Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề cương ôn thi HK1 môn GDCD 12 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Đak Song

15/04/2022 - Lượt xem: 41
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 223527

Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi 

 • A. hành vi
 • B. tội phạm.
 • C. khuyết điểm.
 • D. lỗi lầm. 
Câu 2
Mã câu hỏi: 223528

Quyền của công dân được ghi nhận trong

 • A. Văn bản luật.
 • B. Hiến pháp và luật.
 • C. Hiến pháp.
 • D. Luật. 
Câu 3
Mã câu hỏi: 223529

Hiến pháp đầu tiên của nước ta là hiến pháp năm 

 • A. 1980. 
 • B. 1959.
 • C. 1946.
 • D. 1992
Câu 4
Mã câu hỏi: 223530

Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ

 • A. lợi ích kinh tế của mình.
 • B. quyền và nghĩa vụ của mình.
 • C. các quyền của mình.
 • D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
Câu 5
Mã câu hỏi: 223531

Vợ chồng anh A có 2 người con đẻ và 1 người con nuôi. Vợ chồng anh A chỉ cho người con nuôi đi học đến hết lớp 9 và bắt ở nhà đi làm để phụ giúp gia đình nuôi 2 người con đẻ đi học. Vợ chồng anh A đã 

 • A. lạm dụng sức lao động của con.
 • B. phân biệt đối xử giữa các con.
 • C. ép buộc con làm việc trái với đạo đức xã hội. 
 • D. thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con.
Câu 6
Mã câu hỏi: 223532

Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là

 • A. trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.
 • B. chi được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang.
 • C. Công an được bắt người khi thấy nghi ngờ người đó phạm tội.
 • D. trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của Tòa án. 
Câu 7
Mã câu hỏi: 223533

Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện

 • A. Trong việc nuôi dạy con cái.
 • B. Trong việc lựa chọn nơi cư trú.
 • C. Trong quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. 
 • D. Trong quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Câu 8
Mã câu hỏi: 223534

Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động? 

 • A. Trực tiếp thỏa thuận tiền lương.
 • B. Tuân thủ thỏa ước lao động tập thể. 
 • C. Tự do để đạt nguyện vọng.
 • D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.
Câu 9
Mã câu hỏi: 223535

Ông H xây nhà lấn vào lối đi chung của các hộ khác. Ông H phải chịu trách nhiệm 

 • A. hình sự.
 • B. dân sự. 
 • C. kỷ luật.
 • D. hành chính.
Câu 10
Mã câu hỏi: 223536

Công dân bình đẳng trước pháp luật được hiểu là

 • A. mọi công dân đều được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 
 • B. mọi công dân vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định.
 • C. mọi công dân đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
 • D. mọi công dân có quyền, nghĩa vụ và tránh nhiệm pháp lí giống nhau
Câu 11
Mã câu hỏi: 223537

Đặc trưng nào sau đây phân biệt sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật?

 • A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
 • B. Tính quy phạm phổ biến.
 • C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 
 • D. Tính thực tiễn xã hội. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 223538

Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

 • A. Lợi dụng sức lao động của trẻ em để thu lợi nhuận.
 • B. Trẻ em bị cha mẹ bi làm những công việc nặng nhọc.
 • C. Người lao động nghỉ việc không có H do dài ngày thì bị đuổi việc.
 • D. Người sử dụng lao động chỉ kí kết hợp đồng ngắn hạn với người lao động.
Câu 13
Mã câu hỏi: 223539

Trong trường hợp người vợ sinh mổ thì người chồng có quyền nghi tối thiểu bao nhiêu ngày mà vẫn hưởng lương bình thường?

 • A. 15 ngày
 • B. 1 ngày
 • C. 7ngày.
 • D. 3 ngày
Câu 14
Mã câu hỏi: 223540

Theo quy định của pháp luật, khi tham gia kinh doanh, chủ thể không cần phải thực hiện công việc nào sau đây?

 • A. Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • B. Nộp thuế. 
 • C. Bảo vệ môi trường.
 • D. Làm từ thiện.
Câu 15
Mã câu hỏi: 223541

Văn bản quy phạm pháp luật chủ tịch nước ban hành được gọi là 

 • A. nghị định
 • B. Thông tư liên tịch.
 • C. nghị quyết.
 • D. pháp lệnh, quyết định 
Câu 16
Mã câu hỏi: 223542

Trong các hành vi sau đây, hành vi nào thuộc loại vi phạm hành chính?

 • A. Học sinh nghỉ học quả45 ngày trong một năm học. 
 • B. Lợi dụng chức vụ chiêm đoạt số tiền lớn của nhà nước. 
 • C. Buôn bán ma túy.
 • D. Lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng. 
Câu 17
Mã câu hỏi: 223543

Không áp dụng luật Lao động đối với

 • A. Người sử dụng lao động nữ.
 • B. Người lao động đã nghỉ hưu.
 • C. Người sử dụng nhiều lao động.
 • D. Lao động nữ.
Câu 18
Mã câu hỏi: 223544

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở thành những

 • A. quy định hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 
 • B. hành động hợp pháp của các cá nhân, tổ chức,
 • C. quá trình hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 
 • D. hành vi P pháp của các cá nhân, tổ chức
Câu 19
Mã câu hỏi: 223545

Trưởng hợp nào sau đây được coi là mục đích trách nhiệm pháp lý 

 • A. Xâm hại đến lợi ích của người khác
 • B. Giáo dục, răn đe những người khác.
 • C. Xâm phạm lợi ích của cá nhân.
 • D. Ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 223546

Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân là thời kì

 • A. Hôn nhân.
 • B. Hòa giải.
 • C. Li hôn.
 • D. Li thân
Câu 21
Mã câu hỏi: 223547

Cơ quan chức năng phát hiện bà C giám đốc doanh nghiệp X chưa lắp đặt hệ thống xử lý rác thải theo quy định và thường xuyên sử dụng chất cấm trong sân xuất hàng hóa. Bà C không thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây?

 • A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.
 • B. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.
 • C. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.
 • D. Áp dụng pháp luật và thỉ hành pháp luật. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 223548

Lao động là

 • A. có tuột việc làm và thu nhập xác định theo đũng pháp luật.
 • B. có một việc làm cụ thể.
 • C. xác lập được một quan hệ xã hội cụ thể. 
 • D. làm bất cứ việc gì có thu nhập 
Câu 23
Mã câu hỏi: 223549

Đối tượng nào phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 

 • A. Mọi công dân đủ 18 tuổi.
 • B. Mọi công dân
 • C. Là nam đủ 17 tuổi phải đăng kí nghĩa vụ quân sự.
 • D. Là nam đủ 18 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự
Câu 24
Mã câu hỏi: 223550

Thời gian làm việc của người cao tuổi năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu được quy định trong luật lao động là

 • A. không được quả 4 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.
 • B. không được quá 6 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.
 • C. không được quả 5 giờ một ngày hoặc 30 giờ một tuần.
 • D. không được quả 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần. 
Câu 25
Mã câu hỏi: 223551

Việc làm nào phù hợp với quyền bình đang giữa các dân tộc và tôn giáo?

 • A. Không nhận công tác tại những vùng sâu vùng xa.
 • B. Có ý thức tôn trọng các phong tục tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc
 • C. Không tham gia các hoạt động lễ hội ở nơi cư trú
 • D. Chê bai tiếng thái của các dân tộc thiểu số. 
Câu 26
Mã câu hỏi: 223552

Bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa là

 • A. các dân tộc chỉ được dùng tiếng nói và chữ viết của mình trong các dịp lễ hội.
 • B. các dân tộc phải dùng tiếng phổ thông, chữ quốc ngữ
 • C. Các dân tộc có quyền dùng tiệng nói, chữ viết của mình.
 • D. các dân tộc phải dùng cả hai thứ tiếng và chữ viết.
Câu 27
Mã câu hỏi: 223553

Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện bình đang về quyền và nghĩa vụ của công dân?

 • A. T và Y đều là tiêu chuẩn vào công ty X nhưng chỉ Y được nhận vào làm vì có người thân là giám đốc công ty
 • B. Bạn K trúng tuyển vào đại học vì được cộng điểm ưu tiên
 • C. Trong thời bình các bạn nam đủ tuổi phải đăng kí nghĩa vụ quân sự, còn các bạn nữ thì không
 • D. Trong lớp học có hạnh được tiền học phi các bạn khác thì không 
Câu 28
Mã câu hỏi: 223554

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? 

 • A. Không ăn trứng trước khi đi thi.
 • B. Yểm bùa
 • C. Thắp hương trước lúc đi xa.
 • D. Xem bói. 
Câu 29
Mã câu hỏi: 223555

Hành vi nào sau đây là vi phạm hình sự?

 • A. Vi phạm quy định về an toàn giao thông 
 • B. Bên mưa không trả tiền đúng phương thức như thỏa thuận.
 • C. Công chức nhà nước vi phạm các điều cấm.
 • D. Sản xuất buôn bán hàng giả
Câu 30
Mã câu hỏi: 223556

Anh A muốn mở công ty kinh doanh bất động sản. Dù chưa làm xong thủ tục nhưng đã chọn được ngày tốt nên anh A tiên hinh khai trường. Anh A đã

 • A. không thực hiện nghĩa vụ kinh doanh của mình
 • B. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
 • C. thực hiện nghĩa vụ kinh doanh của mình.
 • D. không thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh của mình 
Câu 31
Mã câu hỏi: 223557

Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh không đảm bảo quy định về an toàn phòng cháy, cháy nổ là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

 • A. Hành chính.
 • B. Dân sự.
 • C. Hình sự.
 • D. Kỉ luật
Câu 32
Mã câu hỏi: 223558

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ" vì nó 

 • A. bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động.
 • B. bị vệ quyền lợi cho nhân dân Lào động
 • C. bảo vệ quyền dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
 • D. bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động
Câu 33
Mã câu hỏi: 223559

Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng bảo kể tại khu chợ đầu mối X lên mạng xã hội, chị A thường xuyên bị ông B là chủ một động dây cho vay nặng lãi nhân tin dọa giết cả nhà khiến chị A hoảng loạn tinh thần phải nằm viện dài ngày. Ông B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

 • A. Dân sự. 
 • B. Hành chính. 
 • C. Kỉ luật
 • D. Hình sự
Câu 34
Mã câu hỏi: 223560

Khẳng định nào dưới đây nói về quyền bình đẳng trong kinh doanh?

 • A. Chỉ có doanh nghiệp mới có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh
 • B. Mọi công dân đều cố quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh
 • C. Chỉ có công ty mới có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
 • D. Nhà nước mới có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh,
Câu 35
Mã câu hỏi: 223561

Anh M không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên bán hàng, khi đó anh M đã có hành vi vi phạm 

 • A. dân sự
 • B. hình sự 
 • C. kỷ luật.
 • D. hành chính. 
Câu 36
Mã câu hỏi: 223562

Chính phủ ban hành loại văn bản nào đưới đây?

 • A.  Nghị định. 
 • B. Quyết định. 
 • C. Pháp lệnh.
 • D. Nghị quyết,
Câu 37
Mã câu hỏi: 223563

Ông A vay của ông B một triệu đồng và viết giấy hẹn một tháng sau trả. Nhưng hết một tháng ông A không mang trả mà côn lấy lí do kéo dài thời gian trả tiền. Ông A đã có dấu hiệu vi phạm

 • A. kỉ luật. 
 • B. dân sự.
 • C. hành chính.
 • D. hình sự. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 223564

Thấy con gái mình là chị M bị anh A đe dọa giết phải bỏ nhà đi biệt tích nên ông B đã kể chuyện này với anh D con rể minh. Bức xúc, anh D đã nhờ chị Q bắt cóc con anh A để trả thù. Phat hiện con mình bị bỏ đi đói nhiều ngày tại nhà chị Q, anh A đã giải cứu vả đưa coi n mình vào viện điều trị. Những ai dại đây vì phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

 • A. Anh A, anh D và chị Q.
 • B. Ông B, anh A và anh
 • C. Anh A, anh D, ông B và chị Q.
 • D. Ông B, anh D và chị Q. 
Câu 39
Mã câu hỏi: 223565

Bạn A con ông chủ tịch xã, khi đi học không đội mũ bảo hiểm bị công an giao thông yêu cầu dừng xe, Bạn A bị xử phạt theo quy định của pháp luật là đảm bảo

 • A. Công dân binh đẳng về quyền
 • B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ.
 • C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp li. 
 • D. Tính công bằng của pháp luật. 
Câu 40
Mã câu hỏi: 223566

Trường hợp nào sau đây là vi phạm kỉ luật?

 • A. Tội cố ý lây HIV cho người khác.
 • B. Đi làm trễ giờ. 
 • C. Sản xuất hàng giả.
 • D. Chạy xe vượt đèn đỏ.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ