Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập hè môn Địa Lý 9 năm 2021 Trường THCS Lê Văn Việt

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 73355

Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, trong đó có tất cả:

 • A. 52 dân tộc
 • B. 53 dân tộc
 • C. 54 dân tộc
 • D. 55 dân tộc
Câu 2
Mã câu hỏi: 73356

Hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh ở mức:

 • A. Tương đối thấp
 • B. Trung bình
 • C. Cao
 • D. Rất cao
Câu 3
Mã câu hỏi: 73357

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số ở mức:

 • A. Thấp
 • B. Trung bình
 • C. Cao
 • D. Rất cao
Câu 4
Mã câu hỏi: 73358

Đặc điểm nào sau đây là đúng với nguồn lao động nước ta?

 • A. Dồi dào, tăng nhanh
 • B. Tăng chậm
 • C. Hầu như không tăng
 • D. Dồi dào, tăng chậm
Câu 5
Mã câu hỏi: 73359

Công cuộc Đổi mới ở nước ta đã được triển khai từ năm nào?

 • A. 1975  
 • B. 1981
 • C. 1986
 • D. 1996
Câu 6
Mã câu hỏi: 73360

Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp chính là:

 • A. Đất đai
 • B. Khí hậu
 • C. Nước
 • D. Sinh vật
Câu 7
Mã câu hỏi: 73361

Cơ cấu nông nghiệp nước ta đang thay đổi theo hướng nào?

 • A. Tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt.
 • B. Tăng tỉ trọng cây cây lương thực, giảm tỉ trọng cây công nghiệp.
 • C. Tăng tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm, giảm tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm.
 • D. Tăng tỉ trọng cây lúa, giảm tỉ trọng cây hoa màu.
Câu 8
Mã câu hỏi: 73362

Loại rừng nào sau đây có thế tiến hành khai thác gỗ đi đôi với trồng mới?

 • A. Rừng sản xuất.
 • B. Rừng phòng hộ.
 • C. Rừng đặc dụng.
 • D. Tất cả các loại rừng trên.
Câu 9
Mã câu hỏi: 73363

Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là gì?

 • A. Địa hình
 • B. Khí hậu
 • C. Vị trí địa lý
 • D. Khoáng sản
Câu 10
Mã câu hỏi: 73364

Trong các ngành công nghiệp sau ngành nào của nước ta có thế mạnh đặc biệt và cần đi trước một bước so với các ngành khác?

 • A. Công nghiệp điện tử.
 • B. Công nghiệp hoá chất.
 • C. Công nghiệp thực phẩm.
 • D. Công nghiệp năng lượng.
Câu 11
Mã câu hỏi: 73365

Trong cơ cấu GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là:

 • A. Dịch vụ tiêu dùng
 • B. Dịch vụ sản xuất
 • C. Dịch vụ công cộng
 • D. Ba loại hình ngang bằng nhau
Câu 12
Mã câu hỏi: 73366

Ở nước ta hiện nay, đã phát triển mấy loại hình giao thông vận tải?

 • A. 4 loại hình
 • B. 5 loại hình
 • C. 6 loại hình
 • D. 7 loại hình
Câu 13
Mã câu hỏi: 73367

Di sản thiên nhiên thế giới được UNSESCO công nhận ở nước ta đó là:

 • A. Vịnh Hạ Long
 • B. Vườn quốc gia Cúc Phương
 • C. Thành phố Đà Lạt
 • D. Vườn quốc gia U Minh Hạ.
Câu 14
Mã câu hỏi: 73368

Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm:

 • A. 11 tỉnh
 • B. 15 tỉnh
 • C. 13 tỉnh
 • D. 14 tỉnh
Câu 15
Mã câu hỏi: 73369

Trong số các nhà máy điện đã và đang xây dựng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, nhà máy nào sau đây là máy nhiệt điện?

 • A. Hoà Bình.
 • B. Thác Bà.
 • C. Uông Bí.
 • D. Sơn La.
Câu 16
Mã câu hỏi: 73370

Đồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh và thành phố?

 • A. 9
 • B. 10
 • C. 11
 • D. 12
Câu 17
Mã câu hỏi: 73371

Tam giác tăng trưởng kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm:

 • A. Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long
 • B. Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
 • C. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương
 • D. Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Yên
Câu 18
Mã câu hỏi: 73372

Bắc Trung Bộ không giáp với vùng nào?

 • A. Đồng bằng sông Hồng
 • B. Trung du miền núi Bắc Bộ
 • C. Duyên hải Nam Trung Bộ
 • D. Tây Nguyên
Câu 19
Mã câu hỏi: 73373

Vùng đất cát pha duyên hải ở Bắc Trung Bộ thích hợp để trồng loại cây nào sau đây:

 • A. cây lúa và hoa màu.
 • B. cây lạc và vừng.
 • C. cây cao su và cà phê.
 • D. cây thực phẩm và cây ăn quả.
Câu 20
Mã câu hỏi: 73374

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm bao nhiêu tỉnh và thành phố?

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 10
Câu 21
Mã câu hỏi: 73375

Khó khăn đáng kể về đất để phát triển nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

 • A. vùng đồng bằng có độ dốc lớn
 • B. quỹ đất nông nghiệp hạn chế
 • C. Đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn
 • D. Đất trống, đồi núi trọc còn nhiều
Câu 22
Mã câu hỏi: 73376

Tỉnh nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia là:

 • A. Gia Lai
 • B. Đắk Lắk
 • C. Kon Tum
 • D. Lâm Đồng
Câu 23
Mã câu hỏi: 73377

Các loại cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên là loại nào?

 • A. Mía, đậu tương, thuốc lá, lạc.
 • B. Cà phê, cao su, chè, điều.
 • C. Bông, lạc, hồ tiêu, dừa.
 • D. Thuốc lá, đậu tương, dừa, hồ tiêu.
Câu 24
Mã câu hỏi: 73378

Đông Nam Bộ bao gồm bao nhiêu tỉnh và thành phố?

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8
Câu 25
Mã câu hỏi: 73379

Cho bảng số liệu: CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2002 (%)

Trong cơ cấu GDP của Đông Nam Bộ, chiếm tỉ trọng lớn nhất là:

 • A. Nông, lâm, ngư nghiệp
 • B. Dich vụ
 • C. Công nghiệp xây dựng
 • D. Khai thác dầu khí
Câu 26
Mã câu hỏi: 73380

Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước đó là:

 • A. Vũng Tàu
 • B. TP Hồ Chí Minh
 • C. Đà Lạt
 • D. Nha Trang
Câu 27
Mã câu hỏi: 73381

Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng:

 • A. 20 000km2
 • B. 30 000km2
 • C. 40 000km2
 • D. 50 000km2
Câu 28
Mã câu hỏi: 73382

Chọn câu đúng. Đồng bằng sông Cửu Long là:

 • A. Vùng trọng điểm cây công nghiệp lớn nhất cả nước.
 • B. Vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước.
 • C. Vùng trọng điểm chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước.
 • D. Vùng trọng điểm cây thực phẩm lớn nhất cả nước.
Câu 29
Mã câu hỏi: 73383

Vùng biển nước ta được cấu thành từ mấy bộ phận?

 • A. 2 bộ phận
 • B. 3 bộ phận
 • C. 4 bộ phận
 • D. 5 bộ phận
Câu 30
Mã câu hỏi: 73384

Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển thuộc:

 • A. Bắc Bộ
 • B. Bắc Trung Bộ
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long
 • D. Nam Trung Bộ
Câu 31
Mã câu hỏi: 73385

Sau dầu khí, loại khoáng sản được khai thác nhiều nhất hiện nay là:

 • A. Cát thuỷ tinh
 • B. Muối
 • C. Pha lê
 • D. San hô
Câu 32
Mã câu hỏi: 73386

Thứ tự sắp xếp các đảo theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:

 • A. Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.
 • B. Côn Đảo, Phú Qúy, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà.
 • C. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.
 • D. Cát Bà, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Phú Qúy.
Câu 33
Mã câu hỏi: 73387

Nhận xét nào sau đây không thể hiện rõ sự giảm sút của nguồn lợi thủy hải sản nước ta?

 • A. Sản lượng thủy sản khai thác tăng chậm hơn nuôi trồng.
 • B. Một số loài hải sản có nguy cơ tuyệt chủng.
 • C. Nhiều loài hải sản đang giảm sút về mức độ tập trung.
 • D. Các loài cá quý đánh bắt được có kích thước ngày càng nhỏ.
Câu 34
Mã câu hỏi: 73388

Hoạt động kinh tế biển mà ít hòn đảo có điệu kiện thích hợp để phát triển là

 • A. Lâm nghiệp.
 • B. Ngư nghiệp.
 • C. Du lịch.
 • D. Khai thác khoáng sản.
Câu 35
Mã câu hỏi: 73389

Phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển nước ta không bao gồm ngành nào sau đây?

 • A. Đánh bắt nuôi trồng và chế biển thủy sản.
 • B. Khai thác và chế biến lâm sản.
 • C. Khai thác khoáng sản biển.
 • D. Du lịch biển.
Câu 36
Mã câu hỏi: 73390

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết biển Mũi Né thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?

 • A. Quảng Ngãi
 • B. Đà Nẵng.
 • C. Bình Thuận.
 • D. Phú Yên.
Câu 37
Mã câu hỏi: 73391

Vật nuôi phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là

 • A.  vịt.
 • B. bò.
 • C. cừu.
 • D.  lợn.
Câu 38
Mã câu hỏi: 73392

Các loại hoa quả chủ yếu của vùng đồng bằng sông Cửu Long là

 • A. cam, xoài, bưởi.
 • B. táo, mơ, mận.
 • C. nhãn, vải, thanh long.
 • D. hồng, đào, lê.
Câu 39
Mã câu hỏi: 73393

Nhóm đất có giá trị lớn nhất, thích hợp cho phát triển sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long là

 • A. Đất mặn.
 • B. Đất phèn.
 • C. Đất phù sa ngọt.
 • D. Đất feralit.
Câu 40
Mã câu hỏi: 73394

Đặc điểm khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi cho phát triển nông nghiệp là

 • A. có hai mùa mưa – khô rõ rệt.
 • B. mùa khô sâu sắc kéo dài.
 • C. nóng, ẩm, lượng mưa dồi dào.
 • D. nguồn nước trên mặt phong phú.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ