Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

30 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Chương 1 Quang học môn Vật lý 7

15/04/2022 - Lượt xem: 37
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 25704

Trong một phòng hoàn toàn đóng kín bằng cửa kính, ta có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng khi: 

 • A. Ban đêm, bật đèn, có ánh trăng, nhưng nhắm mắt 
 • B. Ban đêm, bật đèn, không có ánh trăng, nhưng nhắm mắt
 • C. Ban đêm, không bật đèn, không có ánh trăng, nhưng mở mắt 
 • D. Ban ngày, không bật đèn, mở mắt
Câu 2
Mã câu hỏi: 25705

Sở dĩ ta nhìn được mọi vật là vì: 

 • A. Các vật đó tự phát ra ánh sáng và những ánh sáng đó chiếu đến mắt ta 
 • B. Các vật đó nhận được ánh sáng từ các vật khác chiếu đến nó và phản xạ những ánh sáng đó vào mắt ta
 • C. Các vật đó tự phát sáng và hắt lại những ánh sáng đó vào mắt ta 
 • D. Có ánh sáng truyền vào mắt ta
Câu 3
Mã câu hỏi: 25706

Ta không nhìn thấy được một vật là vì: 

 • A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng 
 • B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó không thể truyền đến mắt ta
 • C. Vì mắt ta không nhận được ánh sáng 
 • D. Các câu trên đều đúng
Câu 4
Mã câu hỏi: 25707

Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng? 

 • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật 
 • B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật 
 • D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật
Câu 5
Mã câu hỏi: 25708

Khi soi gương, ta thấy:

 • A. Ảnh thật ở sau gương 
 • B. Ảnh ảo ở sau gương
 • C. Ảnh thật ở trước gương 
 • D. Ảnh ảo ở trước gương
Câu 6
Mã câu hỏi: 25709

Chiếu một tia sáng tới bề mặt một gương phẳng dưới góc tới i ta thu được: 

 • A. Một tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đối xứng nhau qua mặt gương, góc phản xạ i’ = i 
 • B. Một tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đối xứng nhau qua pháp tuyến của mặt gương tại điểm tới, góc phản xạ i’ = i
 • C. Một tia phản xạ vuông góc với tia tới 
 • D. Ảnh và vật luôn luôn cùng chiều với nhau
Câu 7
Mã câu hỏi: 25710

Nếu dùng một cái đèn pin chiếu một chùm sáng song song vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau? 

 • A. Song song      
 • B. Phân kì
 • C. Hội tụ 
 • D. Không có trùm phản xạ trở lại
Câu 8
Mã câu hỏi: 25711

Mặt phản xạ của gương cầu lồi là: 

 • A. Mặt lõm của chỏm cầu 
 • B. Mặt lồi của chỏm cầu
 • C. Mặt phẳng như gương phẳng  
 • D. A, B, C đều đúng
Câu 9
Mã câu hỏi: 25712

Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi? 

 • A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật 
 • B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
 • C. Hứng được trên màn, bằng vật 
 • D.  Không hứng được trên màn, bằng vật
Câu 10
Mã câu hỏi: 25713

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với gương phẳng có cùng kích thước? 

 • A. Hẹp hơn     
 • B. Rộng hơn
 • C. Bằng nhau       
 • D. Tùy theo gương cầu lồi ít hay nhiều
Câu 11
Mã câu hỏi: 25714

Trường hợp nào sau đây nên dùng gương cầu lồi 

 • A. Dùng gương làm kính chiếu hậu trên các phương tiện giao thông 
 • B. Dùng làm gương soi trong gia đình vì vùng nhìn hấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước
 • C. Đặt gương cầu lồi ở những đường cong có khúc cua hẹp 
 • D. Dùng gương cầu lồi để tạo ra những hình ảnh khác với vật trong các “nhà cười”
Câu 12
Mã câu hỏi: 25715

Tại sao ở các góc đường có khúc cua hẹp người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương phẳng? 

 • A. Vì các gương cầu lồi cho ảnh rõ nét hơn 
 • B.  Vì các gương cầu lồi cho ảnh lớn hơn vật
 • C. Vì các gương cầu lồi cho ảnh thật nhỏ hơn vật 
 • D. Vì các gương cầu lồi cho ảnh ảo nhỏ hơn vật và vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương phẳng có cùng kích thước
Câu 13
Mã câu hỏi: 25716

Em hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây: 

 • A. Gương cầu lồi cho ảnh nhỏ hơn vật tuy nhiên càng đưa vật lại gần gương thì kích thước của ảnh càng tăng 
 • B. Nếu dịch vật ra xa gương thì gương cầu lồi sẽ cho ảnh càng nhỏ
 • C. Ảnh qua gương cầu lồi bao giờ cũng là ảnh ảo 
 • D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 14
Mã câu hỏi: 25717

Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặ ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lung có lợi gì hơn là dùng gương phẳng? 

 • A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng 
 • B. ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng
 • C. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước 
 • D. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng
Câu 15
Mã câu hỏi: 25718

Đặt hai cây bút chì giống nhau trước một cái gương phẳng và một cái gương cầu lồi sao cho khoảng cách từ vật đến gương bằng nhau. Em hãy chọn phá biểu đúng khi nhận xét về ảnh tạo bởi hai gương: 

 • A. ảnh của gương phẳng nhỏ hơn ảnh của gương cầu lồi 
 • B. ảnh của gương phẳng lớn hơn ảnh của gương cầu lồi
 • C. ảnh của gương phẳng bằng ảnh của gương cầu lồi 
 • D. trong hai gương đều tạo ra ảnh ảo nên không thể biết được ảnh của gương nào lớn hơn
Câu 16
Mã câu hỏi: 25719

Một bạn học sinh đã đặt một viên bi trước một gương cầu lõm rất gần mặt gương và rút ra được một số kết luận. Theo em kết luận nào sau đây không đúng? 

 • A. ảnh của viên bi là ảnh ảo 
 • B. ảnh của viên bi không hứng được trên màn chắn
 • C. ảnh của viên bi lớn hơn viên bi 
 • D. ảnh của viên bi có thể hứng được ở sau gương
Câu 17
Mã câu hỏi: 25720

Các loại gương nào sau đây có hiện tượng phản xạ ánh sáng khi có ánh sáng truyền đến nó? 

 • A. Gương phẳng 
 • B. Gương cầu lồi
 • C. Gương cầu lõm 
 • D.  Cả ba loại gương trên
Câu 18
Mã câu hỏi: 25721

Bạn Nga làm thí nghiệm với gương lõm bằng một cái đèn pin. Nga chiếu một chùm tia sáng song song tới một gương cầu lõm. Ngay lập tức Nga nhận được một chùm sáng phản xạ, theo em đó là chùm nào trong những chùm sau? 

 • A. Chùm sáng phân kì 
 • B. Chùm sáng hội tụ tại một điểm trước gương
 • C. Chùm sáng song song 
 • D. Chùm sáng hội tụ tại một điểm sau gương
Câu 19
Mã câu hỏi: 25722

Tại sao ở các góc đường có khúc cua hẹp người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương cầu lõm mặc dù gương cầu lõm vẫn có thể cho ảnh ảo lớn hơn vật như gương cầu lồi :

 • A. Vì các gương cầu lồi cho ảnh rõ nét hơn 
 • B.  Vì các gương cầu lồi luôn luôn cho ảnh ảo
 • C.  Vì các gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật nhưng vẫn nhỏ hơn gương cầu lồi 
 • D. Vì bề rộng của vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương cầu lõm có cùng kích thước và gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật
Câu 20
Mã câu hỏi: 25723

Em hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây 

 • A. Gương cầu lõm cho ảnh nhỏ hơn vật tuy nhiên càng đưa vật ra xa thì kích thước của ảnh càng tăng  
 • B. Gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật tuy nhiên càng đưa vật ra xa kích thước của ảnh càng nhỏ
 • C. Nếu dịch vật ra xa gương cầu lõm, cách gương một khoảng lớn hơn bán kính của gương thì gương cầu lõm sẽ cho ảnh thật nhỏ hơn vật và ngược chiều 
 • D. Ảnh qua gương cầu lõm bao giờ cũng là ảnh ảo
Câu 21
Mã câu hỏi: 25724

Chiếu một chùm tia tới phân kì đến gương cầu lõm ta có thể thu được những chùm sáng phản xạ nào sau đây :

 • A. Chùm sáng phân kì 
 • B. Chùm sáng hội tụ
 • C. Chùm sáng song song 
 • D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 22
Mã câu hỏi: 25725

Chiếu một chùm tia tới phát ra từ một điểm sáng S nằm trên trục chính cách trục chính một khoảng bằng một nửa bán kính của gương cầu lõm đến mặt gương. A sẽ thu được chùm sáng phản xạ nào sau đây: 

 • A. Chùm sáng phân kì 
 • B. Chùm sáng hội tụ
 • C. Chùm sáng song song 
 • D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 25726

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm thì mắt người quan sát phải đặt ở đâu? 

 • A. Đặt sau gương 
 • B. Đặt trước gương
 • C. Đặt mắt trước gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt 
 • D. Tùy vào tính chất ảnh là ảnh ảo hay ảnh thật mà đặt mắt sau gương hay trước gương cho đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 25727

Trong bóng đêm tĩnh mịch ta có thể nhìn thấy được những vật nào sau đây: 

 • A. Những vì sao bằng nhựa phủ chất dạ quang dán trên trần nhà  
 • B.  Chiếc giường gỗ mà ta đang ngủ
 • C.  Kim của chiếc dồng hồ có phủ chất dạ quang 
 • D. A và C đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 25728

Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong câu sau:

Trong môi trường…………và…………………..ánh sáng truyền đi theo các………… 

 • A. Nước, không khí, đường cong 
 • B. Trong suốt, không khí, không đồng tính
 • C. Trong suốt, đồng tính, đường thẳng 
 • D. Lỏng, khí, đường thẳng
Câu 26
Mã câu hỏi: 25729

Chọn câu trả lời sai.

 • A. Trong môi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng thì ánh sáng truyền theo khắp mọi phương với cùng vận tốc 
 • B. Trong môi trường trong suốt thì tia sáng là đường thẳng
 • C. Dùng định luật truyền thẳng ánh sáng có thể giải thích các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực,…. 
 • D. Trong khoảng không gian rộng lớn thì tia sáng không nhất thiết là đường thẳng
Câu 27
Mã câu hỏi: 25730

Theo định luật phản xạ ánh sáng: 

 • A. Góc phản xạ bằng góc tới 
 • B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới
 • C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến 
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 28
Mã câu hỏi: 25731

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng :

 • A. Ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất 
 • B. Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta
 • C. Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước 
 • D. A,B đều đúng
Câu 29
Mã câu hỏi: 25732

Nếu tia tới hợp với mặt phẳng gương một góc α (0 < α < 90o) thì góc phản xạ là: 

 • A. 90o – α 
 • B.  α
 • C. 90o + α 
 • D.  α – 90o
Câu 30
Mã câu hỏi: 25733

Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = α thì góc phản xạ bằng α. Giữ nguyên tia tới, quay gương cùng chiều kim đồng hồ một góc β sao cho tia tới vẫn nằm trước gương thì góc phản xạ là bao nhiêu? 

 • A. α + β    
 • B. α – β
 • C. β – α   
 • D. 180o

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ