Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 4 môn Lịch sử 7 năm 2021

15/04/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 31554

Chiến thắng nào dưới đây là chiến thắng lớn nhất trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm thời Lê sơ?

 • A. Chiến thắng Bạch Đằng
 • B. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang
 • C. Chiến thắng Đống Đa
 • D. Chiến thắng Ngọc Hồi
Câu 2
Mã câu hỏi: 31555

Biểu hiện nào thể hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ X - XV?

 • A. sự ra đời của đô thị Thăng Long
 • B. hệ thống chợ làng, chợ huyện phát triển
 • C. sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ
 • D. sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống
Câu 3
Mã câu hỏi: 31556

Vì sao lòng yêu nước, tự hào dân tộc trở thành đề tài chính trong các tác phẩm văn học Đại Việt từ thế kỉ XI đến XV?

 • A. do Đại Việt liên tục phải đấu tranh chống ngoại xâm và giành thắng lợi
 • B.  do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo
 • C. do Đại Việt là quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á
 • D.  do ảnh hưởng của tư tưởng đại Hán
Câu 4
Mã câu hỏi: 31557

Thành phần quan lại thời  Lê sơ có điểm gì khác so với thời Lý - Trần? 

 • A.  có nguồn gốc từ các nho sĩ tri thức đỗ đạt
 • B. chủ yếu là quý tộc, vương hầu
 • C. chủ yếu thông qua tiến cử và bầu cử
 • D. có nhiều quyền lợi về kinh tế và chính trị
Câu 5
Mã câu hỏi: 31558

Nội dung nào không phản ánh chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt trong thế kỉ XI - XV?

 • A. hướng tới bảo vệ quyền lợi triều đình, bảo vệ chế độ quân chủ
 • B. đều có một số ddieuf luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội
 • C.  có một số điều luật bảo vệ cho những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội
 • D. mang tính giai cấp và đẳng cấp
Câu 6
Mã câu hỏi: 31559

Vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc?

 • A. Lê Quý Đôn
 • B. Mạc Đĩnh Chi
 • C. Lương Thế Vinh
 • D. Nguyễn Bỉnh Khiêm
Câu 7
Mã câu hỏi: 31560

Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào, đặt tên nước là gì?

 • A. Lên ngôi năm 1428 – tên nước là Đại Việt
 • B. Lên ngôi năm 1428 – tên nước là Đại Nam
 • C. Lên ngôi năm 1427 – tên nước là Việt Nam
 • D. Lên ngôi năm 1427 – tên nước là Nam Việt
Câu 8
Mã câu hỏi: 31561

Nhà Lê sơ không thực hiện giải pháp nào để khuyến khích sự phục hồi và phát triển của sản xuất nông nghiệp?

 • A. Cho binh lính về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh
 • B. Đặt chức quan chuyên lo về nông nghiệp
 • C.  Đặt phép quân điền
 • D. Đặt phép lộc điền
Câu 9
Mã câu hỏi: 31562

Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?

 • A. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu dễ vận chuyển bằng đường thủy
 • B. Lam Sơn nối liền đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, là nơi giao tiếp với các dân tộc Việt, Mường, Thái
 • C. Vì những lý do trên.
 • D. Không vì lí do nào
Câu 10
Mã câu hỏi: 31563

Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

 • A. Đại Việt sử ký
 • B. Đại Việt sử ký toàn thư
 • C. Sử ký tục biên
 • D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục
Câu 11
Mã câu hỏi: 31564

Chính sách cai trị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì?

 • A. Tăng thuế đối với nông dân
 • B. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì
 • C. Cưỡng bức nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ của mình
 • D. Chiếm đất đai, bóc lột lao động
Câu 12
Mã câu hỏi: 31565

Nội dung văn thơ thời Lê sơ có đặc điểm gì?

 • A.  Thể hiện lòng yêu nước sâu sắc
 • B. Thể hiện lòng tự hào dân tộc
 • C. Phản ánh khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc
 • D. Tất cả câu trên đúng
Câu 13
Mã câu hỏi: 31566

Tướng nào cầm đầu quân Minh xâm lược nước ta?

 • A. Tướng Trương Phụ
 • B. Tướng Vương Thông
 • C. Tướng Liễu Thăng
 • D. Tướng Mộc Thạnh
Câu 14
Mã câu hỏi: 31567

Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:

 • A. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán
 • B. Bố phòng để chống lại các thế lực thù địch
 • C. Tập trung các ngành nghề thủ công
 • D. Sản xuất các mặt hàng như, sành, sứ, vải, lụa
Câu 15
Mã câu hỏi: 31568

Chế độ khoa cử thời Lê sơ phát triển thịnh nhất dưới thời vua nào?

 • A. Lê Thái Tổ
 • B. Lê Thái Tông
 • C. Lê Thánh Tông
 • D. Lê Nhân Tông
Câu 16
Mã câu hỏi: 31569

Chiến thắng nào của nghĩa quân đã làm cho 5 vạn quân Minh bị tử thương?

 • A. Cao Bộ
 • B. Đông Quan
 • C.  Chúc Động – Tốt Động
 • D. Chi Lăng – Xương Giang
Câu 17
Mã câu hỏi: 31570

Ai là người Việt Nam đầu tiên được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới?

 • A. Nguyễn Trãi
 • B. Ngô Sĩ Liên
 • C. Lê Văn Hưu
 • D. Nguyễn Du
Câu 18
Mã câu hỏi: 31571

Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thời Lê sơ biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở những công trình nào?

 • A. công trình lăng tẩm, cung điện ở Lam Kinh.
 • B. kinh thành Thăng Long
 • C. các ngôi chùa lớn ở Thanh Hóa.
 • D. các dinh thự, phủ chúa to lớn.
Câu 19
Mã câu hỏi: 31572

Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?

 • A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến
 • B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
 • C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng
 • D. Tất cả cùng đúng
Câu 20
Mã câu hỏi: 31573

Hồ Quý Ly lấy vùng nào làm trung tâm phòng ngự chống lại quân Minh?

 • A. Đa Bang (Ba Vì, Hà Tây)
 • B. Đông Đô (Thăng Long)
 • C. Sông Nhị (Sông Hồng)
 • D.  Tất cả các vùng trên
Câu 21
Mã câu hỏi: 31574

Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào, ngày, tháng, năm nào?

 • A. Ngày 7 tháng 3 năm 1418
 • B. Ngày 2 tháng 7 năm 1418
 • C. Ngày 3 tháng 7 năm 1417
 • D. Ngày 7 tháng 2 năm 1418
Câu 22
Mã câu hỏi: 31575

Chế độ ngụ binh ư nông không mang lại hiệu quả nào cho nhà Lê?

 • A. Đảm bảo được một lực lượng quân đội lớn sẵn sàng huy động khi cần
 • B. Đảm bảo lao động cho sản xuất nông nghiệp
 • C. Giảm được ngân khố quốc gia cho việc nuôi quân đội
 • D. Duy trì một lực lượng tại ngũ lớn phục vụ cho quá trình Nam tiến
Câu 23
Mã câu hỏi: 31576

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”. Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?

 • A. Trần Hưng Đạo – trong “Hịch Tướng sĩ”
 • B. Lê Văn Hưu – Trong “Đại Việt sử ký toàn thư”
 • C. Nguyễn Trãi – trong “Bình Ngô Đại Cáo”
 • D. Nguyễn Trãi – trong “Phú núi Chí Linh”
Câu 24
Mã câu hỏi: 31577

Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào?

 • A. Lê Thái Tổ
 • B.  Lê Thánh Tông
 • C. Lê Nhân Tông
 • D. Lê Hiến Tông
Câu 25
Mã câu hỏi: 31578

Khi Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, chúng đã bị nghĩa quân phục kích và giết ở đâu?

 • A. Ở Nam Quan
 • B. Ở Đông Quan
 • C.  Ở Vân Nam
 • D. Ở Chi Lăng
Câu 26
Mã câu hỏi: 31579

Chính sách nào của vua Lê Thánh Tông đã giúp tập trung tối đa quyền lực vào tay nhà vua?

 • A. Bãi bỏ chức tể tướng, đại hành khiển thay bằng 6 bộ do vua trực tiếp quản lý
 • B. Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên
 • C. Ban hành bộ luật Hồng Đức để bảo vệ lợi ích của triều đình
 • D. Tăng cường lực lượng quân đội triều đình 
Câu 27
Mã câu hỏi: 31580

Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV là gì?

 • A. Nổ ra sớm, mạnh mẽ, liên tục, phối hợp chặt chẽ
 • B. Nổ ra sớm, khá liên tục, mạnh mẽ nhưng thiếu sự phối hợp
 • C. Nổ ra muộn, nhưng phát triển mạnh mẽ
 • D. Nổ ra muộn, nhưng phát triển liên tục, phối hợp chặt chẽ.
Câu 28
Mã câu hỏi: 31581

Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  

 • A. Tiến phát chế nhân
 • B. Kết thúc chiến tranh bằng biện pháp hòa bình
 • C. Thanh dã
 • D. Đánh nhanh thắng nhanh
Câu 29
Mã câu hỏi: 31582

Nét nổi bật của tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong giai đoạn 1418 - 1423 là gì?

 • A. Liên tục bị quân Minh vây hãm và phải rút lui.
 • B. Mở rộng địa bàn hoạt động vào phía Nam.
 • C. Tiến quân ra Bắc và giành nhiều thắng lợi.
 • D. Tổ chức các trận quyết chiến chiến lược nhưng không thành công.
Câu 30
Mã câu hỏi: 31583

Vì sao tầng lớp thương nhân, thợ thủ công dưới thời Lê sơ không được xã hội coi trọng?

 • A. Do quan niệm trọng nông
 • B. Do họ không làm ra nhiều của cải như nông dân
 • C. Do họ có số lượng ít
 • D. Do họ không tham gia vào sản xuất

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ