Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2019 Trường THPT Lê Hồng Phong

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (35 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 137802

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quản lí mọi mặt đời sống xã hội chủ yếu bằng phương tiện gì?

 • A. Đường lối.
 • B. Pháp luật.
 • C. Chủ trương.
 • D. Chính sách.
Câu 2
Mã câu hỏi: 137803

Trong hệ thống chính trị nước ta, yếu tố nào giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị?

 • A. hệ thống nhà nước.
 • B. mặt trận tổ quốc Việt nam.
 • C. câu lạc bộ nông dân.
 • D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3
Mã câu hỏi: 137804

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

 • A. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động
 • B. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân
 • C. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • D. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Câu 4
Mã câu hỏi: 137805

Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng. Trong trường hợp này em sẽ làm gì cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa?

 • A. Trao đổi với bạn bề về hành vi này.
 • B. Lơ đi xem như không biết gì.
 • C. Viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền.
 • D. Đưa sự việc này lên Facebook.
Câu 5
Mã câu hỏi: 137806

H và T học cùng lớp, trong tiết kiểm tra môn Toán, T nói với H, Cậu làm xong bài thì đưa cho Tớ chép với, đổi lại Tớ sẽ đưa cho Cậu 50.000 đồng, nếu Em là H, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp:

 • A. Nhất trí với T vì mình đâu có mất gì mà lại còn có tiền.
 • B. Khuyên T không nên có suy nghĩ và hành động như vậy vì điều đó không giúp bạn có tri thức.
 • C. Đăng tin này lên facebook để câu like.
 • D. Thương lượng giá cả với T nhiều hơn vì vật giá leo thang.
Câu 6
Mã câu hỏi: 137807

Khi bàn về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam, có nhiều ý kiến khác nhau. Em sẽ lựa chọn ý kiến nào dưới đây?

 • A. Đây là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.
 • B. Đây là trách nhiệm của mọi công dân Việt nam.      
 • C. Đây là quyền của công dân của mỗi người
 • D. Chỉ có các cơ quan ban hành pháp luật mới có trách nhiệm.
Câu 7
Mã câu hỏi: 137808

Sau khi học xong cấp 3, T đã tự lựa chon cho mình công việc là công nhân may tại  Đồng Nai. Như vậy T đã thực hiện dân chủ trong lĩnh vực:

 • A. dân chủ trong lĩnh vực văn hóa.                                   
 • B.  dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
 • C. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.                           
 • D. dân chủ trong lĩnh vực chính trị.
Câu 8
Mã câu hỏi: 137809

Bạn P đã sử dụng Facebook để viết bài và tuyên truyền các thông tin sai lệch nói xấu Đảng và Nhà nước. Em là bạn trên Facebook của P, em phải lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phợp với trách nhiệm của công dân đối với việc góp phần xây dựng nhà nước?

 • A. Chỉ đọc không thể hiện thái độ.
 • B. Chia sẻ thông tin.
 • C. Bình luận để tán thành, cổ vũ.
 • D. Phê phán, đấu tranh.
Câu 9
Mã câu hỏi: 137810

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

 • A. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị và nông thôn
 • B. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị
 • C. Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn      
 • D. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp
Câu 10
Mã câu hỏi: 137811

Nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng nào sau đây làm nền tảng tinh thần cho xã hội:

 • A. tư tưởng Hồ Chí Minh.                                                  
 • B. tư tưởng Phidel Castro
 • C. tư tưởng Mao Trạch Đông.                                  
 • D. tư tưởng Mác- Lênin.
Câu 11
Mã câu hỏi: 137812

Đại biểu Quốc hội đã thay mặt nhân dân xây dựng các đạo luật. đây là hình thức dân chủ nào:

 • A. Vô sản 
 • B. Trực tiếp 
 • C. Gián tiếp.
 • D. Nhân dân 
Câu 12
Mã câu hỏi: 137813

Bạn Y là học sinh lớp 11 nhưng thường có bài đăng trên báo. Vậy Y dã thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

 • A. dân chủ gián tiếp.
 • B. dân chủ trực tiếp.
 • C. dân chủ phân quyền.
 • D. dân chủ liên minh.
Câu 13
Mã câu hỏi: 137814

Dân chủ là quyền lực thuộc về………, quyền làm chủ thuộc về nhân dân trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. dân chủ là một hình thức nhà nước gắn  với giai cấp thống trị, do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.

 • A. nhân dân.
 • B. mọi người.
 • C. nhà nước
 • D. nhân loại.
Câu 14
Mã câu hỏi: 137815

Anh X điều khiển xe môtô và chở chị M, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt cả hai, anh X thấy vậy liền rút 200.000 đồng dúi vào tay đồng chí cảnh sát giao thông, hành vi này của anh X được coi là hành vi:

 • A. Tham nhũng
 • B. Cản trở người thi hành công vụ.
 • C. Nhận hối lộ.
 • D. Hối lộ người đang thi hành công vụ.
Câu 15
Mã câu hỏi: 137816

Nhân ngày dân số thế giới ngày 11-7, Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến đã tổ chức hoạt động thi tuyên truyền giữa các thôn với nhau, đây là hoạt động nhằm làm tốt:

 • A. công tác lãnh đạo và quản lí.
 • B. công tác thông tin tuyên truyền giáo dục.
 • C. nhà nước dầu tư đúng mức.
 • D. nâng cao sự hiểu biết của người dân.
Câu 16
Mã câu hỏi: 137817

Đội tuyên truyền viên của xã Tân Tiến vừa tổ chức một hoạt động tuyên truyền việc thực hiện phòng chống chân tay miệng ở trẻ em. Hoạt động trên thể hiện:

 • A. nghĩa vụ của công dân.
 • B. quyền của công dân.
 • C. hoạt động của công dân.
 • D. Trách nhiêm của công dân
Câu 17
Mã câu hỏi: 137818

Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

 • A. Yếu tố thể chất
 • B. Yếu tố trí tuệ
 • C. Yếu tố thể chất và tinh thần
 • D. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần
Câu 18
Mã câu hỏi: 137819

Vào đầu năm học, học sinh lớp 11C tổ chức bầu lớp trưởng. Công việc tiến triển hết sức tốt đẹp, lớp bầu ra được một lớp trưởng mới. Việc bỏ phiếu bầu lớp trưởng là thể hiện hình thức dân chủ

 • A. gián tiếp.
 • B. trực tiếp.
 • C. dân chủ.
 • D. tự do.
Câu 19
Mã câu hỏi: 137820

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số là:

 • A. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.
 • B. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng người dân.
 • C. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng mật độ dân cư.
 • D. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng tỷ lệ sinh.
Câu 20
Mã câu hỏi: 137821

Một trong các yếu tố không thể thiếu khi xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa là gì?

 • A. Pháp luật, cơ quan nhà nước.
 • B. Pháp luật, Hiến pháp, thiết chế tương ứng.
 • C. Pháp luật, kỷ luật, kỉ cương.
 • D. Pháp luật, nội qui, chế tài.
Câu 21
Mã câu hỏi: 137822

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai ?

 • A. Nguyễn Minh triết.
 • B. Nguyễn Phú Trọng.
 • C. Nguyễn Thị Kim Ngân.
 • D. Nguyễn Xuân Phúc.
Câu 22
Mã câu hỏi: 137823

N 18 tuổi, N tham gia bầu cử đại biểu quốc hội. Đây là hình thức dân chủ trong lĩnh vực nào?

 • A. dân chủ trong lĩnh vực văn hóa.
 • B. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.
 • C. dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
 • D. dân chủ trong lĩnh vực chính trị.
Câu 23
Mã câu hỏi: 137824

N tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền nào dưới đây?

 • A. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
 • B. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
 • C. Sáng tác, phê bình văn học
 • D. Được tham gia vào đời sống văn hóa.
Câu 24
Mã câu hỏi: 137825

Mỗi năm ít nhất một lần, Công ty K đã tổ chức khám chữa bệnh định kì cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty. Việc làm của công ty K đã đảm bảo những quyền dân chủ nào của công dân trong lĩnh vực xã hội?

 • A. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe
 • B. Quyền bình đẳng nam nữ trong cộng đồng
 • C. Quyền lao động của mỗi người lao động
 • D. Quyền được hưởng an toàn và bảo hiểm xã hội
Câu 25
Mã câu hỏi: 137826

Nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của:

 • A. giai cấp công nhân.
 • B. giai cấp thống trị.
 • C. giai cấp nông dân.
 • D. đại đa số nhân dân lao động.
Câu 26
Mã câu hỏi: 137827

Nhà nước tổ chức lấy ý kiến của nhân dân để bổ sung vào bản Hiến pháp mới năm 2013, việc làm này thể hiện hình thức dân chủ?

 • A. trực tiếp.
 • B. gián tiếp.
 • C. nhân dân.
 • D. vô sản.
Câu 27
Mã câu hỏi: 137828

Bạn G đề nghị các bạn trong lớp tổ chức đua xe để biết cảm giác mạnh. Nếu là thành viên trong lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền?

 • A. Lẳng lặng quay video khi các bạn đang bàn luận rồi đưa lên face book với ý đồ tố giác
 • B. Các bạn tính sao cũng được. Nếu đua xe thì mình xem cho vui, không đua thì thôi.
 • C. Ủng hộ nhiệt tình ý kiến của G và vận động các bạn đồng ý để lên kế hoạch triển khai thực hiện
 • D. Khuyên G và các bạn không nên tổ chức và tham gia đua xe vì nó là hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 28
Mã câu hỏi: 137829

Bạn V thường xuyên đọc và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội. Khi đọc được thông tin trên một trang cá nhân có nội dung Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, V đã nhanh chóng chia sẻ và còn kể lại cho nhiều người khác nghe. Nếu là bạn của V em sẽ

 • A. không quan tâm vì đó là quyền tự do cá nhân của V, hơn nữa là ta không có tiền
 • B. tin và chia sẻ cho người khác thông tin, để mọi người chuẩn bị tinh thần đổi tiền
 • C. không tin nhưng cũng không chia sẻ vấn đề nhạy cảm này vì dễ sa vào lao lí
 • D. không tin và khuyên V nên cẩn thận khi chia sẻ các thông tin từ nguồn cá nhân.
Câu 29
Mã câu hỏi: 137830

M tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Đây là biểu hiện dân chủ trong lĩnh vực:

 • A. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.
 • B. dân chủ trong lĩnh vực văn hóa.
 • C. dân chủ trong lĩnh vực chính trị.
 • D. dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
Câu 30
Mã câu hỏi: 137831

T đang là học sinh lớp 11 nên không thực hiện được quyền dân chủ nào dưới đây?

 • A. Sáng tác văn học.
 • B. Ứng cử vào HĐND cấp xã.
 • C. Đóng phim.
 • D. Tham gia bảo hiểm y tế.
Câu 31
Mã câu hỏi: 137832

Trong buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông, K được cô giáo phân công phát tờ rơi cho các bạn. K không nhận lời vì cho rằng đó là việc của cảnh sát giao thông. Nếu là K em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây ?

 • A. Bảo cô phân công bạn khác làm công việc
 • B. Vui vẻ nhận lời và thực hiện tốt nhiệm vụ. 
 • C. Trả vờ đau đầu và xin nghỉ buổi ngoại khóa.
 • D. Cũng giống như K, không nhận lời.
Câu 32
Mã câu hỏi: 137833

Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải ban hành?

 • A. Đường lối
 • B. Chủ trương
 • C. Pháp luật.
 • D. Chính sách
Câu 33
Mã câu hỏi: 137834

Trong lịch sự xã hội loài người, nhà nước ra đời gắn liền với sự xuất hiện của:

 • A. của cải dư thừa
 • B. chế độ áp bức, bóc lột.
 • C. chế độ tư hữu.
 • D. sự chiếm đoạt tài sản.
Câu 34
Mã câu hỏi: 137835

Khi nghỉ hưu bà T được nhận tiền hưu trí hàng tháng và được bảo đảm một đời sống tinh thần thoải mái. Như vậy bà T đã được thực hiện dân chủ trong lĩnh vực?

 • A. dân chủ trong lĩnh vực chính trị.
 • B. dân chủ trong lĩnh vực văn hóa.
 • C. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế.
 • D. dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
Câu 35
Mã câu hỏi: 137836

Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được gọi là ?

 • A. Việc làm.
 • B. Bán sức lao động.
 • C. Lao động sản xuất.
 • D. Thu nhập hợp pháp.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ