Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020 Trường THPT Hùng Vương

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 109604

Khả năng hấp phụ của đất giúp?

 • A. Cây dễ hút chất dinh dưỡng.
 • B. Đất giữ được chất dinh dưỡng.
 • C. Cây đứng vững trong đất
 • D. Đất tơi xốp, thoáng khí
Câu 2
Mã câu hỏi: 109605

Sau khi ngâm hạt nội nhũ như thế nào?

 • A. Nội nhũ không nhuộm màu
 • B. Hạt sống thì nội nhũ  nhuộm màu
 • C. Nội nhũ nhuộm màu
 • D. Hạt chết thì nội nhũ nhuộm màu
Câu 3
Mã câu hỏi: 109606

Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?

 • A. Tế bào không thể phát triển thành cây.
 • B. Tế bào có tính toàn năng.
 • C. Tế bào chỉ chuyên hóa đặc hiệu.
 • D. Mô tế bào không thể sống độc lập.
Câu 4
Mã câu hỏi: 109607

Tế bào đã phân hóa gọi là?

 • A. Phôi sinh
 • B. Phân sinh
 • C. Chuyên biệt.
 • D. Hợp tử.
Câu 5
Mã câu hỏi: 109608

Nuôi cấy mô tế bào có thể bắt đầu từ loại tế bào nào?

 • A. Tế bào hợp tử.
 • B. Tế bào phôi sinh
 • C. Tế bào phân hóa
 • D. Tế bào phân sinh
Câu 6
Mã câu hỏi: 109609

Ý nghĩa của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?

 • A. Làm giảm sức sống của cây giống
 • B. Làm tăng hệ số nhân giống.
 • C. Làm phong phú giống cây trồng.
 • D. Làm giảm hệ số nhân giống.
Câu 7
Mã câu hỏi: 109610

Độ chua tiềm tàng của đất được tạo nên bởi?

 • A. H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất
 • B. H+ và Al3+ trong keo đất
 • C. H+ trong dung dịch đất
 • D. Al3+ trong dung dịch đất
Câu 8
Mã câu hỏi: 109611

Khi có 1 giống lạc mới siêu nguyên chủng với số lượng ít thì?

 • A. Sản xuất hạt giống theo sơ đồ ở cây trồng thụ phấn chéo.
 • B. Đem giống siêu nguyên chủng vào sản xuất đại trà.
 • C. Sản xuất hạt giống trên theo sơ đồ duy trì.
 • D. Sản xuất hạt giống theo sơ đò phục tráng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 109612

Quy trình sản xuất giống cây rừng được thực hiện theo sơ đồ nào?

 • A. Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất
 • B. Chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất
 • C. Khảo nghiệm – chọn cây trội - chọn cây đạt tiêu chuẩn - nhân giống cho sản xuất
 • D. Chọn cây trội – khảo nghiện – nhân giống cho sản xuất
Câu 10
Mã câu hỏi: 109613

Độ phì nhiêu tự nhiên của đất được hình thành do?

 • A. Được cày xới thường xuyên
 • B. Được tưới tiêu hợp lí
 • C. Được bón đầy đủ phân hóa học.
 • D. Thảm thực vật tự nhiên.
Câu 11
Mã câu hỏi: 109614

Hạt giống siêu nguyên chủng là hạt có chất lượng như thế nào?

 • A. Độ thuần kém
 • B. Chất lượng cao
 • C. Chất lượng trung bình
 • D. Chất lượng thấp.
Câu 12
Mã câu hỏi: 109615

Nhờ khả năng trao đổi ion trong đất mà?

 • A. Chất dinh dưỡng trong đất ít bị rửa trôi.
 • B. Nhiệt độ đất luôn điều hòa.
 • C. Phản ứng dung dịch đất luôn ổn định
 • D. Cây trồng được cung cấp đẩy đủ và kịp thời chất dinh dưỡng
Câu 13
Mã câu hỏi: 109616

Xã X mới nhập nội về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?

 • A. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
 • B. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay
 • C. Làm thí nghiệm so sánh giống
 • D. Làm thí nghiệm quảng cáo
Câu 14
Mã câu hỏi: 109617

Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có điểm giống nhau là?

 • A. Không bón phân hóa học
 • B. Mưa nhiều, địa hình dốc
 • C. Tập quán canh tác lạc hâu
 • D. Khô hạn, địa hình lồi lõm
Câu 15
Mã câu hỏi: 109618

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

 • A. Để mọi người biết về giống
 • B. Duy trì những đặc tính tốt của giống
 • C. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật.
 • D. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà.
Câu 16
Mã câu hỏi: 109619

Hệ thống sản xuất giống cây trồng được mô tả theo sơ đồ?

 • A. Hạt SNC – XN  - NC
 • B. Sản xuất hạt XN – SNC - NC
 • C. Hạt giống SNC  - NC – XN
 • D. Sản xuất hạt NC – XN- SNC
Câu 17
Mã câu hỏi: 109620

Nguyên nhân nào hình thành nên đất xám bạc màu?

 • A. Do vi sinh vật hoạt động mạnh
 • B. Nơi đất có nhiều xác cây chứa lưu huỳnh
 • C. Do khí hậu khô hạn
 • D. Do đất có địa hình dốc thoải
Câu 18
Mã câu hỏi: 109621

Độ chua hoạt tính của đất tạo nên bởi?

 • A. OH- trên keo đất
 • B. OH- trong dung dịch đất
 • C. H+ trên keo đất
 • D. H+ trong dung dịch đất
Câu 19
Mã câu hỏi: 109622

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

 • A. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng.
 • B. Cung cấp những thông tin về giống.
 • C. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà.
 • D. Duy trì độ thuần chủng của giống.
Câu 20
Mã câu hỏi: 109623

Mục đích của thí nghiệm so sánh giống?

 • A. Để mọi người biết về giống.
 • B. Duy trì những đặc tính tốt của giống.
 • C. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật.
 • D. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.
Câu 21
Mã câu hỏi: 109624

Đặc điểm của hạt giống xác nhận?

 • A. Chất lượng cao, số lượng trung bình.
 • B. Chất lượng cao nhất, số lượng nhiều.
 • C. Chất lượng thấp, số lượng ít nhất.
 • D. Chất lượng thấp, số lượng nhiều.
Câu 22
Mã câu hỏi: 109625

Trong quá trình sản xuất giống cây ngô cần?

 • A. Loại bỏ cây xấu sau khi tung phấn.
 • B. Bỏ qua khâu đánh giá dòng.
 • C. Loại bỏ ngay cây xấu trước khi tung phấn.
 • D. Các hạt của các cây giống cần để riêng
Câu 23
Mã câu hỏi: 109626

Tính chất của đất xám bạc màu?

 • A. Đất mặn
 • B. Tỉ lệ sét nhiều
 • C. Thành phần cơ giới nhẹ.
 • D. Vi sinh vật hoạt động mạnh.
Câu 24
Mã câu hỏi: 109627

Đặc điểm chung của đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh?

 • A. Đất chua hoặc rất chua.
 • B. Đất có thành phần cơ giới nặng
 • C. Đất nghèo sét.
 • D. Đất mặn hoặc rất mặn.
Câu 25
Mã câu hỏi: 109628

Biện pháp nào sau đây dùng cải tạo đất xám bạc màu?

 • A. Lên luống.
 • B. Cày sâu phơi ải.
 • C. Cày nông kết hợp bón phân hóa học giảm rửa trôi.
 • D. Cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ.
Câu 26
Mã câu hỏi: 109629

Keo dương là keo?

 • A. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích dương.
 • B. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích âm.
 • C. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích dương.
 • D. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích âm.
Câu 27
Mã câu hỏi: 109630

Biện pháp khắc phục quan trọng hàng đầu đối với đất xói mòn là?

 • A. Trồng cây phủ xanh đất.
 • B. Luân canh, xen canh, gối vụ.
 • C. Bón vôi cải tạo đất.
 • D. Bón phân và làm đất hợp lí.
Câu 28
Mã câu hỏi: 109631

Thành phần nào của keo đất có khả năng trao đổi ion  với các ion trong dung dịch đất?

 • A. Nhân.
 • B. Lớp ion khuếch tán.
 • C. Lớp ion quyết định điện.
 • D. Lớp ion bất động.
Câu 29
Mã câu hỏi: 109632

Giống được cấp giấy chứng nhận Quốc gia khi đã tổ chức thí nghiệm?

 • A. Thí nghiệm so sánh giống.
 • B. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo
 • C. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.
 • D. Không cần làm thí nghiệm.
Câu 30
Mã câu hỏi: 109633

Bón phân hữu cơ cho đất có tác dụng?

 • A. Tăng hoạt động của VSV, bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.
 • B. Chứa gốc axit, tăng dinh dưỡng cho đất
 • C. Chứa gốc axit, làm tăng hoạt động của VSV
 • D. Chứa nhiều xác xenlulozo, làm cho đất hóa chua

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ