Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK2 môn Hóa 9 năm 2017 - 2018 - Phòng GD Quận 2

08/07/2022 - Lượt xem: 44
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (6 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238423

Viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ của các chất sau: khí axetilen, axit axetic 

Câu 2
Mã câu hỏi: 238424

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có): 

C2H2 → C2H4  → C2H5OH  → CH3COOH  → (CH3COO)2Zn

Câu 3
Mã câu hỏi: 238425

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng CH3COOC2H5, CH3COOH, C6H6 đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn

Câu 4
Mã câu hỏi: 238426

a, Từ glucozơ hãy viết các phương trình hóa học điều chế natri etylat C2H5ONa. (Các hóa chất phụ để thực hiện phản ứng có đủ).

b, Vì sao không dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng giấm ăn? 

Câu 5
Mã câu hỏi: 238427

Hãy mô tả hiện tượng và viết phương trình phản ứng trong các thí nghiệm sau (nếu có):

a. Cho dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm đựng dung dịch amoniac, lắc nhẹ, thêm tiếp dung dịch glucozơ vào, sau đó đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.

b. Cho khí Mêtan qua dung dịch brôm. 

Câu 6
Mã câu hỏi: 238428

Cho 30g CaCO3 phản ứng vừa đủ với 160g dung dịch axit axetic.

a. Tính thể tích khí sinh ra (đktc).

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit axetic đã dùng.

c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

d. Cho toàn bộ lượng axit trên phản ứng với rượu etylic (vừa đủ), có H2SO4 đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất của phản ứng là 80%. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ