Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn Hóa 10 năm 2019 - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (6 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 95218

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong hai sơ đồ chuyển hóa sau: 

- Sơ đồ 1: KMnO4 → Cl2  →  CaOCl2 →  CaCO3 → CaCl2

- Sơ đồ 2: Cl2→ Br2 →  AlBr3 →  AgBr → Ag

Câu 2
Mã câu hỏi: 95219

Viết phương trình phản ứng hóa học chứng minh các nhận định sau:

a) O2 có tính oxi hóa (ghi rõ số oxi hóa).

b) Cl2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa (ghi rõ số oxi hóa).

c) HF có thể ăn mòn thủy tinh.

d) O3 có tính oxi hóa mạnh hơn O2.

Câu 3
Mã câu hỏi: 95220

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Dẫn khí clo vào dung dịchKI có nhỏ hồ tinh bột. 

b) Cho Zn vào dung dịch HCl.

Câu 4
Mã câu hỏi: 95221

Từ nguyên liệu là nước, muối ăn, sắt, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế sắt (II) hiđroxit.

Câu 5
Mã câu hỏi: 95222

Clo hóa hoàn toàn 13 gam một kim loại X chưa biết hóa trị cần dùng hết 4,48 lít khí clo (đktc).

a) Xác định tên của X.

b) Cần bao nhiêu gam MnO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl đặc để điều chế lượng clo đã dùng khi hiệu suất phản ứng là 75%.

Câu 6
Mã câu hỏi: 95223

Hòa tan hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe vừa đủ trong m gam dung dịch HCl 25%. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 8,96 lít khí H2 (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính m.

c) Tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch X, biết thực tế các muối kết tinh dưới dạng MgCl2.6H2O và FeCl2.4H2O.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ