Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Trung Trực

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 109574

Sản xuất giống cây trồng nhằm mấy mục đích?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 109575

Nhiệm vụ của giai đoạn sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng là gì?

 • A. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
 • B. Duy trì hạt giống siêu nguyên chủng
 • C. Phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 109576

Hạt giống nguyên chủng là hạt giống như thế nào?

 • A. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà
 • B. Có chất lượng và độ thuần khiết rất cao
 • C. Có chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4
Mã câu hỏi: 109577

Trường hợp nào hạt giống được sản xuất theo sơ đồ duy trì ở cây tự thụ phấn?

 • A. Giống bị thoái hóa
 • B. Giống nhập nội
 • C. Giống cây do tác giả cung cấp
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5
Mã câu hỏi: 109578

Mô tế bào có thể sống khi nào?

 • A. Nuôi cấy mô tế bào trong môi trường thích hợp
 • B. Cung cấp đủ chất dinh dưỡng gần giống như trong cơ thể sống
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 6
Mã câu hỏi: 109579

Ý nghĩa của nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào?

 • A. Có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp
 • B. Có hệ số nhân giống cao
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 7
Mã câu hỏi: 109580

Đất xám bạc màu thuộc loại đất nào?

 • A. Chua
 • B. Rất chua
 • C. Cả A, B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 109581

Sự hoạt động của vi sinh vật ở đất xám bạc màu như thế nào?

 • A. Yếu
 • B. Mạnh
 • C. Vừa phải
 • D. Đáp án khác
Câu 9
Mã câu hỏi: 109582

Cải tạo đất xám bạc màu là cày sâu kết hợp bón phân nào?

 • A. Hữu cơ
 • B. Hóa học
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 109583

Tại sao nói đất xám bạc màu thích hợp với nhiều loại cây trồng cạn?

 • A. Do hình thành ở địa hình dốc thoải, dễ thoát nước.
 • B. Thành phần cơ giới nhẹ.
 • C. Dễ cày bừa.
 • D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 11
Mã câu hỏi: 109584

Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là gì?

 • A. Do lượng mưa
 • B. Do địa hình dốc
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 12
Mã câu hỏi: 109585

Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá thuộc loại đất nào?

 • A. Chua
 • B. Rất chua
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 109586

Biện pháp công trình cải tạo đất xói mòn là gì?

 • A. Làm ruộng bậc thang
 • B. Thềm cây ăn quả
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 14
Mã câu hỏi: 109587

Biện pháp nông học chống xói mòn là gì?

 • A. Trồng cây thành băng
 • B. Canh tác nông, lâm kết hợp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 15
Mã câu hỏi: 109588

Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì, năm thứ tư tiến hành như thế nào?

 • A. Gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú.
 • B. Gieo hạt cây ưu tú thành từng dòng.
 • C. Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng.
 • D. Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng.
Câu 16
Mã câu hỏi: 109589

Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng, năm thứ hai tiến hành làm gì?

 • A. Đánh giá dòng lần 1
 • B. Đánh giá dòng lần 2
 • C. Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng
 • D. Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng
Câu 17
Mã câu hỏi: 109590

Theo sơ đồ phục tráng, đánh giá dòng lần 1 tức chọn hạt của mấy dòng?

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 4 đến 5
 • D. 10
Câu 18
Mã câu hỏi: 109591

Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được thực hiện qua giai đoạn nào?

 • A. Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp siêu nguyên chủng.
 • B. Tổ chức sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng
 • C. Sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm từ giống nguyên chủng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 19
Mã câu hỏi: 109592

Công tác sản xuất giống cây rừng được cho là như thế nào?

 • A. Khó khăn
 • B. Phức tạp
 • C. Dễ dàng và thuận tiện
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 20
Mã câu hỏi: 109593

Đối với cây trồng thụ phấn chéo, quy trình sản xuất tiến hành trong mấy vụ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 21
Mã câu hỏi: 109594

Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ 4, tiến hành loại bỏ cây xấu vào giai đoạn nào?

 • A. Sau khi tung phấn
 • B. Lúc khác
 • C. Khi tung phấn
 • D. Trước khi tung phấn
Câu 22
Mã câu hỏi: 109595

Hệ thống hạt giống siêu nguyên chủng có đặc điểm như thế nào?

 • A. Chất lượng rất cao
 • B. Độ thuần khiết rất cao
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 23
Mã câu hỏi: 109596

Hạt giống siêu nguyên chủng có chất lượng như thế nào?

 • A. Rất thấp
 • B. Thấp
 • C. Rất cao
 • D. Cao
Câu 24
Mã câu hỏi: 109597

Giai đoạn sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng được thực hiện ở đâu?

 • A. Xí nghiệp
 • B. Trung tâm sản xuất giống chuyên trách
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 25
Mã câu hỏi: 109598

Hạt giống xác nhận là hạt giống như thế nào?

 • A. ó chất lượng và độ thuần khiết rất cao
 • B. Có chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng
 • C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà
 • D.  Cả 3 đáp án trên
Câu 26
Mã câu hỏi: 109599

Trường hợp nào hạt giống được sản xuất theo sơ đồ duy trì ở cây tự thụ phấn?

 • A. Giống siêu nguyên chủng
 • B. Giống bị thoái hóa
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 109600

Cơ thể thực vật có bao nhiêu cơ quan?

 • A. 1 cơ quan
 • B. 2 cơ quan
 • C. Nhiều cơ quan
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 109601

Ý nghĩa của giống cây trồng bằng vật nuôi cấy mô tế bào?

 • A. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền
 • B. Nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống hoàn toàn sạch bệnh
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 109602

Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào có bước nào sau đây?

 • A. Cấy cây vào môi trường thích ứng
 • B. Trồng cây trong vườn ươm
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 109603

Ứng dụng của nuôi cấy mô trong giống cây lương thực, thực phẩm là gì?

 • A. Súp lơ
 • B. Măng tây
 • C. Khoai tây
 • D. Cả 3 đáp án trên

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ