?

 • A. Nam Bộ
 • B. Bắc Bộ
 • C. Bắc Trung Bộ
 • D. Nam Trung bộ
Câu 21
Mã câu hỏi: 197757

Biển Đông là cầu nối giữa hai đại dương nào?

 • A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
 • B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
 • C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
 • D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương
Câu 22
Mã câu hỏi: 197758

Biển Đông nằm trong vùng khí hậu nào?

 • A. cận nhiệt đới gió mùa
 • B. nhiệt đới ẩm gió mùa
 • C. Xích đạo và cận Xích đạo
 • D. ôn đới Hải Dương và cận nhiệt gió mùa
Câu 23
Mã câu hỏi: 197759

Đặc điểm nào sau đây không phải là của Biển Đông?

 • A. Tương đối kín
 • B. Giàu tài nguyên
 • C. Thuộc vùng ôn đới
 • D. Vùng biển rộng
Câu 24
Mã câu hỏi: 197760

Diện tích của Biển Đông là bao nhiêu?

 • A. 3,774 triệu km2
 • B. 3,447 triệu km2
 • C. 3,747 triệu km2
 • D. 3,477 triệu km2
Câu 25
Mã câu hỏi: 197761

Biển Đông có hai vịnh lớn là gì?

 • A. Vịnh Cam Ranh và vịnh Hạ Long
 • B. Vịnh Cam Ranh và Vịnh Thái Lan
 • C. Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan
 • D. Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Hạ Long
Câu 26
Mã câu hỏi: 197762

Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là gì?

 • A. Gió mùa mùa đông nhưng đã biến tính khi vượt qua dãy Bạch Mã
 • B. Một loại gió địa phương hoạt động thường xuyên suốt năm giữa biển và đất liền
 • C. Gió tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm
 • D. Gió mùa mùa đông xuất phát từ cao áp ở lục địa châu Á
Câu 27
Mã câu hỏi: 197763

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?

 • A. Diện tích lưu vực các hệ thống sông khác nhau
 • B. Sông nhiều nước, giàu phù sa
 • C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc
   
 • D. Chế độ nước sông điều hòa quanh năm
Câu 28
Mã câu hỏi: 197764

Nguyên nhân khiến đất Feralit có màu đỏ vàng do đâu?

 • A. Sự rửa trôi của bazo dễ tan như Ca+, K, M+
 • B. Sự tích tụ oxit sắt (Fe2O3)
 • C. Sự tích tụ ôxit nhôm (Al2O3)
 • D. Sự tích tụ oxit sắt (Fe2O3) và ôxit nhôm (Al2O3)
Câu 29
Mã câu hỏi: 197765

Đất Feralit ở nước ta thường bị chua vì sao?

 • A. có sự tích tụ nhiều Fe2O3
 • B. quá trình phong hoá diễn ra với cường độ mạnh
 • C. mưa nhiều rửa trôi hết các chất badơ dễ tan
 • D. có sự tích tụ nhiều Al2O3
Câu 30
Mã câu hỏi: 197766

Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc là do đâu?

 • A. Tây Nguyên
 • B. Đông Bắc
 • C. Bắc Trung Bộ
 • D. Tây Bắc
Câu 31
Mã câu hỏi: 197767

Thành phần loài sinh vật nào chiếm ưu thế ở nước ta?

 • A. Các loài cận nhiệt đới
 • B. Các loài cận xích đạo
 • C. Các loài ôn đới
   
 • D. Các loài nhiệt đới
Câu 32
Mã câu hỏi: 197768

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi yếu tố nào?

 • A. vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến
 • B. vị trí gần ba mặt giáp biển
 • C. hoạt động của gió phơn Tây Nam
 • D. lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang
Câu 33
Mã câu hỏi: 197769

Hướng chính của các dãy nứi ở Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là hướng gì?

 • A. vòng cung
 • B. tây bắc - đông nam
 • C. tây – đông
 • D. bắc – nam
Câu 34
Mã câu hỏi: 197770

Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có đặc điểm gì?

 • A. khí hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 22oC
 • B. khí hậu mát mẻ, chỉ có 2 tháng nhiệt độ dưới 20oC
 • C. khí hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ dưới 20oC
 • D. khí hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 25oC
Câu 35
Mã câu hỏi: 197771

Dãy núi nào không nằm ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

 • A. Trường Sơn Bắc
 • B. Hoành Sơn
 • C. Tam Đảo
 • D. Hoàng Liên Sơn
Câu 36
Mã câu hỏi: 197772

Thiên nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Cấu trúc địa chất - địa hình khá phức tạp
 • B. Đồng bằng hạ lưu sông mở rộng
 • C. Khí hậu mang tính chất cận xích đạo gió mùa
 • D. Mùa mưa đồng nhất trong toàn miền
Câu 37
Mã câu hỏi: 197773

Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông – Tây của nước ta thể hiện ở đặc điểm nào?

 • A. khí hậu ở phía Đông ôn hòa hơn
 • B. địa hình thấp dần từ Tây – Đông
 • C. từ Đông sang Tây có 3 dải: vùng biển, đồng bằng, đồi núi
 • D. các quá trình địa chất khác nhau
Câu 38
Mã câu hỏi: 197774

Cảnh quan rừng nhiệt đới gió ẩm gió mùa phát triển trên đồi núi thấp là kiểu cảnh quan chiếm ưu thế ở nước ta vì sao?

 • A. nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lại có đồi núi thấp chiếm 60% diện tích lãnh thổ
 • B. nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến
 • C. nước ta nằm trong khu vực châu Á gió mùa
 • D. nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông
Câu 39
Mã câu hỏi: 197775

Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta (từ dãy Bạch Mã trở ra), thiên nhiên ở đây đặc trưng cho vùng khí hậu như thế nào?

 • A. cận nhiệt đới gió mùa
 • B. cận xích đạo gió mùa
 • C. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
   
 • D. ôn đới gió mùa
Câu 40
Mã câu hỏi: 197776

Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở vùng núi nào sau đây?

 • A. Đông Bắc
 • B. Trường Sơn Bắc
 • C. Tây Bắc
 • D. Trường Sơn

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ