Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Phản xạ toàn phần môn Vật lý 11

15/04/2022 - Lượt xem: 37
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 120113

Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 • A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới. 
 • B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chết quang hơn.
 • C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh
 • D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn.
Câu 2
Mã câu hỏi: 120114

Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì 

 • A. cường độ sáng của chùm khúc xạ bằng cường độ sáng của chùm tới. 
 • B. cường độ sáng của chùm phản xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.
 • C. cường độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu. 
 • D.  cả B và C đều đúng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 120115

Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 • A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn. 
 • B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.
 • C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ. 
 • D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng tới.
Câu 4
Mã câu hỏi: 120116

Khi ánh sáng đi từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là: 

 • A. igh= 41048’. 
 • B. igh= 48035’. 
 • C. igh= 62044’. 
 • D. igh= 38026’.
Câu 5
Mã câu hỏi: 120117

Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là: 

 • A.

  i ≥ 62044’. 

 • B. i < 62044’.
 • C.

  i < 41048’. 

 • D.

  i < 48035’.

   
Câu 6
Mã câu hỏi: 120118

Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:  

 • A.

  i < 490

 • B. i > 420.
 • C.

   i > 490

 • D.

   i > 430.

   
Câu 7
Mã câu hỏi: 120119

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí sẽ thấy đầu A cách mặt nước một khoảng lớn nhất là: 

 • A.

  OA’ = 3,64 (cm).  

 • B. OA’ = 4,39 (cm).
 • C.

  OA’ = 6,00 (cm).  

 • D. OA’ = 8,74 (cm).
Câu 8
Mã câu hỏi: 120120

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A là: 

 • A.

  OA = 3,25 (cm).  

 • B. OA = 3,53 (cm).
 • C.

  OA = 4,54 (cm). 

 • D.

  OA = 5,37 (cm).

   
Câu 9
Mã câu hỏi: 120121

Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước (n = 4/3), độ cao mực nước h = 60 (cm). Bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là: 

 • A.

  r = 49 (cm).  

 • B. r = 53 (cm).
 • C.

  r = 55 (cm). 

 • D. r = 51 (cm).
Câu 10
Mã câu hỏi: 120122

Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là: 

 • A.

  D = 70032’. 

 • B. D = 450.
 • C.

  D = 25032’. 

 • D. D = 12058’.
Câu 11
Mã câu hỏi: 120123

Một chậu nước chứa một lớp nước dày 24 (cm), chiết suất của nước là n = 4/3. Mắt đặt trong không khí, nhìn gần như vuông góc với mặt nước sẽ thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một đoạn bằng 

 • A.

  6 (cm). 

 • B. 8 (cm).
 • C.

  18 (cm). 

 • D.

  23 (cm).

   
Câu 12
Mã câu hỏi: 120124

Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20 (cm), chiết suất n = 4/3. Đáy chậu là một gương phẳng. Mắt M cách mặt nước 30 (cm), nhìn thẳng góc xuống đáy chậu. Khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt nước là: 

 • A.

  30 (cm).  

 • B. 45 (cm).
 • C.

  60 (cm). 

 • D. 70 (cm).
Câu 13
Mã câu hỏi: 120125

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh Oa. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí sẽ thấy đầu A cách mặt nước một khoảng lớn nhất là: 

 • A. OA’ = 3,64 (cm).     
 • B. OA’ = 4,39 (cm).   
 • C. OA’ = 6,00 (cm).  
 • D. OA’ = 8,74 (cm).
Câu 14
Mã câu hỏi: 120126

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A là: 

 • A. OA = 3,25 (cm).        
 • B. OA = 3,53 (cm).   
 • C. OA = 4,54 (cm).      
 • D. OA = 5,37 (cm).

   

Câu 15
Mã câu hỏi: 120127

Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước (n = 4/3), độ cao mực nước h = 60 (cm). Bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là: 

 • A. r = 49 (cm).     
 • B. r = 53 (cm).   
 • C. r = 55 (cm).                 
 • D. r = 51 (cm).
Câu 16
Mã câu hỏi: 120128

Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là: 

 • A. D = 70032’.            
 • B. D = 450.         
 • C. D = 25032’.       
 • D. D = 12058’.
Câu 17
Mã câu hỏi: 120129

Một chậu nước chứa một lớp nước dày 24 (cm), chiết suất của nước là n = 4/3. Mắt đặt trong không khí, nhìn gần như vuông góc với mặt nước sẽ thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một đoạn bằng  

 • A. 6 (cm).                    
 • B. 8 (cm).      
 • C. 18 (cm).                        
 • D. 23 (cm).
Câu 18
Mã câu hỏi: 120130

Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20 (cm), chiết suất n = 4/3. Đáy chậu là một gương phẳng. Mắt M cách mặt nước 30 (cm), nhìn thẳng góc xuống đáy chậu. Khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt nước là: 

 • A. 30 (cm).    
 • B. 45 (cm).        
 • C. 60 (cm).                  
 • D.  70 (cm).
Câu 19
Mã câu hỏi: 120131

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng  

 • A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. 
 • B.  ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.
 • C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt. 
 • D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 20
Mã câu hỏi: 120132

Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra với hai điều kiện là: 

 • A. Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần; 
 • B. Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần;
 • C. Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần; 
 • D. Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và góc tới nhỏ hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.
   
Câu 21
Mã câu hỏi: 120133

Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là 

 • A. gương phẳng.       
 • B.  gương cầu.     
 • C. thấu kính.    
 • D. cáp dẫn sáng trong nội soi.
   
Câu 22
Mã câu hỏi: 120134

Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ 

 • A. từ benzen vào nước.             
 • B.  từ nước vào thủy tinh flin.
 • C.  từ benzen vào thủy tinh flin.                
 • D. từ chân không vào thủy tinh flin.
   
Câu 23
Mã câu hỏi: 120135

Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là 

 • A. 200.             
 • B.  300.    
 • C. 400.                          
 • D. 500.
   
Câu 24
Mã câu hỏi: 120136

Một nguồn sáng điểm được dưới đáy một bể nước sâu 1 m. Biết chiết suất của nước là 1,33. Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló ra trên mặt nước là 

 • A. hình vuông cạnh 1,133 m.             
 • B.  hình tròn bán kính 1,133 m.
 • C. hình vuông cạnh 1m.                     
 • D. hình tròn bán kính 1 m.
Câu 25
Mã câu hỏi: 120137

Tia sáng đi từ thuỷ tinh chiết suất 1,5 đến mặt phân cách với nước chiết suất 4/3, điều kiện góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là : 

 • A. i \( \ge \) 62044’.  
 • B. i \( \ge \) 41044’. 
 • C.  i \( \ge \) 48044’.            
 • D. i \( \ge \) 45048’.
Câu 26
Mã câu hỏi: 120138

Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt một môi trường trong suốt sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi đó góc tới và góc khúc xạ liên hệ với nhau qua hệ thức : 

 • A. i = r + 900.       
 • B.  i + r = 900.   
 • C. i + r = 1800.          
 • D. i = 1800 + r.
Câu 27
Mã câu hỏi: 120139

Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới bằng 600 thì chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới là : 

 • A. 0,58.        
 • B. 0,71.     
 • C. 1,73.         
 • D. 1,33.
Câu 28
Mã câu hỏi: 120140

Một tấm gỗ tròn bán kính R=5cm nổi trên mặt nước. Ở tâm đĩa có gắn một cây kim thẳng đứng chìm trong nước (n=4/3). Dù đặt mắt ở đâu trên mặt thoáng cũng không thấy được cây kim. Chiều dài tối đa của cây kim là: 

 • A. 4cm.               
 • B. 4,4cm.    
 • C. 4,5cm.                    
 • D.  5cm.
Câu 29
Mã câu hỏi: 120141

Đặt một thước dài 70cm theo phương thẳng đứng vuông góc với đáy bể nước nằm ngang (đầu thước chạm đáy bể). Chiều cao lớp nước là 40cm và chiết suất là 4/3. Nếu các tia sáng mặt trời tới nước dưới góc tới i (sini=0,8) thì bóng của thước dưới đáy bể là bao nhiêu? 

 • A. 50cm.              
 • B. 60cm.      
 • C. 70cm.                  
 • D. 80cm.
Câu 30
Mã câu hỏi: 120142

 Một người nhìn xuống đáy một chậu nước (n = 4/3). Chiều cao của lớp nước trong chậu là 20 (cm). Người đó thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một khoảng bằng: 

 • A. 10 (cm)             
 • B. 15 (cm)       
 • C. 20 (cm)        
 • D.  25 (cm)
Câu 31
Mã câu hỏi: 120143

Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy ảnh của nó dường như cách mặt nước một khoảng 1,2 (m), chiết suất của nước là n = 4/3. Độ sâu của bể là: 

 • A. h = 90 (cm)         
 • B. h = 10 (dm)   
 • C. h = 15 (dm)     
 • D. h = 1,8 (m)
Câu 32
Mã câu hỏi: 120144

Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước theo phương đứng. Cá cách mặt nước 40cm, mắt người cách mặt nước 60cm. Chiết suất của nước là 4/3. Mắt người nhìn thấy cá cách mình một khoảng biểu kiến là:  

 • A. 95cm.                   
 • B.  85cm.     
 • C. 80cm.         
 • D.  90cm.
Câu 33
Mã câu hỏi: 120145

Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước theo phương đứng. Cá cách mặt nước 40cm, mắt người cách mặt nước 60cm. Chiết suất của nước là 4/3. Cá nhìn thấy mắt người cách mình một khoảng biểu kiến là: 

 • A. 100cm.        
 • B. 120cm.       
 • C. 110cm.             
 • D. 125cm.
Câu 34
Mã câu hỏi: 120146

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt ngoài không khí sẽ thấy đầu A cách mặt nước một khoảng lớn nhất là: 

 • A. OA’ = 3,64 (cm). 
 • B. OA’ = 4,39 (cm).   
 • C. OA’ = 6,00 (cm).  
 • D. OA’ = 8,74 (cm).
Câu 35
Mã câu hỏi: 120147

 Đáy của một cốc thủy tinh được xem như một bản hai mặt song song, chiết suất n = 1,5. Đặt  một tờ giấy nằm ngang phía dưới đáy cốc, rồi nhìn qua đáy cốc theo phương thẳng đứng ta thấy hàng chữ tựa như nằm trong đáy cốc và cách mặt trong của đáy 6 mm. Tính chiều dày của đáy cốc. 

 • A. 0,6 mm.                      
 • B. 6 mm.    
 • C. 9 mm.               
 • D. 0,9 mm.
Câu 36
Mã câu hỏi: 120148

 Một bản mặt song song có bề dày 20 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 450 . Khoảng cách a giữa giá của tia tới và tia ló là: 

 • A. a = 6,6 (cm).                
 • B.  a = 4,15 (cm)
 • C. a = 3,3 (cm).           
 • D. a = 2,86 (cm).
Câu 37
Mã câu hỏi: 120149

 Chiết suất của nước là 4/3. Chiết suất của không khí là 1.Góc tới giới hạn để xảy ra hiện tượng  phản xạ toàn phần bằng: 

 • A. 0,750  và tia tới truyền từ nước sang không khí.  
 • B. 48035’ và tia tới truyền từ nước sang không khí
 • C. 480 35’ và tia tới truyền từ không khí vào nước.     
 • D. 0,750   và tia tới truyền từ không khí vào nước.  
Câu 38
Mã câu hỏi: 120150

 Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 600  thì góc khúc  xạ r = 300 . Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng từ chất lỏng ra không khí thì góc tới 

 • A. i < 300             
 • B. i < 28,50           
 • C. i = 35,260       
 • D.  i=350
Câu 39
Mã câu hỏi: 120151

 Một tia sáng truyền từ không khí vào nước, chiết suất của nước là ,  một phần phản xạ và một phần khúc xạ vuông  góc với nhau. Góc tới i phải có giá trị bằng 

 • A. 300        
 • B. 350     
 • C. 530      
 • D. 600
Câu 40
Mã câu hỏi: 120152

 Chiếu một tia tới có hướng cố định vào mặt nhẵn của một gương phẳng. Khi quay gương xung quanh một trục vuông góc với mặt phẳng tới một góc 10o thì góc quay của tia phản xạ là: 

 • A. 10o.             
 • B. 20o.        
 • C. 30o.              
 • D. 60o.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ