Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học lớp12 năm 2019 - Trường THCS & THPT Hoành Mô Quảng Ninh

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (18 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 194521

Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, quá trình đột biến có vai trò cung cấp

 • A. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên
 • B. các biến dị tổ hợp, làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể
 • C. các alen mới, làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp
 • D. các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định
Câu 2
Mã câu hỏi: 194522

Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng này biểu hiện cho

 • A. cách li trước hợp tử
 • B. cách li sau hợp tử
 • C. cách li tập tính
 • D. cách li mùa vụ
Câu 3
Mã câu hỏi: 194523

Trong quá trình tiến hóa, nếu giữa các quần thể cùng loài đã có sự phân hóa về vốn gen thì dạng cách li nào sau đây khi xuất hiện giữa các quần thể này sẽ đánh dấu sự hình thành loài mới?

 • A. Cách li địa lí
 • B. Cách li tập tính
 • C. Cách li sinh thái
 • D. Cách li sinh sản
Câu 4
Mã câu hỏi: 194524

Điểm quan trọng trong sự phát triển của sinh vật trong đại Cổ sinh là

 • A. Phát sinh thực vật và các ngành động vật
 • B. Sự phát triển cực thịnh của bò sát                                 
 • C. Sự di cư của thực vật và động vật từ dưới nước lên cạn
 • D. Sự tích luỹ ôxi trong khí quyển, sinh vật phát triển đa dạng, phong phú
Câu 5
Mã câu hỏi: 194525

Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch?

 • A. Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm
 • B. Mũi tên đồng,trống đồng Đông sơn           
 • C. Dấu chân khủng long trên than bùn
 • D. Than đá có vết lá dương xỉ                        
Câu 6
Mã câu hỏi: 194526

Tiến hoá lớn là quá trình

 • A. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới
 • B. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể
 • C. hình thành các nhóm phân loại trên loài
 • D. hình thành loài mới
Câu 7
Mã câu hỏi: 194527

Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên

 • A. làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
 • B. làm xuất hiện những alen mới trong quần thể
 • C. làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định
 • D. chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể
Câu 8
Mã câu hỏi: 194528

Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh

 • A. tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau
 • B. người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc
 • C. vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người
 • D. người và vượn người có quan hệ gần gũi
Câu 9
Mã câu hỏi: 194529

Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì

 • A. so với đột biến nhiễm sắc thể chúng phổ biến hơn, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sinh sản của cơ thể
 • B. tần số xuất hiện lớn
 • C. các đột biến gen thường ở trạng thái lặn
 • D. là những đột biến lớn, dễ tạo ra các loài mới
Câu 10
Mã câu hỏi: 194530

Hai cơ quan tương đồng là

 • A. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu
 • B. mang của loài cá và mang của các loài tôm
 • C. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng
 • D. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế nhũi
Câu 11
Mã câu hỏi: 194531

Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

 • A. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người
 • B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người
 • C. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh
 • D. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.
Câu 12
Mã câu hỏi: 194532

Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?

 • A. cách li địa lí
 • B. lai xa và đa bội hoá
 • C. cách li sinh thái
 • D. cách li tập tính
Câu 13
Mã câu hỏi: 194533

Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là

 • A. Loài
 • B. Phân tử
 • C. Quần thể
 • D. Cá thể
Câu 14
Mã câu hỏi: 194534

Trình tự các giai đoạn của tiến hoá:

 • A. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học
 • B. Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học
 • C. Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học
 • D. Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học
Câu 15
Mã câu hỏi: 194535

Trong bộ Linh trưởng , khi biết tỉ lệ % giống nhau về AND của các động vật sau so với người:

Tinh tinh: 97,6%, khỉ capuchin: 84,2 %, vượn gibbon: 94,7%, khỉ vervet: 90,5% Hãy cho biết loài có quan hệ họ hàng gần loài người nhất?

 • A. Khỉ capuchin
 • B. Khỉ vervet
 • C. Vượn Gibbon
 • D. Tinh tinh
Câu 16
Mã câu hỏi: 194536

Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên 

 • A. kiểu gen
 • B. nhiễm sắc thể
 • C. alen
 • D. kiểu hình
Câu 17
Mã câu hỏi: 194537

Thế nào là loài sinh học?

Câu 18
Mã câu hỏi: 194538

Hãy chọn dạng cách li sinh sản phù hợp với các ví dụ

Ví dụ Dạng cách li sinh sản

Chồn hôi có đóm miền đông có mùa giao phối vào cuối đông, chồn hôi có đốm miền tây có mùa giao phối vào cuối hè, nên không giao phối được với nhau

 
Ngựa giao phối với con lừa tạo ra con la bất thụ  
Cá Anisotrenmus virginicus Không giao phối được với Cá Anisotrenmus taeniatus do bị ngăn cách bởi eo panama  
Hươu cao cổ và hươu sao có cấu tạo cơ thể và cơ quan sinh sản khác nhau nên không giao phối được với nhau  

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ