Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 7 năm 2018 trường THCS Nghĩa Lâm

15/04/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21876

Kết quả của phép tính \({\left( {\frac{{ - 2}}{3}} \right)^2}\) bằng

 • A. \(\frac{2}{3}\) 
 • B.  \(\frac{{ - 2}}{9}\)
 • C. \(\frac{{ - 4}}{9}\)
 • D. \(\frac{4}{9}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 21877

Cho  thì x bằng \(\frac{x}{6} = \frac{1}{2}\)

 • A. 2
 • B. 3
 • C. -2
 • D. -3
Câu 3
Mã câu hỏi: 21878

Với \(a,b,c,d \in Z{;^{}}b,d \ne o\) kết luận nào sau đây là đúng ?

 • A.  \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a + c}}{{b - d}}\)
 • B.  \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a - c}}{{d - b}}\)
 • C. \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a - c}}{{b - d}}\)
 • D.  \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a - c}}{{b + d}}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 21879

Cho đẳng thức 5.14=35.2 ta lập được tỉ lệ thức

 • A.  \(\frac{5}{{35}} = \frac{{14}}{2}.\)
 • B.  \(\frac{5}{{35}} = \frac{2}{{14}}.\)
 • C. \(\frac{{35}}{5} = \frac{2}{{14}}.\)
 • D. \(\frac{5}{2} = \frac{{14}}{{35}}.\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 21880

 Nếu \(\sqrt x  = 3\)  thì x bằng

 • A. 9
 • B. -9
 • C. 3
 • D. -3
Câu 6
Mã câu hỏi: 21881

Làm tròn số 0,345 đến chữ số thập phân thứ nhất

 • A. 0,35
 • B. 0,34
 • C. 0,3
 • D. 0,4
Câu 7
Mã câu hỏi: 21882

Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

 • A. \(\frac{6}{{30}}.\)   
 • B. \(\frac{9}{7}.\)   
 • C. \(\frac{{ - 12}}{{28}}.\)  
 • D.  \(\frac{7}{{12}}.\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 21883

Cho hình vẽ dưới đây, \(\widehat {BAH}\)  và \(\widehat {CBE}\)  là một cặp góc

 • A. bù nhau
 • B. trong cùng phía 
 • C. so le trong 
 • D. đồng vị
Câu 9
Mã câu hỏi: 21884

Cho a//b và \(c \bot a\) khi đó

 • A.  b//c
 • B.  a//c
 • C.  \(c \bot b\) 
 • D.  \(a \bot b\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 21885

Tiên đề Ơclít được phát biểu:

“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”

 • A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.
 • B. Có hai đường thẳng song song với a.
 • C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a. 
 • D. Có vô số đường thẳng song song với a.
Câu 11
Mã câu hỏi: 21886

Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

 • A.

  \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\) =108o

 • B. \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\)=180o
 • C. \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\)<180o
 • D.
  1. \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\) >180o
 • A. \(\widehat A + \widehat B\; + \widehat C\) >180o
Câu 12
Mã câu hỏi: 21887

 Cho tam giác MHK vuông tại H, thì:

 • A.

  \(\widehat M\, + \,\widehat K\) > 90o

 • B. \(\widehat M{\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} \widehat K\) = 1800
 • C.

  \(\widehat M\, + \,\widehat K\) < 900

 • D.

  \(\widehat M\, + \,\widehat K\) =900

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ