Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS&THPT Trung Ý

08/07/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (7 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235310

Phát biểu nào sau đây sai

 • A. Oxit được chia làm hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ.                 
 • B. Tất cả các oxit kim loại đều là oxit bazơ  
 • C. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.
 • D. Oxit axit thường là oxit cua phi kim và tương ứng với một axit.
Câu 2
Mã câu hỏi: 235311

Sự oxi hoá là :

 • A. Sự tác dụng của một chất với oxi .  
 • B. Sự tác dụng của các  chất với oxi.
 • C. Sự tác dụng của oxi với một chất.    
 • D. Sự tác dụng của oxi với các chất.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235312

Dãy các chất sau đều là oxit axit.  

 • A. CO2 ,P2O5 ,H2O ,CaO.    
 • B. CO2 ,P2O5 , SO3 ,N2O5 .
 • C. CO2 ,CaO ,CuO ,ZnO.  
 • D. MgO , ZnO , CO , H2O2 .
Câu 4
Mã câu hỏi: 235313

Thành phần của không khí gồm :

 • A. 21% N2 ,78% O2,1% khí khác  
 • B. 21% O2 ,78% N2,1% khí khác
 • C. 1% N2 ,78% O2, 21% khí khác   
 • D. 21% N2 ,1 % O2, 78% khí khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 235314

Phân biệt phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp ? cho ví dụ?

Câu 6
Mã câu hỏi: 235315

Với cùng khối lượng là b gam nguyên liệu điều chế O2 trong phòng thí nghiệm KMnO4 , KClO3 thì chất nào điều chế được nhiều O2 hơn?

Câu 7
Mã câu hỏi: 235316

a.Để đốt cháy hết 3,6 gam than người ta dùng một thể tích oxi là bao nhiêu? (biết thể tích oxi đo ở đktc).

b.Tính khối lượng kaliclorat cần dùng để điều chế lượng oxi trên?.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ